Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

MEILĖS LUKŠIENĖS METŲ BAIGIAMIEJI RENGINIAI

Konferencijos programa 2014-04-15

Balandžio 24 d. 13.00 – 14.30 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks Helsinkio universiteto profesoriaus dr. Jari Lavonen viešoji paskaita „Naujos doktorantūros studijų tendencijos Suomijoje“.

Balandžio 24 d. 16.00 – 17.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) vyks konsultacija „Švietimo vaidmuo globaliame pasaulyje“.

Balandžio 25 d. 9.00 – 17.00 val. Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje (Gedimino pr. 53, Vilnius) vyks konferencija „Negausių tautų likimai ir švietimas globaliame pasaulyje“.

Švietimo bendruomenės forumas „XXI a. mokykla: mokymasis tiriant“

Leidykla „Šviesa“ kviečia į Švietimo bendruomenės forumą „XXI a. mokykla: mokymasis tiriant“, kuris vyks balandžio 29 d., antradienį, 10-16 val. Lietuvos edukologijos universitete.

2014-04-18

Mokinių daugiakalbystės olimpiadoje laurus nuskynė regionų mokyklos

Baigėsi trečioji 9–12 klasių mokinių daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame“.

2014-04-17

Konferencija „Matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir technologijų pamokos ir skaitymo gebėjimų ugdymas jose“

Konferencija vyks Ugdymo plėtotės centre 201 salėje gegužės 7 d. Konferencijos tikslas – supažindinti su „European Schoolnet“ projekto „Scientix“ programa ir jos teikiamomis galimybėmis.

2014-04-17

Skelbiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Dalyvauti stažuotėse kviečiami ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo pedagogai, turintys ne mažesnę kaip 8 metų pedagoginio darbo patirtį.

2014-04-15

Šokio mokytojų asociacija kviečia į XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą

Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras, Vilniaus kolegija ir Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla organizuos XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą. Jame kviečiami dalyvauti respublikos miestų, rajonų bendrojo ugdymo, profesinių mokymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, dėstantys šokį.

2014-04-07

Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos informacinės-metodinės dienos regionuose

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija 2014 m. kovą–gegužę keturiuose regionuose organizuoja informacines-metodines dienas. Jose bus pristatomi naujausi teisės aktai, aptariamos ugdymo turinio naujovės.

2014-04-04

Meilės Lukšienės metų baigiamieji renginiai

Minint mokslininkės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės 100-ąsias gimimo metines, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Švietimo, kultūros ir mokslo komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių kalbos ir tautosakos institutas, Ugdymo plėtotės centras organizuoja tris renginius.

2014-04-04

Prasideda metodinės dienos „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės“

Ugdymo plėtotės centras (UPC) balandžio 1–29 d. rengia metodines dienas savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės“.

2014-04-02

Kviečiame į savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodines dienas

Informuojame, kad Ugdymo plėtotės centras, tęsdamas savivaldybių dalykų mokytojų būrelių pirmininkų metodinių dienų tradiciją, organizuoja metodines dienas „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės“.

2014-03-20

Vyks konsultaciniai susitikimai-praktikumai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjams

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius organizuoja vienos dienos konsultacinius susitikimus-praktikumus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo klausimais. Susitikimai-praktikumai vyks kovo 27 d. ir balandžio 18 d.

2014-03-04

Kviečiame mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojus registruotis į trumpalaikes stažuotes užsienyje

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, skelbia atranką dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse Prancūzijoje, Ispanijoje ir Škotijoje.

2014-02-27

Kaip rengti menų brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą

Kviečiame 2014 m. menų brandos egzamino kandidatus ir jų darbų vadovus, būsimus egzamino komisijų narius susipažinti su Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjos dr. Zitos Nauckūnaitės paskaita.

2014-01-22

2014 m. „Pestalozzi“ programos renginiai

Kviečiame susipažinti su Europos Tarybos interneto svetainėje skelbiamu „Pestalozzi“ kvalifikacijos tobulinimo programos 2014 m. renginių kalendoriumi ir teikti paraiškas į aktualius renginius.

2014-01-21

Pratęsiamas konkurso „Technologijos – jėga 2“ darbų pateikimo terminas!

Pratęsiamas Ugdymo plėtotės centro kartu su fondu „Kit2Kid“ ir DarysiuPats.lt organizuojamo mokinių technologinio ugdymo elektronikos programos projektinių darbų pateikimo konkursui „Technologijos – jėga 2“ terminas.

2013-11-18