Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Vyko diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“

Gegužės 24 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7, Vilnius) vyko Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuota diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“, skirta sėkmingiausių gamtos mokslų projektų įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybėms ir priemonėms mokinių gamtamoksliniam raštingumui pagerinti numatyti.

2017-05-26

Izraelio patirties sklaida

Š. m. gegužės 30–birželio 3 d. Lietuvoje lankysis Izraelio ALUT (organizacija, kuri rūpinasi ir dirba su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų) asociacijos direktorius ugdymo reikalams Shahar Bar Yehuda. Vizito metu numatytas susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, svečias taip pat konsultuos mokyklų bendruomenes, ves mokymus tėvams apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą.

2017-05-25

Vyko švietimo ir kultūros sektorių atstovų diskusija „Kultūros edukacija“

Siekiant įvertinti dabartinę mokinių kultūrinio ugdymo situaciją ir aptarti konkrečius žingsnius, galinčius atvesti prie sklandesnio švietimo ir kultūros sektorių bendradarbiavimo diegiant mokyklose kultūrinę edukaciją, 2017 m. gegužės 23 d. Valstybės pažinimo centre organizuota diskusija „Kultūros edukacija“.

2017-05-24

Fotografijos konkursas „Reformacija šiandien“

Goethe`s institutas Lietuvoje kviečia visus mėgstančius fotografuoti ir besidominčius Lietuvos istorija bei jos įtaka dabarčiai dalyvauti mūsų naujame fotografijų konkurse „Reformacija šiandien“. Šis konkursas prisideda prie Martino Lutherio inicijuotos Reformacijos 500 metų jubiliejaus minėjimo. Geriausios atrinktos nuotraukos bus skelbiamos Goethe`s instituto Lietuvoje svetainės rubrikoje „Reformacija šiandien“, o trijų geriausių nuotraukų autoriai bus apdovanoti prizais. Konkursas vyks iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

2017-05-23

Masinis atvirasis internetinis kursas

Artėjant mokslo metų pabaigai pasimokykite naujame masiniame atvirajame internetiniame kurse (MAIK) „Shared Leadershipand School Development course“. Kursas vyks anglų kalba. Sėkmingai atlikę visas praktines užduotis gausite pažymėjimą (nemokamas). Registracija vyksta iki gegužės 29 d.

2017-05-23

Kviečiame prisijungti prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo įrašų kanalo „Youtube“!

Ugdymo plėtotės centro „Yotube“ kanalas kviečia tobulintis neišeinant iš namų. Jame pateikiama aktuali informacija ugdymo, kvalifikacijos kėlimo, suaugusiųjų švietimo, ekspertinės veiklos temomis.

2017-05-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Kaip išmokyti mokinius mokytis? Savivaldžio mokymosi sistemos taikymas praktikoje“

Š. m. gegužės 30 d. (antradienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip išmokyti mokinius mokytis? Savivaldžio mokymosi sistemos taikymas praktikoje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, auklėtojai, mokyklų vadovai ir kt.

2017-05-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 klasės rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“

Š. m. gegužės 29 d. (pirmadienį) 15.00–15.20 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2 klasės rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokinių tėvai.

2017-05-18

Kviečiame registruotis į vasaros kursus

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja tradicinius vasaros kursus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Kursų tema „Mokymasis tyrinėjant“. Kursai vyks š. m. birželio 5­–8 d., 19­–22 d. Klaipėdoje ir Vilniuje.

2017-05-17

Diskusijos „Geros mokyklos link“ švietimui neabejingiems žmonėms

Birželio 3 d. (šeštadienį) 12.00 val. Aukštelkės mokykloje vyks renginys „Sveika vasara“. Renginyje be diskusijų švietimo tematika vyks sporto, meno ir kiti renginiai bei veiklos. „Geros mokyklos link“ diskusijos vyks atvirų pasitarimų forma, kad būtų dialogiškos ir tyrinėjančios, t. y. įdomios ir mus visus auginančios.

2017-05-17

Kokia bus paroda „Mokykla 2017“ – priklauso tik nuo Jūsų

Jau septintą kartą šiais metais vyks švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2017“. Kaip ir kasmet, paroda suburs Lietuvos švietimo bendruomenę dalytis savo patirtimi, užmegzti naujų partnerysčių, bendrauti, susitarti, išgirsti, klausti ir „atnešti“ naujoves į savo mokyklas.

2017-05-09

Kviečiame verslo įmones į atranką dalyvauti inovacijų forumuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kviečia verslo įmones, kuriančias švietimui skirtus inovatyvius produktus, dalyvauti švietimo inovacijų atrankoje.

2017-04-25

Ugdymo plėtotės centras pristato didaktinį etikos pamokoms skirtą žaidimą „Mano pasirinkimas“ 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėms

Etikos mokytoja metodininkė Ilma Agajan sukūrė stalo žaidimą „Mano pasirinkimas“. Tai tarpasmeninis dilemų sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai pagal savo kriterijus ir vertybes įvertina situaciją, svarsto alternatyvas, priima sprendimus ir juos argumentuoja.

2017-04-24

Kviečiame teikti dokumentus dalyvauti atrankoje į formaliųjų magistrantūros studijų programą „Švietimo lyderystė“

Iki birželio 7 d. galite teikti dokumentus dalyvauti atrankoje į projekto „Lyderių laikas 3“ organizuojamą veiklą – formaliųjų magistrantūros studijų programą „Švietimo lyderystė“. Teikti paraiškas kviečiami visų savivaldybių švietimo darbuotojai iš ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir kitų švietimo įstaigų, taip pat iš Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių centrų, mokyklų bei profesinių mokyklų.

2017-03-14

Seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į technologijų mokytojų pageidavimus, 2013–2016 metų technologijų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, technologijų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą technologinio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame technologijų mokytojus, įgyvendinančius technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

2016-12-12

Seminarų ciklas, skirtas meninio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ugdymo mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, kviečia menų mokytojus, įgyvendinančius menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose, skirtuose meninio ugdymo kokybei tobulinti.

2016-12-09