Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Baigiamoji projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ konferencija „Ateities stažuotė“

Konferencija „Ateities stažuotė“ vyks balandžio 30 d. viešbutyje „Crown Plaza Vilnius“. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, stažuočių institucijų atstovai bei ilgalaikių pedagogų stažuočių stažuotojai. Lektoriai iš Ispanijos ir Didžiosios Britanijos pristatys pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemas, pedagogų stažuočių organizavimo ypatumus bei alternatyvias pedagogų stažuočių formas.

2015-04-28

Mokyklos informuojamos apie naują grėsmę – elektronines cigaretes

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas primena, kad nuo 2015 metų gegužės 1 dienos Lietuvos Respublikoje įsigalioja draudimai, susiję su elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų apyvarta, reklama ir rėmimu.

2015-04-27

Mokyklos gilina žinias medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projekte

Balandžio 17, 20, 21 dienomis Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose susirinko šešiasdešimt projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandų.

2015-04-24

Pasirodė naujienlaiškis „Aktualijos! O ką Tu manai?“

Gerbiami mokytojai, šiandien Jums pristatome naują iniciatyvą – naujienlaiškį „Aktualijos! O ką Tu manai?“ ir kviečiame Jums patogiu metu pakviesti mokinius diskusijai aktualiomis Lietuvos ir pasaulio temomis.

2015-04-23

Etninės kultūros savaitė Etnografinių regionų metams paminėti

Inicijuojama Etninės kultūros savaitė, kurios tikslas – paskatinti ugdymo įstaigas giliau pažinti (tyrinėti) ir saugoti savo krašto, regiono gyvąją tradiciją ir kultūrinį paveldą, aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje su švietimo ir kultūros, mokslo ir studijų institucijomis, vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis puoselėjant etninę kultūrą ir įgyvendinant pagrindinius ugdymo siekius bendruomenėse.

2015-04-22

Pestalozzi programos „Intensyvūs mokymo kursai“ – kelias profesinio tobulėjimo link

2015 m. vasario 25–27 dienomis Strasbūre, Prancūzijoje, buvo rengiami Pestalozzi programos praktiniai mokymai „Intensyvūs mokymo kursai“. Pestalozzi programos intensyvių praktinių mokymų tikslas – orientuotas į besimokantįjį, interaktyvus, tiriamasis darbas, pagrįstas nuolatinio mokymosi, bendradarbiavimo ir mokymosi bendradarbiaujant principu.

2015-04-22

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje

2015 m. balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje apie gegužės 7 d. vyksiantį „Europos egzaminą“ ir dalyvavimo jame galimybes. Transliacijos metu bus galima tiesiogiai užduoti klausimus organizatoriams.

2015-04-22

Daugiau dėmesio bus skiriama technologijomis grįstam mokymui

2015 m. kovo mėnesį prasidėjo European Schoolnet kartu su partnerėmis institucijomis trylikoje Europos šalių (Suomija, Norvegija, Kipras, Graikija, Prancūzija, Italija, Portugalija, Ispanija, Čekija, Estija, Lietuva, Slovėnija, Danija) įgyvendinamas projektas MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy).

2015-04-21

Daugiakalbystės olimpiados nugalėtojams trys užsienio kalbos nėra riba

Šeštadienį, balandžio 18 dieną, Vilniuje vykusioje Lietuvos moksleivių daugiakalbystės olimpiadoje „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame“ triumfavo Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje (American International School of Vilnius, AISV) komanda.

2015-04-21

Pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojai kviečiami į bendrųjų programų projektų viešinimo renginius

Informuojame, kad 2015 m. balandžio 27 ir gegužės 4–19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų projektų viešinimo renginius. Tikslas – aptarti bendrųjų programų atnaujinimo tikslus, atnaujintų programų turinį ir paramą programoms įgyvendinti.

2015-04-21

Nudūzgė antroji kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“

Balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įvyko baigiamasis „Menų dūzgių“ akcentas – popietė, kurioje susirinko renginius organizavusių institucijų atstovai, Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro darbuotojai.

2015-04-21

Konkursas „Sveikas nėštumas = laiminga vaikystė“

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) 2015 m. gegužės 10 d. organizuoja kasmetinį renginį „Mama, noriu gimti blaivas“, skirtą atkreipti visuomenės dėmesį į nėštumo metu vartojamo alkoholio žalą būsimam vaikeliui.

2015-04-17

Šokio mokytojų asociacija kviečia į Asociacijos šokio mokytojo rinkimus

Šokio mokytojų asociacija organizuoja 2014–2015 mokslo metų Asociacijos šokio mokytojo rinkimus ir kviečia Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padalinius, miestų arba rajonų šokio mokytojų metodinius būrelius, švietimo centrus, švietimo įstaigų vadovus, nevyriausybines organizacijas, mokinių arba tėvų organizacijas iki 2015-04-30 teikti šokio mokytojų kandidatūras.

2015-04-09

Prasidėjo 2015 metų „Europos egzamino“ organizatorių registracija

2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienį, visoje Lietuvoje vyks „Europos egzaminas“. Lietuva pernai įstojo į euro zoną, 2015-ieji paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo metais, tačiau kyla klausimas, kiek iš tikrųjų apie tai žinome.

2015-04-07

Kviečiame dalyvauti „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkurse“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, siekdami telkti švietimo asociacijas kaip lygiaverčius partnerius, kviečia bendradarbiauti ir skelbia „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursą“.

2015-04-07