Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Matematikos paslapčių suvokimas protu, rankomis ir širdimi

Mažai kas gali prieštarauti, kad jauni žmonės, susidurdami su matematika, dažnai patiria daugiau nusivylimo ir kartėlio negu natūralaus žmogiško džiaugsmo. Tačiau viskas priklauso nuo pateikimo. Pažvelgus į matematikos mokymąsi iš kitaip, kai svarbiausia yra ne formulės ir skaičiai, o pačių atliekami bandymai ir atradimai, matematika mus įtraukia smalsauti, gilintis, patirti atradimo džiaugsmą.

2014-12-19

Kviečiame dalyvauti gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“

Bendrojo ugdymo mokyklų 9–11 klasių ir profesinio mokymo įstaigų mokinių komandos kviečiamos dalyvauti kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Konkurso, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras bei gamtos mokslų mokytojų asociacijos (biologijos, chemijos, fizikos), tikslas – skatinti gamtos mokslus mokytis įdomiai ir kūrybiškai: tiriant, eksperimentuojant. Gamtos mokslų tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki kovo 15 d. 19 val.

2014-12-19

Vadovaujantis 2012 m. PISA tyrimo ataskaita parengta metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, vykdydama Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkurso programą, sukvietė matematikos mokytojus kartu ieškoti naujų matematikos mokymo(si) tobulinimo galimybių, pasinaudojant tarptautinio PISA tyrimo ataskaita. Programos rezultatas – mokytojų sukurti realaus gyvenimo konteksto probleminiai uždaviniai, uždavinių sprendimai ir vertinimo instrukcijos.

2014-12-17

Diskusija „Ugdymas prieš korupciją mokykloje“ paskatino mokyklų bendruomenių aktyvumą ir sąžiningumo nuostatas

Minint Tarptautinę kovos su korupcija dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2014 m. gruodžio 12 dieną organizavo renginį „Ugdymas prieš korupciją mokykloje: kaip paskatinti aktyvumą ir pasiekti rezultatų?“

2014-12-16

STEM kryptis: 3D kūrybinės dirbtuvės

Gruodžio 11–12 d. Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu atidarė 3D kūrybines dirbtuves ir pakvietė mokyklų, dalyvaujančių MARCH projekte, mokytojus ir mokinius.

2014-12-15

Išleistas norvegų autoriaus metodinis leidinys „Naujas praktinis mąstymas: sisteminis ir kūrybiškas problemų sprendimas“

Šiais laikais nemažai žinome apie žmogaus mąstymo procesus, taip pat apie tobulėjimą ir galimybes veiksmingiau panaudoti savo pajėgumus. Šio leidinio tikslas – išmokyti geriau spręsti problemas, plačiau ir lanksčiau mąstyti bei kūrybiškai pasitelkti savo paties vidines proto galias.

2014-12-02

Švietimo konsultantus (vadybos ekspertus) kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos atskaitomybės seminarus

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius organizuoja vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos atskaitomybės seminarus švietimo konsultantams (vadybos ekspertams), kurių veiklos galiojimas baigėsi 2014 m. spalio–lapkričio mėn.

2014-11-11

Kviečiame įvertinti atnaujintus menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo kriterijus

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras kviečia menų, technologijų dalykų mokytojus, asociacijas svarstyti pagal mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų pasiūlymus ir egzaminų darbų analizės išvadas patikslintus vertinimo kriterijus.

2014-11-04