Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Moksleivi, pasidalyk savo patirtimi kaip galima sumaniai taupyti, siųsk savo sukurtą komiksą ir laimėk vertingų prizų.

2016 m. kovo 14–20 d. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, minima Vaikų finansinio švietimo savaitė, kurios pagrindinis tikslas – skatinti vaikus domėtis asmeniniais finansais, mokyti juos racionaliai tvarkyti savo pinigus ir atkreipti dėmesį į taupymo svarbą.

2016-02-11

Meninio ugdymo mokytojai kviečiami tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją

2016 metų vasario, balandžio ir birželio mėnesiais Ugdymo plėtotės centras vykdys 30 val. apimties kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“. Į juos kviečiame registruotis meninio ugdymo dalykų mokytojus, dirbančius pagal vidurinio ugdymo programą ir įgyvendinančius menų brandos egzaminą kūrybinio darbo vadovo ar vertintojo vaidmenyje.

2016-02-10

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės apie Lietuvos pedagogų mokymąsi, vaiko brandumą mokyklai, mokytojų lyderystę, mokymosi pagalbą mokiniams ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimą.

2016-02-10

Įvyko susitikimas-praktinis seminaras „STEAM ateina į mokyklą“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas tarptautinius Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinius projektus MARCH ir SCIENTIX, vasario 4 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje organizavo susitikimą-praktinį seminarą „STEAM ateina į mokyklą“. Renginys skirtas STEAM mokyklų tinklo nariams.

2016-02-08

Lietuvai minint 25-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines, mokiniai susipažins su kovų už laisvę istorijomis

2016 metų vasario 15–29 dienomis „Skalvijos“ kino centras tęsia projektą „Mokausi iš kino“: sostinės mokiniai kviečiami žiūrėti lietuviškų filmų ciklo apie XX a. šalies istoriją. Mokiniams šie filmai suteiks daugiau žinių apie Lietuvos likimą, tėvų ir senelių gyvenimą sudėtingu istoriniu laikotarpiu.

2016-02-08

Parengta švietimo problemos analizė „Kaip mokosi Lietuvos pedagogai?“

Švietimo ir mokslo ministerija išleido švietimo problemos analizę „Kaip mokosi Lietuvos pedagogai?“. Joje aprašyta dabartinė Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema ir aptariamos galimos šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos vystymo kryptys.

2016-02-08

Pirmą kartą švietimo inovacijų paroda vyks Kaune

Mokinių atostogų metu, kovo 22–23 dienomis, Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB „Biuro pasauliu“ bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centru rengia parodą „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Parodoje sieksime atskleisti ugdymo turinio ir mokymo priemonių, technologijų dermę – per dvi dienas įvyks daugiau nei 50 renginių mokytojams ir mokyklų vadovams.

2016-02-08

Kviečiame matematikos mokytojus į kūrybines dirbtuves

Goethe‘s institutas ir Ugdymo plėtotės centras kviečia matematikos mokytojus į seminarą „Matematika interaktyviai“, kuris vyks 2016 m. vasario 18 dieną. Seminare bus aptariamos Vokietijos interaktyvaus matematikos muziejaus „Mathematikum“ priemonių, skirtų mokymosi motyvacijai, matematikos mokymuisi ir tarpdalykinei integracijai, pritaikymas ugdymo procese.

2016-02-04

Parodyk, kaip naudoji žiniasklaidos priemones STEM dalykų pamokose, ir laimėk prizą!

Scientix projektas kviečia STEM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, matematikos) ir pradinių klasių mokytojus dalyvauti konkurse. Viskas, ką Jūs turite padaryti, – tai parodyti, kaip žiniasklaidos priemonėmis praturtinate STEM dalykų pamokas.

2016-01-21