Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Parengti atnaujintos Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos ir Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektai

Kviečiame susipažinti su atnaujintosPradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos ir Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektais. Balandžio mėn. atnaujintų programų projektai bus svarstomi su švietimo bendruomene regionuose.

2015-03-27

Kvietimas dalyvauti konkurse „Mano mėgstamiausias dalykas mokykloje“

Lietuvos kino centras inicijuoja naują kino edukacijos projektą ir kviečia mokinius dalyvauti vaizdo darbų konkurse „Mano mėgstamiausias dalykas mokykloje“. Į pagalbą konkurso dalyviai galės pasitelkti kino profesionalus, kurie ves kūrybines kino dirbtuves.

2015-03-26

Kviečiame užpildyti Mokyklos STEAM potencialo vertinimo formą ir teikti paraiškas dalyvauti ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse užsienyje!

Lietuvoje pajėgiausias STEAM ugdymą plėtojančias mokyklas planuojame sutelkti į tinklą, kuris taps metodikos kūrimo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo židiniu. Susidomėjusias mokyklas kviečiame įsivertinti savo galimybes.

2015-03-26

„Menų dūzgės“ kviečia kalbų mokytojus

Kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ dalyvaujančios kultūros įstaigos siūlo renginius lietuvių kalbos ir literatūros, gimtųjų ir užsienio kalbų mokytojams visoje Lietuvoje. Pateikiame jų sąrašą.

2015-03-24

Etnokultūra besidomintys mokytojai kviečiami į „Menų dūzgių“ savaitės renginius

Kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ įkvėpimo ir idėjų naujiems sumanymams pasisemti galės etnokultūros ir kiti ja besidomintys mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai. Pateikiame renginių sąrašą.

2015-03-24

Švietimo problemos analizė „Ar konkurencija lemia švietimo kokybę?“

Apie Lietuvos švietimo kokybę kalba ir rašo ne vienas, kuriam kelia rūpestį vidutiniški rodikliai daugelyje ugdymo sričių. Vidutiniškumą rodo visų tarptautinių tyrimų (pedagogų bendruomenei gerai žinomi EBPO PISA, IEA PIRLS ir TIMSS santrumpomis žymimi tyrimai), kuriuose Lietuva dalyvauja, duomenys.

2015-03-23

„Vilniaus miesto opera“ mokykloms siūlo sugrįžtantį romantišką ir dramatišką spektaklį „Verteris“

„Vilniaus miesto opera“ ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato Jules Massenet spektaklį „Verteris“. Paskutiniai spektakliai vyks 2015 metų balandžio 8, 10, 12 dienomis.

2015-03-23

Pasirodė nauja švietimo problemos analizė „Kaip patobulinti mokyklą be pinigų?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pristato švietimo problemos analizę „Kaip patobulinti mokyklą be pinigų?“

2015-03-23

Šiandien visoje Lietuvoje prasideda „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“: žinomi žmonės ragina stabdyti patyčias

Kovo 23 dieną prasideda „Vaikų linijos“ organizuojama „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Ši iniciatyva vykdoma šeštą kartą. Susiburti ir kartu stabdyti patyčias šiemet kviečia žinomi Lietuvos žmonės. Jie dalijasi savo patyčių patirtimi ir mintimis apie patyčias.

2015-03-23

„Menų dūzgės“ – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

2015 metų kovo 30–balandžio 3 dienomis vyksiančioje kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ bus nemažai renginių, skirtų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. Pateikiame priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams skirtų renginių sąrašą.

2015-03-20

„Menų dūzgių“ savaitėje – daug įkvepiančių renginių dailės, muzikos ir technologijų mokytojams

Kultūros edukacijos savaitėje dalyvaujančios įstaigos šiais metais visų dalykų mokytojus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogus kviečia į keletą meninių ir pažintinių renginių. Aktyviai juose dalyvaukite. Pateikiame renginių sąrašą dailės, muzikos ir technologijų mokytojams.

2015-03-20

„Menų dūzgės“ kviečia šokio ir teatro pedagogus

Kultūros edukacijos savaitėje dalyvaujančios įstaigos šiais metais visų dalykų mokytojus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogus kviečia į keletą meninių ir pažintinių renginių. Aktyviai juose dalyvaukite. Pateikiame renginių sąrašą šokio ir teatro pedagogams.

2015-03-20

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. ir kovo 15 d. įsakymais Nr. V-191 ir Nr. V-212 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ 5 metams akredituotos 8 institucijos.

2015-03-20

Kultūriniai, meniniai ir pažintiniai renginiai „Menų dūzgėse“

Kultūros edukacijos savaitėje dalyvaujančios įstaigos šiais metais visų dalykų mokytojus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogus kviečia į keletą meninių ir pažintinių renginių. Aktyviai juose dalyvaukite. Pateikiame renginių sąrašą.

2015-03-19

Švietimo specialistai išbandė užduotis, skirtas mokinių aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti

Kovo 18 d. Ugdymo plėtotės centre Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių institucijų specialistai susipažino ir išbandė praktines užduotis mokinių pasiekimams gerinti, ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

2015-03-20

Balandžio 1-ąją Vilniaus universiteto biblioteka eksponuos M. Mažvydo „Katekizmo“ originalą

Vilniaus universiteto biblioteka tęsia tradiciją kasmet vieną dieną rodyti M. Mažvydo „Katekizmo“ originalą. Tai puiki proga visuomenei geriau susipažinti su pirmąja lietuviška knyga bei senuoju Lietuvos kultūros paveldu.

2015-03-18

Respublikinėje konferencijoje bus svarstomas mokymosi kokybės gerinimas per fizikos pamokas

2015 m. balandžio 17–18 dienomis vyks XXI respublikinė konferencija „Kokybiško mokymosi kultūra fizikos pamokose: kaip mums sekasi?“ Ją organizuoja Lietuvos fizikos mokytojų asociacija.

2015-03-12

Kvietimas dalyvauti kultūros edukacijos savaitėje

Šių metų kovo 30 – balandžio 3 d. Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Kultūros ministerija antrą kartą rengia kultūros edukacijos savaitę „Menų dūzgės“. Praėjusiais metais kultūros įstaigų rengtuose edukacijos projektų pristatymuose, diskusijose ir kt. veiklose dalyvavo apie 500 meno mokytojų iš visos Lietuvos. Projektas buvo pristatytas ir parodoje „Mokykla 2014“.

2015-02-02