Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybės“

2015 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį) 10 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybės“. Transliacijos tikslas – bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms pristatyti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros administruojamą tiesioginę internetinę sistemą www.iqesonline.lt, skirtą mokyklos veiklos, pamokos, mokytojų profesinės veiklos įsivertinimui ir tobulinimui.

2015-11-23

Naujos informacinės priemonės mokytojams ir tėvams, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

Siekdami kokybiško ugdymo tikslų įgyvendinimo, glaudesnio tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras parengė informacines priemones pedagogams ir tėvams. Tikimės, kad pateikta informacija bus naudinga tėvams, kurių vaikai (3–6 m.) dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

2015-11-23

Kviečiame į Ugdymo plėtotės centro papildomai organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius 2015 m. gruodžio mėnesį

Ugdymo plėtotės centras papildomai organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius 2015 m. gruodžio mėnesį:

  • Renginiai, skirti besiatestuojantiems mokytojams ir vadovams
  • Kiti kvalifikacijos tobulinimo renginiai
  • Kvalifikacijos tobulinimo programos mokykloms

2015-11-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“

2015 m. lapkričio 24 d. (antradienį) 15 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti trečiojoje tiesioginėje metodinėje konsultacijoje, transliuojamoje internetu, „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“. Tai laida iš transliacijų ciklo, skirto telkti mokyklos bendruomenę mokinių mokymosi krūviams optimizuoti ugdymo procese integruojant Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programas.

2015-11-19

Lituanistų konferencija „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“

2015 m. lapkričio 13–14 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko jau tradicine tapusi Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“. Konferencijos tikslas – supažindinti mokytojus su kalbos ir literatūros mokymuisi aktualiomis mokslininkų įžvalgomis ir pasidalyti idėjomis, kaip pagerinti lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo pasiekimus pagrindinio ugdymo pakopoje, aktualizuoti ugdymo turinį ir pasirengti naujai lietuvių kalbos ir literatūros programai įgyvendinti.

2015-11-19

Tobulinamas švietimo finansavimas: nuo sausio išbandoma nauja metodika

Vyriausybė patvirtino Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą eksperimentinę mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, kuri nuo 2016 m. sausio 1 d. bus įgyvendinama 5 ministerijos atrinktose savivaldybėse. Pagal šią metodiką bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo principas yra kitoks negu mokinio krepšelio.

2015-11-19

Įvyko seminaras lenkų gimtosios kalbos mokytojams „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“

Lapkričio 12–13 d. vyko seminaras „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Jį organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centru ir Polonistų asociacija. Renginyje buvo pristatyta šiuolaikinės literatūros ir kultūros tekstų pasirinkimo būdai ir skaitymo strategijos, padedančios ugdyti kritiškai mąstančias, kultūringas asmenybes.

2015-11-18

Per „Mokytojo TV“ vyks 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas

2015 m. lapkričio 25 d. (trečiadienį) 13.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas“. Transliacijos tikslas – pristatyti 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualijas. Transliacijoje kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, mokiniai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2015-11-18

Penktoji daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame!“ 2016

Olimpiada vyks 2016 m. balandžio 16 d., šeštadienį, Tarptautinėje Amerikos mokykloje. Olimpiados dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių komandos. Mokyklos komandą sudaro 3 mokiniai, atstovaujantys mažiausiai dviems skirtingoms klasėms / amžiaus grupėms.

2015-11-18

Šalies mokyklų bendruomenės kviečiamos dalyvauti konkurse

Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei šiuos mokslo metus paskelbus Mokyklos bendruomenės metais, inicijuojamas švietimo įstaigoms skirtas konkursas. Visos Lietuvos mokyklos kviečiamos pasidalyti geriausiomis ir įdomiausiomis šiais mokslo metais vykdytomis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo veiklomis.

2015-11-18

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras Londone

2015 m. spalio 23–25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinantis projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, organizavo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo trijų dienų seminarą Londone.

2015-11-18

Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015

Kviečiame dalyvauti kasmetiniame respublikiniame piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015“. Šių metų konkurso naujiena – nuotraukų koliažo kategorija.

2015-11-13

Seminaras rusų gimtosios kalbos mokytojams

Lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos universiteto Rusų kalbos ir kultūros centre (Studentų g. 39, Vilnius) vyks seminaras „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Rusų kalbos ir kultūros centru.

2015-11-03

Antikorupcinio plakato konkursas 9–12 klasėms

Vyresniųjų klasių mokiniai kviečiami dalyvauti antikorupcinio plakato konkurse „Mes – prieš korupciją“, kurį organizuoja Seimo parlamentinė grupė „Už Lietuvą be korupcijos“ kartu su partneriais – Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos mokinių parlamentu. Konkurse dalyvauti gali 9–12 klasių mokiniai.

2015-10-23

Lietuvos logopedų asociacija kviečia į konferenciją

Lietuvos logopedų asociacija ir Šiaulių universitetas kviečia sveikatos priežiūros ir švietimo institucijose dirbančius logopedus dalyvauti Lietuvos logopedų asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“, kuri vyks 2015 m. gruodžio 3 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje.

2015-10-14