Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Kviečiame mokinius dalyvauti piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2014“

Piešinių konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2014“ tikslas – ugdyti mokinių IKT gebėjimus ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybiškumą, aktyvinti informatikos mokytojus. Konkursui teikiami Kalėdų švenčių tematikai skirti originalūs kompiuterinės grafikos, poezijos, prozos ir vaizdo darbai. Jie skirstomi į dvi kategorijas: piešinių ir vaizdo.

2014-11-27

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ kviečia į susitikimą su švietimo įstaigų atstovais

2014 m. lapkričio 28 d. švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (3 aukštas) vyks Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ veiklos „Ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo patirtis Prancūzijoje, Ispanijoje ir Škotijoje (JK)“ pristatymas.

2014-11-27

Kviečiame įvertinti konkursui pateiktus kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipus

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija įvykdė konkursą kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipui sukurti. Autoriai konkursui pateikė 7 logotipo variantus. Kviečiame juos įvertinti ir išrinkti, jūsų nuomone, tinkamiausiai atskleidžiantį „Menų dūzgių“ idėją.

2014-11-27

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 24 d. pasirašytais įsakymais Nr. V-961 ir Nr. V-963 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos septynios institucijos.

2014-11-26

Paroda „Mokykla“ sulaukė švietimo bendruomenės dėmesio

Sekmadienį pasibaigusią parodą „Mokykla 2014“ aplankė apie 6 000 mokytojų ir švietimo specialistų iš daugelio Lietuvos ugdymo įstaigų, iš jų, 2785 pedagogai dalyvavo registruojamuose renginiuose.

2014-11-24

Seminaras vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, vertintojams ir leidėjams

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras gruodžio 3 d. vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, vertintojams ir leidėjams organizuoja seminarą „Lietuvos penkiolikmečių pasiekimai tarptautiniuose tyrimuose – esama situacija ir perspektyva mokymosi priemonių aspektu. Gamtamokslinis raštingumas“.

2014-11-20

Švietimo konsultantus kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo seminarą tema „Konsultavimas ateičiai“

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius organizuoja vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo seminarą švietimo konsultantams (mokytojų praktinės veiklos vertintojams, socialinių pedagogų veiklos vertintojams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertintojams, institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertams) tema „Konsultavimas ateičiai“.

2014-11-20

Mokytojų forumas „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui artėjant“

Pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos mokytojus kviečiame dalyvauti mokytojų forume „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui artėjant“, kuris vyks 2014 metų lapkričio 28 d. Vilniuje.

2014-11-19

Kviečiame į mokymus „Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymo galimybės ugdymo procese“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja švietimo centrų specialistams, švietimo asociacijų nariams, mokytojams mokymus „Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymo galimybės ugdymo procese“. Renginių tikslas – supažindinti su problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodais.

2014-11-12

Švietimo konsultantus (vadybos ekspertus) kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos atskaitomybės seminarus

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius organizuoja vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos atskaitomybės seminarus švietimo konsultantams (vadybos ekspertams), kurių veiklos galiojimas baigėsi 2014 m. spalio–lapkričio mėn.

2014-11-11

Lietuvos kartografų draugija kviečia dalyvauti tarptautiniame žemėlapių kūrimo konkurse „Mano vieta šiandienos pasaulyje“

Šeštą kartą Lietuvoje organizuojamas tarptautinis B. Petchenik vaikų žemėlapio konkursas „Mano vieta šiandienos pasaulyje“. Visi vaikai iki 16 metų kviečiami piešti, tapyti ar kitokiomis priemonėmis kurti žemėlapius tema „Mano vieta šiandienos pasaulyje“. Geriausi darbai bus apdovanoti ir eksponuojami parodoje Vilniuje.

2014-11-11

Kviečiame įvertinti atnaujintus menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo kriterijus

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras kviečia menų, technologijų dalykų mokytojus, asociacijas svarstyti pagal mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų pasiūlymus ir egzaminų darbų analizės išvadas patikslintus vertinimo kriterijus.

2014-11-04

Kviečiame mokytojus registruotis į asmenybės tobulinimo mokymus

Asmenybės tobulinimo mokymų tikslas – mokytojo savęs pažinimas ir asmeninių bei profesinių kompetencijų tobulinimas. Tik savimi pasitikintis, smalsus ir kūrybiškas mokytojas gali visapusiškai atsiskleisti bei pasiekti geriausių rezultatų. Šių mokymų dalyviai įgis specifinių žinių ir gebėjimų, susijusių su savęs pažinimu, viešuoju kalbėjimu, kūrybiškumu, konfliktų valdymu, ir mokysis taikyti šiuos įgūdžius darbinėje veikloje.

2014-10-31

Skelbiamas neesminių pakeitimų projektas matematikos brandos egzamino programoje (2011)

Skelbiame Matematikos brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, dalies „V. Egzamino užduoties pobūdis“ ir jos priedų kai kurių punktų pakeitimų projektą. Projektas parengtas vadovaujantis paskutiniųjų metų matematikos brandos egzaminų rezultatų analize bei gautomis pastabomis.

2014-10-20

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“

Konferencija vyks 2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitete. Renginyje bus nagrinėjami mokymosi priemonių kūrimo, turinio kokybės, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese klausimai.

2014-09-23