Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų su nuolaida

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų į koncertus su 50% nuolaida – spalio 6 d. simfoninis koncertas „Gintaras Januševičius skambina G. Gershwiną“ ir spalio 29 d. kamerinis koncertas „Haruspicija“.

2017-09-21

Skelbiame projekto „Pažink valstybę“ mokyklų atrankos rezultatus ir kviečiame į seminarą

Informuojame, kad atrinktos projekte „Pažink valstybę“ dalyvausiančios mokyklos. Iš 140 pretendavusių dalyvauti ugdymo įstaigų dalyvauti projekte kviečiamos 60 mokyklų, kurios atrinktos remiantis geografiniu (teritoriniu), socialiniu ekonominiu ir daugiakalbės aplinkos kriterijais.

2017-09-20

Prasideda naujas STEM projektas

Šių metų rugsėjo 1 d. prasidėjo naujas Erasmus+ KA2 projektas „STEM mokyklos“. Projektą koordinuoja „European Scoolnet“, partneriai yra organizacijos iš keturių šalių: Prancūzijos, Portugalijos, Serbijos ir Lietuvos. Lietuvai šiame projekte atstovauja Ugdymo plėtotės centras.

2017-09-20

Konkursas „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“

Konkurse kviečiami dalyvauti etninės kultūros puoselėtojai, kuriems tautinis kostiumas yra svarbus etninės, regioninės ar asmeninės tapatybės simbolis arba brangi šeimos relikvija.

2017-09-20

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija skelbia: spalis – Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) kviečia spalio mėnesį Lietuvos mokyklų bendruomenes aktyviai ir kūrybingai savo bibliotekose organizuoti veiklas, diskusijas, renginius tema: „Mokau ir mokausi su biblioteka“. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti glaudesnį ir efektyvesnį Lietuvos mokyklų, jų bibliotekų ir bendruomenių bendradarbiavimą, siekiant bendrų švietimo ir ugdymo tikslų.

2017-09-19

Kviečiame į Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojų konferenciją

2017 m. spalio 2–3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į nemokamą tradicinę Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferenciją „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“, skirtą į UNESCO minimų datų sąrašą įtraukto mitologo, semiotiko, kalbininko Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

2017-09-19

Atranka į stažuotę Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, dirbančius su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Lenkijoje.

2017-09-19

Atranka į tarptautinį seminarą „Cooperation of non-formal and formal educational institutions“ Vokietijoje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengia atranką į renginį „Formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijų bendradarbiavimas“ vyksiantį Vokietijoje. Renginyje kviečiami dalyvauti darbuotojai, dirbantys su jaunimu, švietimo įstaigų atstovai, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai.

2017-09-15

Kvietimas dalyvauti jaunimo kūrybos darbų konkurse „Moterys jūros moksluose ir technologijose“

Konkurso tikslas – skatinti jaunimą suvokti lyčių klausimus, susijusius su jūros mokslais ir technologijomis. Konkursą organizuoja Klaipėdos universitetas.

2017-09-15

Kvietimas dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Tęsk“ partnerių atrankoje

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti projekto „Tęsk“ partnerių atrankos konkurse. Projektas bus vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

2017-09-14

Daugiau galimybių gauti psichologinę pagalbą

Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo du dokumentai, išplečiantys psichologinės pagalbos gavėjų ratą.

2017-09-14

Kviečiame į seminarus, skirtus meninio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras kviečia menų (dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų, šokio, teatro) mokytojus, dirbančius pagal menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius menų mokyklinio brandos egzamino programą, pasirinkti renginius, skirtus meninio ugdymo kokybei tobulinti.

2017-09-12

Kviečiame į renginius, skirtus technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į technologijų mokytojų pageidavimus, bendradarbiaudamas su Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, aukštųjų mokyklų mokslininkais, tautinio paveldo puoselėtojais, tęsia seminarų ciklą, skirtą technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

2017-09-12

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

2017 m. spalio 19–20 d., Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“.

2017-09-12

„European Schoolnet Akademija“ kviečia į nuotolinius mokymus

Pasibaigus vasaros atostogoms „European Schoolnet Akademija“ vėl kviečia mokytis kartu su tūkstančiais Europos mokytojų. Netrukus prasidės nuotoliniai mokymai.

2017-09-08

Pradedamas konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“

Jau trečiąjį kartą UAB „Hnit-Baltic“ kartu su Ugdymo plėtotės centru, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Kartografijos ir geoinformatikos katedra bei Lietuvos geografų draugija organizuoja skaitmeninių žemėlapių kūrimo konkursą „Mano žemėlapis Lietuvai“ ir kviečia 3–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ar kūrybines grupes (iki trijų mokinių) kurti ir dalyvauti. Kviečiame kurti skaitmeninius žemėlapius ir dalyvauti konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui!

2017-09-07

Mokyklų vadovus ir karjeros specialistus kviečiame registruotis į internetinius kursus apie STEM profesijas

Mokyklų vadovai ir karjeros specialistai jau gali registruotis į 2017 m. rugsėjo 25 d. prasidedančius masinius atviruosius internetinius kursus (MOOC) „Atverkime mokyklas STEM profesijoms“. Šių naujųjų kursų tikslas – informuoti, mokyti ir suteikti galimybes mokyklų vadovams ir karjeros specialistams aprūpinti mokyklas ir adaptuoti jose įrankius, padėsiančius supažindinti mokinius nuo ankstyvojo amžiaus su STEM profesijomis.

2017-08-31

Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo

STEAM dalykų mokytojus, siekiančius ugdymo kokybės, besidominčius inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdymo procese galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant, Ugdymo plėtotės centras kviečia pasirinkti akredituotą dviejų dalių kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

2017-08-09