Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Vyks nemokama konferencija „Lyderystės ugdymas Lietuvoje“

2014 metų spalio 31 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyks VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos organizuojama respublikinė konferencija „Lyderystės ugdymas Lietuvoje“. Registracija – iki 2014 m. spalio 29 d.

2014-10-24

Rengiami Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių įgyvendinimo aprašai ir ilgalaikiai (detalieji) planai

2014 m. spalio 17–18 dienomis etninės kultūros ugdytojai ir puoselėtojai iš visos Lietuvos pasinaudojo kūrybine ir praktine patirtimi rengdami Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių – Etninė kultūra ir socializacija, Gamta ir etninė kultūra, Kalba ir etninė kultūra, Menai ir etninė kultūra, Papročiai ir etika, Technologijos ir etninė kultūra – įgyvendinimo aprašus ir ilgalaikius (detaliuosius) planus...

2014-10-23

Kviečiame dalyvauti korupcijos prevencijos metodinės veiklos konkurse „Lietuvos krištolas“

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, skelbia antikorupcinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos ir mokinių iniciatyvų konkursą.

2014-10-23

Skelbiamas neesminių pakeitimų projektas matematikos brandos egzamino programoje (2011)

Skelbiame Matematikos brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, dalies „V. Egzamino užduoties pobūdis“ ir jos priedų kai kurių punktų pakeitimų projektą. Projektas parengtas vadovaujantis paskutiniųjų metų matematikos brandos egzaminų rezultatų analize bei gautomis pastabomis.

2014-10-20

„Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaita eksternu

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijos skyrius 2014 m. spalio 27 d. 10 val. organizuoja „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaitą eksternu besiatestuojantiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams.

2014-10-20

Kviečiame į praktinį seminarą „Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartu su Ugdymo plėtotės centru kviečia į praktinį seminarą „Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“. Seminaras skirtas anglų kalbos pedagogams.

2014-10-14

Kviečiame dalyvauti pasaulinėje italų kalbos savaitėje, vykstančioje šį spalį jau 14 kartą.

Kviečiame dalyvauti pasaulinėje italų kalbos savaitėje, vykstančioje šį spalį jau 14 kartą. Šio renginio idėja gimė 2000-aisiais Italijos užsienio reikalų ministerijos iniciatyva, siekiant populiarinti italų kalbą ir kultūrą užsienyje. Šia proga Italų kultūros institutas Vilniuje, Ugdymo plėtotės centro partneris, pristato turtingą renginių, kuriuose dalyvaus įvairių mokslo sričių intelektualai, programą.

2014-10-14

Kviečiame Jus į trečiąjį forumą kūrybiškumui ugdyti „Kūrybinės jungtys“

Forumo tikslas – pristatyti naujausias kūrybiško mokymosi tendencijas, papasakoti, kaip programa įgyvendinama Lietuvoje, pasidalinti sukaupta patirtimi, praktiniais partnerystės metodais ir tyrimų įžvalgomis. Kiekvienas dalyvis forume galės formuoti savo santykį su kūrybiškumu ir partneryste.

2014-10-13

Europos mokyklų tinklo akademija kviečia tobulinti kompetencijų ugdymo gebėjimus

Europos mokyklų tinklo akademija (European Schoolnet Academy) kviečia mokytojus ir kitus švietimo darbuotojus, kurie domisi mokinių kompetencijų ugdymu, dalyvauti nuotoliniuose mokymuose „Competences for 21st Century Schools“. Mokymai prasidės 2014 m. lapkričio 17 d.

2014-10-13

Prasidėjo registracija į švietimo atstovams skirtą renginį – K12 Forumą

Inovacijos, įdomūs pranešėjai, naujausios technologijos, originalios idėjos, kitoks požiūris į švietimą – visa tai matysite ir girdėsite K12 Forume.

2014-10-13

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“

2014 m. rugsėjo 26–27 d. Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje vyko lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“ Forumo tikslas – pasidalinti idėjomis ir įžvalgomis apie Lietuvos pasakojimo mokykloje probleminius aspektus, istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros mokymo jungtis, telkti lituanistų ir istorikų mokytojų ir akademinę bendruomenę.

2014-10-10

Seminaras chemijos mokytojams „Gamtamokslinis raštingumas ir skaitmeninis turinys“

Seminaro metu chemijos mokytojai susipažins penkiolikmečių pasiekimo patikrinimo (PISA) 2015 m. metmenimis ir užduočių pavyzdžiais, mokysis dirbti informacinėje aplinkoje „Ugdymo sodas“. Taip pat mokytojai turės galimybę išmėginti skaitmeninius vertinimo ir įsivertinimo įrankius bei naują skaitmeninį turinį.

2014-10-09

Projekto „Mascil“ mėnesio užduotis

Prieš metus, 2013 metų rudenį, pradėtas vykdyti projektas „Mascil“ (angl. Mathematics and Science for life). Pagrindinis projekto tikslas – skatinti naudoti tyrinėjimais grįstus matematikos ir gamtos mokslų mokymo metodus (angl. inquiry-based science teaching), mokinių, mokytojų, tyrėjų bendradarbiavimą ir gilesnį mokymąsi.

2014-10-08

Nauja edukacinė programa „Spalvų sodai“ kvies pažinti Lietuvos ir Baltarusijos dailę

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras unikalioje parodoje „Paryžiaus mokyklos dailininkai iš Baltarusijos“ pradeda įgyvendinti naują edukacinę programą „Spalvų sodai“. Paroda vyksta Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) iki lapkričio 9 d.

2014-10-06

Tęsiama atranka į mini mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

2014-10-06

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“

Konferencija vyks 2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitete. Renginyje bus nagrinėjami mokymosi priemonių kūrimo, turinio kokybės, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese klausimai.

2014-09-23

Kviečiame į metodines dienas pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui/skyrių vedėjus atsakingus už ugdymo planą, kuruojančius metodinę veiklą

Ugdymo plėtotės centras rengia metodines dienas „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“, kurios mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui/ skyrių vedėjai ieškos ir sieks rasti bendrus sprendimus kaip pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, įgyvendinant ugdymo planą ir teikiant pagalbą mokytojų metodiniams susivienijimams mokykloje bei numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus.

2014-09-10

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į nacionalinę 2014 m. asamblėją ir konferenciją

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija maloniai kviečia anglų kalbos mokymo specialistus, dirbančius įvairiose ugdymo pakopose, dalyvauti 16-oje LAKMA nacionalinėje asamblėjoje ir konferencijoje.

2014-09-08

Kviečiame dalyvauti korupcijos prevencijos metodinės veiklos konkurse „Lietuvos krištolas“

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, skelbia antikorupcinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos ir mokinių iniciatyvų konkursą.

2014-05-06