Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Jauno žmogaus kompetencijų ugdymo(si) reikšmė: orientacija į procesą ar (ir) rezultatą. Tarptautinių apdovanojimų programos patirtis“

2016 m. spalio 27 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Jauno žmogaus kompetencijų ugdymo(si) reikšmė: orientacija į procesą ar (ir) rezultatą. Tarptautinių apdovanojimų programos patirtis“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vadovai ir pavaduotojai ugdymui bei neformaliajam švietimui, įvairių dalykų mokytojai, jaunimo karjeros konsultantai, socialiniai pedagogai bei psichologai, klasių auklėtojai, jaunimo darbuotojai.

2016-10-21

Lietuvos ir Lenkijos lietuviškų mokyklų bendruomenių susitikimas lietuvių etninėse žemėse Seinuose ir Punske

Šių metų spalio 27–28 d. lietuvių etninėse žemėse vyks metodinės dienos „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ Seinų ir Punsko krašto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą, etninės kultūros veiklų ugdymo įstaigose organizatoriams.

2016-10-21

Kviečiame tapti „Scientix“ ambasadoriais!

Visus STEAM dalykų mokytojus „Scientix“ kviečia dalyvauti mokymuose ir tapti projekto ambasadoriais savo šalyje.

2016-10-21

Prasideda projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“ mokymai mokymų vadovams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“, spalio 25–28 d. organizuoja mokymus mokymų vadovams, kuriuos ves MIR ugdymo mokyklose ekspertas iš Švedijos Goranas Andersonas.

2016-10-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas“

2016 m. spalio 25 d. (antradienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo darbuotojai.

2016-10-19

Kviečiame į kasmetinį K12 forumą Galia veikti

Šių metų K12 forumo Galia veikti tikslas – žinias paversti įrankiu, kuris įgalina veikti čia ir dabar. Gerosiomis praktikomis dalinsis švietimo srities profesionalai iš Vokietijos, Olandijos, Jungtinės Karalystės ir Kanados. Forumas vyks Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

2016-10-19

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai vykdo veiklas pagal projektus

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai vykdo veiklas pagal projektus, laimėjusius finansavimą Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkurse.

2016-10-18

Kviečiame dalyvauti tarpmokykliniame konkurse ir laimėti kelionę į Briuselį

„Consumer Classroom“ – projektas remiamas Europos Komisijos, pradeda ketvirtąjį kasmetinį tarpmokyklinį konkursą. Konkurso tema – “Energija dabar!“. Konkurse gali dalyvauti vidurinės mokyklos (12–18 metų amžiaus mokiniai) iš visos Europos. Drauge su kitos Europos Sąjungos šalies mokyklos klase sukurkite paaugliams skirtą ir internetu pasiekiamą energijos vartojimo mažinimo priemonių rinkinį. Tai unikali galimybė atsiskleisti kūrybiškumui! Galite laimėti ne tik kelionę į Europos Sąjungos sostinę visai klasei, bet ir kitų vertingų prizų.

2016-10-14

Skelbiama bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atranka

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atrankoje. Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, technologijų, muzikos, matematikos, informacinių technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

2016-10-14

Išrinkime 100 reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams

Rengdamiesi Lietuvos valstybės šimtmečiui Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su IBBY Lietuvos skyriumi inicijuoja projektą „100 reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams bei paaugliams“ ir kviečia jame aktyviai dalyvauti skaitančiųjų – bibliotekininkų, pedagogų, tėvų, mokslininkų, apskritai literatūros mylėtojų bendruomenę. Projekto tikslas – iš ekspertų pasiūlyto sąrašo išrinkti 100 reikšmingiausių knygų vaikams ir parengti anotuotą jų katalogą. Į katalogą turėtų patekti lietuvių autorių sukurtos, taip pat ir lietuvių tautosakos, knygos, kurios suvaidino ypač svarbų vaidmenį vaikų ir paauglių literatūros istorijoje, lemtingai formavo skaitymo įgūdžius, prisidėjo prie išsilavinusių, kultūringų visuomenės narių ugdymo.

2016-10-14

Lietuvoje lankėsi delegacija iš Makedonijos Nacionalinio egzaminų centro

2016 m. spalio 12 d. Ugdymo plėtotės centre (toliau – centras) lankėsi Makedonijos Nacionalinio egzaminų centro delegacija. Šis vizitas yra Europos Sąjungos trumpalaikio Dvynių programos projekto „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“ dalis. Makedonijos Nacionalinio egzaminų centro atstovai Lietuvoje praleido 5 dienas ir siekė susipažinti su Lietuvos švietimo sistema bei mokyklų direktorių mokymų vykdymu.

2016-10-14

Seminarai pradinių klasių mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia mokytojus patobulinti kvalifikaciją, siekiant aukštesnių lietuvių kalbos mokėjimo pasiekimų, bei pasirengti nuo 2017 metų privalomai įgyvendinti Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą.

2016-10-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip būti saugesniam internete: tapatybės vagystės, piratavimas, interneto etiketas“

2016 m. spalio 17 d. (pirmadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip būti saugesniam internete: tapatybės vagystės, piratavimas, interneto etiketas“. Tai pirma iš dviejų tiesioginių vaizdo transliacijų, skirtų saugumo, naudojantis informacinėmis technologijomis, klausimams.

2016-10-11

„Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Ugdymo turinio įgyvendinimas 2016–2017 mokslo metais“

2016 m. spalio 11 d. (antradienį) 10.00–11.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Ugdymo turinio įgyvendinimas 2016–2017 mokslo metais“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo darbuotojai.

2016-10-10

„IFprofs – pasaulinė platforma švietimo profesionalams frankofonams“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje organizuoja seminarą „IFprofs – pasaulinė platforma švietimo profesionalams frankofonams“. Jis vyks 2016 m. lapkričio 3 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Augustijonų g. 8.

2016-10-07

Naujos edukacinės programos mokyklų bendruomenėms

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti naujausiose edukacinėse programose: „Daiktai ir simboliai iš Rytų“, „Pokylio spindesys“ bei „Portretai dvarų kolekcijose“.

2016-09-29

Muzikos pedagogus tobulėti vėl kviečia Klaipėda

2016 m. lapkričio 11–12 dienomis Lietuvos muzikos mokytojų asociacija kviečia muzikos pedagogus į konferenciją-seminarą „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“. Renginys tradiciškai vyks Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje

2016-09-21

Kviečiame į nacionalinę mokslinę konferenciją „Geografija: mokslas ir edukacija“

2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks 5-oji mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Kasmetinių konferencijų tikslas – įvairiapusiškai analizuoti bendruosius geografijos ir edukologijos klausimus, jungiant akademinį ir mokyklinį geografijos edukacijos lygmenis bei ieškant naujų idėjų ir perspektyvių tyrimo krypčių.

2016-06-13

Kviečiame į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“

2016 m. lapkričio 24 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“. Konferencijos tikslas – įvairiapusiškai analizuoti pedagogo veiklos atitiktį kintančios mokyklos lūkesčiams, išryškinti būsimųjų pedagogų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo prerogatyvas.

2016-06-03