Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Dirbtuvės matematikos mokytojams

Goethe‘s intstitutas, Ugdymo plėtotės centro partneris, maloniai kviečia matematikos mokytojus registruotis į dirbtuves ,,Matematika gyvai“. Šiose dirbtuvėse mokytojai susipažins ir išbandys įvairius matematinio ugdymo eksperimentus, kurie lengvai ir be didelių išlaidų gali būti pritaikomi matematikos pamokose. Eksperimentavimas pamokoje didina mokinių motyvaciją ir skatina kiekvieno vaiko individualią pažangą.

2014-10-31

Kviečiame mokytojus registruotis į asmenybės tobulinimo mokymus

Asmenybės tobulinimo mokymų tikslas – mokytojo savęs pažinimas ir asmeninių bei profesinių kompetencijų tobulinimas. Tik savimi pasitikintis, smalsus ir kūrybiškas mokytojas gali visapusiškai atsiskleisti bei pasiekti geriausių rezultatų. Šių mokymų dalyviai įgis specifinių žinių ir gebėjimų, susijusių su savęs pažinimu, viešuoju kalbėjimu, kūrybiškumu, konfliktų valdymu, ir mokysis taikyti šiuos įgūdžius darbinėje veikloje.

2014-10-31

K12 Forume aktyviai dalyvauja švietimo specialistai

Spalio 28 d. Vilniuje, spalio 30 d. Kaune įvyko švietimui skirtas renginys – K12 Forumas, kuriame dalyvavo per 400 švietimo specialistų, iš jų apie 40 proc. mokyklų vadovai. Lapkričio 4 d. forumas persikels į Klaipėdą.

2014-10-31

Respublikinė konferencija „Iššūkiai gamtos mokslams XXI amžiuje“

Gamtos mokslų mokytojus ir mokinius kviečiame dalyvauti respublikinėje konferencijoje, kurios tiklas - skatinti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

2014-10-30

Kauno technologijos universitetas kviečia į masinį atvirą internetinį kursą

Masinis atviras internetinis kursas „Informacinės technologijos“ kviečia visus, norinčius patobulinti ar įgyti naujų žinių.

2014-10-30

Kviečiame registruotis į parodos „Mokykla“ renginius!

LR Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir konferencijų centras „Litexpo“ jau ketvirtą kartą organizuoja parodą „Mokykla“, skirtą švietimo bendruomenei (mokytojams, mokyklų administracijų darbuotojams, tėvams, mokiniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims). Paroda vyks Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ lapkričio 21–23 dienomis.

2014-10-28

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektu

Kviečiame susipažinti, teikti pastabas ir diskutuoti apie Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą.

2014-10-28

Rengiami Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių įgyvendinimo aprašai ir ilgalaikiai (detalieji) planai

2014 m. spalio 17–18 dienomis etninės kultūros ugdytojai ir puoselėtojai iš visos Lietuvos pasinaudojo kūrybine ir praktine patirtimi rengdami Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių – Etninė kultūra ir socializacija, Gamta ir etninė kultūra, Kalba ir etninė kultūra, Menai ir etninė kultūra, Papročiai ir etika, Technologijos ir etninė kultūra – įgyvendinimo aprašus ir ilgalaikius (detaliuosius) planus...

2014-10-23

Skelbiamas neesminių pakeitimų projektas matematikos brandos egzamino programoje (2011)

Skelbiame Matematikos brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, dalies „V. Egzamino užduoties pobūdis“ ir jos priedų kai kurių punktų pakeitimų projektą. Projektas parengtas vadovaujantis paskutiniųjų metų matematikos brandos egzaminų rezultatų analize bei gautomis pastabomis.

2014-10-20

Europos mokyklų tinklo akademija kviečia tobulinti kompetencijų ugdymo gebėjimus

Europos mokyklų tinklo akademija (European Schoolnet Academy) kviečia mokytojus ir kitus švietimo darbuotojus, kurie domisi mokinių kompetencijų ugdymu, dalyvauti nuotoliniuose mokymuose „Competences for 21st Century Schools“. Mokymai prasidės 2014 m. lapkričio 17 d.

2014-10-13

Prasidėjo registracija į švietimo atstovams skirtą renginį – K12 Forumą

Inovacijos, įdomūs pranešėjai, naujausios technologijos, originalios idėjos, kitoks požiūris į švietimą – visa tai matysite ir girdėsite K12 Forume.

2014-10-13

Nauja edukacinė programa „Spalvų sodai“ kvies pažinti Lietuvos ir Baltarusijos dailę

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras unikalioje parodoje „Paryžiaus mokyklos dailininkai iš Baltarusijos“ pradeda įgyvendinti naują edukacinę programą „Spalvų sodai“. Paroda vyksta Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) iki lapkričio 9 d.

2014-10-06

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“

Konferencija vyks 2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitete. Renginyje bus nagrinėjami mokymosi priemonių kūrimo, turinio kokybės, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese klausimai.

2014-09-23