Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Prasidėjo vasaros kursai

Vilniuje vyksta vasaros kursai mokytojams. Tai paskutiniai kursai, organizuojami su A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talkos Lietuvos švietimui programa) bendrija, su kuria bendradarbiavimas vyko 25 metus.

2015-06-29

5–10 klasių istorijos vadovėlių užduotys: ar padeda jos mokiniams „atrasti istoriją“?

2013–2014 m. buvo atlikta 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių analizė. Tyrėjų grupė siekė įvertinti 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumą ugdyti(s) mokinių istorijos pasiekimus, apibrėžtus 2008 m. Bendrosiose programose.

2015-06-26

Etnografinių regionų metų veiklų aptarimas Švietimo ir mokslo ministerijoje

Etnografinių regionų metų veiklų aptarime dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Etninės kultūros globos tarybų, aukštųjų mokyklų, savivaldybių, mokyklų atstovai. Renginio tikslas-aptarti Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rezultatus, gaires ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes, įgyvendintas veiklas ir planuojamas priemones, skirtas Etnografinių regionų metams paminėti.

2015-06-25

Tarptautinė tęstinė mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje tęstinėje mokslinėje konferencijoje „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“ Konferencija vyks 2015 m. rugsėjo 17 – 18 d., Lietuvos edukologijos universitete.

2015-06-25

Metodinės dienos: kaip gerinti mokinių pasiekimus?

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

2015-06-19

 
Informacija atnaujinta 2015-06-04 13:56:25