Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas Europos viešojo administravimo apdovanojimų konkurse bus įvertintas gerosios praktikos sertifikatu

Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“ šiemet dalyvauja Europos viešojo administravimo instituto (angl. European Public Administration Institute, EIPA) organizuojamame Europos viešojo sektoriaus projektų konkurse, kurio tema „Viešasis sektorius – kaip partneris kuriant visuomenės gerovę“.

2015-07-31

Mokyklų, orientuotų į STEAM ugdymą, pedagogai baigė stažuotes užsienyje

2015 metų birželio 1 dieną 10 pedagogų buvo išvykę į mėnesio trukmės stažuotes Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Stažuotojai gilinosi į STEAM ugdymo specifiką ir geriausią šių šalių patirtį parsivežė į savo mokyklas.

2015-07-30

Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui

2015 m. liepos 30 d. Lietuvių kalbos institutas organizuoja seminarą „Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui“.

2015-07-30

Vasarą kviečiame senjorus tobulėti

Dešimtyje Lietuvos savivaldybių prasideda Ugdymo plėtotės centro organizuojami saviraiškos ir meninių gebėjimų ugdymo mokymai trečiojo amžiaus asmenims. Senjorai mokymuose tobulins praktinius gebėjimus bei dalinsis gerąja patirtimi šiomis temomis: kūno sveikatinimo, vaizduojamojo meno, dainavimo/muzikavimo, judesio meno, želdinių dizaino ir ekologinės žemdirbystės.

2015-07-15

Metodinės dienos: kaip gerinti mokinių pasiekimus?

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

2015-06-19

 
Informacija atnaujinta 2015-06-04 13:56:25