Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Viešam svarstymui pristatomas brandos darbo programos projektas

Nacionalinis egzaminų centras rengia brandos darbo, naujo Lietuvoje mokinių pasiekimų vertinimo įrankio, programą. Viešam svarstymui teikiamas brandos darbo programos projektas, kurį siūlome apsvarstyti mokyklos bendruomenėms, įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, mokinių organizacijoms, mokinių tėvams.

Nuotolinio mokymo renginys „Skaitmeninės laboratorijos gamtos mokslų pamokose“

Ugdymo Plėtotės centras, būdamas „European Schoolnet“ projekto „Scientix“ koordinatorius Lietuvoje, kviečia visus dalyvauti nuotoliniame renginyje „Skaitmeninės laboratorijos gamtos mokslų pamokose“.

2014-10-02

Registracija į projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamąją konferenciją

Maloniai kviečiame registruotis į Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamąją konferenciją, kuri vyks 2014 m. spalio 6 d. (pirmadienį) viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilniuje. Konferencijos pradžia – 10 val.

2014-09-29

Informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“

Šiemet jau vienuoliktą kartą Lietuvoje vyks informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“. Visų mokyklų 3–12 klasių mokiniai kviečiami priimti „Bebro“ iššūkį ir spręsti nuotaikingas, smagias konkurso užduotis.

2014-09-29

Kitoks rakursas: daugiašaliai projektai romams

Vilniaus Romų visuomenės centras kartu su partneriai vykdo keletą daugiašalių projektų. Vienas iš jų - „Profesionalus ekspertų švietimas geresnei sutrikusio intelekto romų ateičiai EXP - ROM“ – ypatingas dėl kelių priežasčių: jis skirtas visų pirmą specialistams, dirbantiems su romais, antrą, iškelia iki šiol netyrinėtą problemą.

2014-09-25

Kviečiame į konferenciją „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“

Antrosios tarptautinės šokio ugdymo problematikai skirtos konferencijos tikslas – plėtoti tarptautinį šokio ugdymo tyrėjų ir praktikų (šokio mokytojų, choreografų, šokėjų) bendradarbiavimą, išryškinti mokslo ir meno bei meninio ugdymo sanglaudą, siekiant atliepti šiuolaikinius švietimo iššūkius, efektyviai spręsti iškylančius uždavinius ir numatyti ateities perspektyvas.

2014-09-24

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių su metodine medžiaga rengimas ir išbandymas

Kviečiame etninės kultūros mokytojus, vidurinio ugdymo etninės kultūros programą įgyvendinančių mokyklų pedagogus, etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojančius įvairių dalykų mokytojus aktyviai prisidėti prie etninės kultūros ugdymo vidurinėje mokykloje 6 modulių su metodine medžiaga rengimo.

2014-09-24

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“

Konferencija vyks 2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitete. Renginyje bus nagrinėjami mokymosi priemonių kūrimo, turinio kokybės, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese klausimai.

2014-09-23

Kviečiame mokytojus registruotis į vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus

Mokymų tikslas – mokytojo asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas. Mokymuose kviečiami dalyvauti mokytojai, norintys pažinti save ir kitus, siekiantys eksperimentuoti, patirti, bendradarbiauti, išmokti.

2014-09-19

Kviečiame į metodines dienas pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui/skyrių vedėjus atsakingus už ugdymo planą, kuruojančius metodinę veiklą

Ugdymo plėtotės centras rengia metodines dienas „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“, kurios mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui/ skyrių vedėjai ieškos ir sieks rasti bendrus sprendimus kaip pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, įgyvendinant ugdymo planą ir teikiant pagalbą mokytojų metodiniams susivienijimams mokykloje bei numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus.

2014-09-10

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į nacionalinę 2014 m. asamblėją ir konferenciją

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija maloniai kviečia anglų kalbos mokymo specialistus, dirbančius įvairiose ugdymo pakopose, dalyvauti 16-oje LAKMA nacionalinėje asamblėjoje ir konferencijoje.

2014-09-08

Europos komisija kviečia prisijungti prie ES programavimo savaitės

Europos komisija kviečia prisijungti prie ES programavimo savaitės, kuri šiemet vyks spalio 11–17 d. ir apsvarstyti galimybę plėsti programavimo (angl. Coding) gebėjimų ugdymą mokyklose.

2014-09-01

Kviečiame dalyvauti korupcijos prevencijos metodinės veiklos konkurse „Lietuvos krištolas“

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, skelbia antikorupcinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos ir mokinių iniciatyvų konkursą.

2014-05-06