Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo plėtotės centras dalyvavo pilietinėje jaunimo akcijoje „Lietuvai ir man“

Ugdymo plėtotės centras įsitraukė į jaunimo inicijuotą akciją „Lietuvai ir man“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Akcijoje iš viso dalyvavo daugiau nei 1000 švietimo įstaigų Lietuvoje ir užsienyje.

2015-03-04

Kviečiame į mokslinę-praktinę konferenciją „AŠ GALIU. AŠ RENKUOSI”

Pasaulinė Dauno sindromo diena 2015 metais Lietuvoje minima surengiant mokslinę-praktinę konferenciją „AŠ GALIU. AŠ RENKUOSI”. Renginys kovo 20 d. vyks VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Konferencija skirta įvairių specialybių vaikų ir suaugusiųjų gydytojams ir mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo vaikų švietimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.

2015-03-04

Istorikai kviečia į nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA) pirmą kartą organizuoja nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“, kuris vyks 2015 m. kovo 10 d. (antradienį) 10.00 val. Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo savo valstybe jausmą, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.

2015-03-03

Ketvirtasis daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas Kaune

Kovo 2–3 dienomis Kaune vyksta ketvirtasis daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Renginyje dalyvauja daugiafunkcių centrų kuratoriai, kitų suinteresuotų įstaigų atstovai. Susitikime aptariami daugiafunkciams centrams aktualūs klausimai, pasiekimai, problemos, dalijamasi gerąja patirtimi, informacija apie bendradarbiavimo ir veiklų plėtros galimybes.

2015-03-02

Konkursas „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija“

Kūrybingus mokytojus kviečiame dalyvauti konkurse „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija“ ir pasidalinti sėkmės istorijomis apie mokinių pilietiškumo ugdymą.

2015-02-27

Apie drąsą ir ryžtą mokytis – pokalbis prieš filmą „Pakeliui į mokyklą“

2015 m. vasario 28 d. 14 val. „Skalvijos“ kino centre, cikle „Karlsono kinas", bus rodomas mokiniams skirtas specialus seansas „Pakeliui į mokyklą“.

2015-02-27

Seminaras „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“

Vasario 19 d. Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą-kūrybines dirbtuves „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“. Praktiniame seminare dirbo MARCH veiklos „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ konkurse dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai; mokyklų, kurios turi geros praktikos pavyzdžių, mokytojai ir mokiniai; tyrėjai, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai, Ugdymo plėtotės centro metodininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, su švietimu susijusių įstaigų darbuotojai.

2015-02-25

Ketvirta stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Paskutinė programos diena buvo skirta viso vizito apibendrinimui ir diskusijai su CERN dirbančiais lietuviais: Davidu Abdurachmanovu (Fermi National Accelerator Lab., USA), Justu Balču (Vilniaus universitetas) ir kt. Diskusijos metu mokytojai negailėjo klausimų.

2015-02-24

Paskaita-diskusija „Demokratinis ugdymas Lietuvoje: galimybės ir grėsmės“

2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienį, Ugdymo plėtotės centro salėje vyks paskaita-diskusija „Demokratinis ugdymas Lietuvoje: galimybės ir grėsmės“. Renginio metu pagrindinį pranešimą skaitys žymios demokratinės mokyklos Sands School (JK) vadovas Sean Bellamy, pirmosios Demokratinės mokyklos Lietuvoje koncepciją pristatys šios mokyklos įkūrėjai.

2015-02-24

Kviečiame dalyvauti mokyklų atrankoje į medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminarus

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, vykdančias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir norinčias dalyvauti projekte, suburti 5 narių komandą ir teikti paraiškas dalyvauti MIR ugdymo seminaruose. Atrinktos mokyklų komandos jau š. m. balandžio mėn. bus pakviestos į įvadinius seminarus, kurie vyks didžiuosiuose šalies miestuose.

2015-02-20

Trečia stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Frank Hartmann (KIT – Karlsruhe Institute of Technology (Vokietija) pristatė CMS ir ATLAS detektorių veikimo principą. Pranešėjas papasakojo, kad vykstant susidūrimui atsiranda be galo daug dalelių, kurios juda skirtingomis trajektorijomis. Buvo labai įdomu sužinoti, kaip detektoriuje atskiriamos skirtingos dalelės (fotonai, elektronai, hadronai ir miuonai).

2015-02-19

Antroji stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Pranešėjai CERN David Abdurachmanov (Fermi National Accelerator Lab., US) ir Justas Balcas (Vilniaus universitetas, LT) supažindino su informacinių technologijų raida nuo CERN įkūrimo iki šių dienų. Pasirodo, pagrindinis darbo krūvis tenka IT specialistams. Atliekant bandymus ir eksperimentus gaunamas milžiniškas kiekis duomenų, kurių neįmanoma apdoroti turint dabartinius resursus, todėl CERN kas 4 metus keičia visą įrangą.

2015-02-19

„Bebro“ konkurso antrasis etapas

Informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“ vyksta kasmet nuo 2004 metų, tačiau šiemet pirmą kartą Lietuvoje surengtas šio konkurso II etapas. Konkursas vyko septyniose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Varžytis atvyko ir užduotis sprendė 292 mokiniai.

2015-02-19

Stažuotė Šveicarijoje, Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN)

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, 2015 m. vasario 15–21 d. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN). Stažuotėje dalyvaus 12 fizikos, fizikos-astronomijos, fizikos-informatikos, fizikos-matematikos, fizikos-chemijos mokytojų.

2015-02-13

Kvietimas dalyvauti kultūros edukacijos savaitėje

Šių metų kovo 30 – balandžio 3 d. Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Kultūros ministerija antrą kartą rengia kultūros edukacijos savaitę „Menų dūzgės“. Praėjusiais metais kultūros įstaigų rengtuose edukacijos projektų pristatymuose, diskusijose ir kt. veiklose dalyvavo apie 500 meno mokytojų iš visos Lietuvos. Projektas buvo pristatytas ir parodoje „Mokykla 2014“.

2015-02-02

Kviečiame dalyvauti gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“

Bendrojo ugdymo mokyklų 9–11 klasių ir profesinio mokymo įstaigų mokinių komandos kviečiamos dalyvauti kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Konkurso, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras bei gamtos mokslų mokytojų asociacijos (biologijos, chemijos, fizikos), tikslas – skatinti gamtos mokslus mokytis įdomiai ir kūrybiškai: tiriant, eksperimentuojant. Gamtos mokslų tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki kovo 15 d. 19 val.

2014-12-19