Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Druskininkuose vyksta Baltijos vasaros akademija

Druskininkuose vyksta Europos Tarybos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir Europos Vergelando centro organizuojama Baltijos regioninė vasaros akademija. Iki liepos 1 d. vyksiančio renginio tema – įtraukios ir visa apimančios mokyklos aplinkų kūrimas.

2016-06-29

Mokymo kursai apie mainų projektus jaunimo organizacijų ir mokyklų atstovams Lenkijoje

Mokymo kursai skirti jaunimo organizacijoms bei pradinių ir vidurinių mokyklų personalui, kuris domisi galimybe organizuoti jaunimo mainus pagal „Erasmus+“ jaunimo sritį. Renginio metu susipažinsite su reikalavimais jaunimo mainų projektams, sužinosite, kaip įtraukti jaunus žmones į visus projekto etapus, gilinsitės, kaip panaudoti jaunimo mainus ilgalaikiame mokymosi procese, išmoksite neformaliojo ugdymo metodų, dalinsitės savo patirtimi, galbūt rasite partnerių tarptautiniams projektams.

2016-06-29

„Raidelių namai“ – žaidimas vaikams su klausos ir kalbėjimo negalia

Tai pirmasis Lietuvoje raidžių pažinimo žaidimas, pritaikytas vaikams su klausos ir kalbėjimo negalia. „Raidelių namai“ supažindina su daktiline (pirštų) abėcėle. Vaikai su klausos ir kalbėjimo negalia dar gali pamatyti, kokiu rankos gestu vaizduojama kiekviena raidė pagal lietuvišką daktilinę abėcėlę.

2016-06-28

Socialinio verslo gidas

Socialinio verslo viešinimui skirtas gidas supažindina su svarbiausiais aspektais, į kuriuos reikia atsižvelgti, kuriant socialinį verslą: socialinio verslo sąvoka, skirtumai nuo kitų socialinės ekonomikos subjektų, socialinio verslininko profilis, socialinio verslo nauda, praktiniai socialinio verslo plėtojimo aspektai.

2016-06-28

Seminarai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. rugpjūčio 22–31 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į darbinius seminarus „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 5, 7, 9 klasėse“.

2016-06-28

Parodos „Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.)“ atidarymas Kaune

Liepos 1 d. 16.30 val. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune (Vilniaus g. 33) vyks parodos artėjančiam valstybės šimtmečiui „Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.)“ atidarymas. Artėjant šimtmečiui, Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra kviečia pažvelgti į tarpukario šventes ir iš jų vieniems pasimokyti dalyvavimo kultūros, o kitiems – kaip suvienyti žmones bendrai idėjai.

2016-06-23

Vasaros kursai Klaipėdoje

Ugdymo plėtotės centro surengti vasaros kursai Klaipėdos turizmo mokykloje prasidėjo Klaipėdos jaunimo teatro režisieriaus, pedagogo, vieno garsiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Valentino Masalskio paskaita „Mokytojau, neversk manęs tikėti tuo, kuo tu pats netiki“. Renginio dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius, Klaipėdos turizmo mokyklos direktorius Audrius Kurlavičius.

2016-06-23

Kviečiame į išskirtinę konferenciją „Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016. Kita patirtis“

Išskirtinė konferencija, skirta švietimo ir kultūros įstaigų vadovams! Konferencijoje švietimo ir verslo sektorių vadovai turės unikalią galimybę diskutuoti ir rasti esminius sprendimus, kaip toliau plėtoti savo profesinę veiklą.

2016-06-20

Kviečiame dalyvauti nacionalinėje ekonomikos mokytojų konferencijoje „Kaip bendrauti su XXI a. mokiniu?“

Kaip užmegzti ryšį su šiandienos mokiniu, kai gyvename informaciniame triukšme? Kokią įtaką mokymui ir mokymuisi turi tarpusavio bendravimas? Kaip mokytojui išsiskirti ir sudominti mokinius mokymosi procesu? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus bus ieškoma VII nacionalinėje ekonomikos mokytojų konferencijoje.

2016-06-16

Dalyvaukite „Samsung“ mokykla ateičiai“ mokymuose

Prasideda mokyklų atranka dalyvauti trečius metus vyksiančioje nemokamoje pedagogų mokymo programoje „Samsung“ mokykla ateičiai“. Programos tikslas – tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką.

2016-06-13

Kviečiame į nacionalinę mokslinę konferenciją „Geografija: mokslas ir edukacija“

2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks 5-oji mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Kasmetinių konferencijų tikslas – įvairiapusiškai analizuoti bendruosius geografijos ir edukologijos klausimus, jungiant akademinį ir mokyklinį geografijos edukacijos lygmenis bei ieškant naujų idėjų ir perspektyvių tyrimo krypčių.

2016-06-13

Inovatyvių mokytojų dėmesiui! Kviečiame dalyvauti gerosios patirties konkurse

Kas? Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (plačiau apie projektą čia), organizuoja ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą.

2016-06-03

Kviečiame į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“

2016 m. lapkričio 24 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“. Konferencijos tikslas – įvairiapusiškai analizuoti pedagogo veiklos atitiktį kintančios mokyklos lūkesčiams, išryškinti būsimųjų pedagogų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo prerogatyvas.

2016-06-03

Atradimų laboratorijų dalyvių atranka

2016 m. lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks jau tradicine tapusi paroda Mokykla 2016. Antrus metus parodoje veiks atradimų laboratorijos. Šiais metais jų tema – tyrinėjimas ir kūryba.

2016-06-02

Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

2016 metų vasario–birželio mėnesiais Ugdymo plėtotės centras siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas mokyklų vadovams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, įvairių dėstomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, neformaliojo ugdymo specialistams. Programos orientuotos į ugdymo turinio kaitą, į praktinius veiklos aspektus, integruojant ugdymą įvairiais lygmenimis, pagrįstos mokymo(si) metodų įvairove bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdais.

2016-02-19