Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Vasaros kursų dienoraštis – ketvirtadienis, birželio 22-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-23

Baigėsi ilgalaikiai mokymai meninio ugdymo pedagogams

Ugdymo plėtotės centras prioritetą teikia ilgalaikėms, ne mažiau kaip 30 akad. val. trukmės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoms. 2017 m. sausio–birželio mėnesiais meninio ugdymo dalykų mokytojams vyko dvi tokio pobūdžio akredituotos programos: „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ ir „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“. Šios programos dalyviai mokytojai turėjo sudalyvauti 2 privalomose ir pasirinkti dar mažiausiai dvi iš 4 siūlomų sesijų.

2017-06-23

Vasaros kursų dienoraštis – trečiadienis, birželio 21-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-22

Vasaros kursų dienoraštis – antradienis, birželio 20-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-21

Vasaros kursų dienoraštis – pirmadienis, birželio 19-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-20

Pagalba reemigrantų vaikams kartu su „ERASMUS+“ KA2 projektu „Mokyklos be sienų“

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje jau trečius metus (2015–2017 m.) vykdomas „Erasmus+“ KA2 projektas „Mokyklos be sienų“, kurio tikslas yra tyrinėti ir palengvinti reemigravusių (grįžusių iš užsienio mokymo įstaigų) moksleivių socialinę-psichologinę adaptaciją mokykloje.

2017-06-20

Kviečiame registruotis į programos „Mokome sėkmei“ (Teaching for Success) mokymus

Britų taryba kartu su Ugdymo plėtotės centru kviečia mokytojus dalyvauti programos „Mokome sėkmei“ (Teaching for Success) mokymuose. Pirmieji mokymai laukia savo dalyvių jau rugpjūčio 16–17 d. (I grupė) ir rugpjūčio 17–18 d. (II grupė), Vilniuje. Britų tarybos finansuojama kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokome sėkmei“ skirta įvairių dalykų mokytojams (ypač anglų kalbos), įgyvendinantiems bendrąsias ugdymo programas. Mokymai vyks anglų kalba.

2017-06-14

Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinėms dirbtuvėms pasibaigus

2017 m. birželio 5–9 d. vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo 10-ies į projektą atrinktų mokyklų komandos. Dirbtuvių organizatorių suplanuotos intensyvios programos metu su dalyviais dirbo beveik 20 lektorių. Ugdymo plėtotės centro projekto vadovė Albina Zdanevičienė džiaugiasi, kad po savaitę trukusio įtempto darbo mokytojai namo išvyko pagilinę savo supratimą apie informatikos mokymo galimybes pradinėse klasėse ir kupini entuziazmo.

2017-06-12

Seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į technologijų mokytojų pageidavimus, 2013–2016 metų technologijų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, technologijų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą technologinio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame technologijų mokytojus, įgyvendinančius technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

2016-12-12