Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Finansavimas skirtas 15 švietimo bendruomenių asociacijų projektų

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo šeštąjį Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.

2015-05-27

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“

2015 m. gegužės 15–16 d. Burbiškio dvare vyko jau tradiciniu tampantis Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“.

2015-05-27

Verslas ir mokykla: vieno tikslo siekis

Lietuvoje kasmet 6,5 proc. bendrojo ugdymo ir 15 proc. profesinio rengimo mokyklų mokinių palieka mokyklas nebaigę mokslo. Trečdalis tokių mokinių niekur neįsidarbina.

2015-05-27

Metodinės priemonės „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje" ir „Patarimai mokytojui"

Ugdymo plėtotės centro svetainėje, rubrikoje ugdymas – mokykloms tautinės mažumos kalba –metodinė medžiaga – metodiniai patarimai, galite rasti metodinius leidinius „Patarimai mokytojui“ ir „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“.

2015-05-26

„Mokytojo TV" kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra kas? Globalusis švietimas"

2015 m. gegužės 28 d. Ugdymo plėtotės centre „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „Kas yra kas? Globalusis švietimas“. Laidos metu bus kalbama apie tai, kas yra globalusis švietimas, iš kur ir kodėl atsirado ši sąvoka, kaip globaliajame švietime dalyvauja mokyklos ir kitos švietimo institucijos, kuo globalusis švietimas susijęs su vystomuoju bendradarbiavimu ir kodėl visa tai yra svarbu kiekvienam iš mūsų.

2015-05-26

Konkurso „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ aptarimas

Ugdymo plėtotės centre įvyko jo įgyvendinamo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinio projekto MARCH konkurso „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ baigiamasis seminaras. Konkurso tikslas – mokinių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimas ir gerosios patirties sklaida.

2015-05-26

Ilgalaikių pedagogų stažuočių vertinimas: nauda ir rezultatai

Ugdymo plėtotės centro užsakymu buvo atliktas stažuočių organizavimo efektyvumo, naudingumo tyrimo ir poveikio vertinimas. Šio tyrimo metu įvertintas ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo efektyvumas, nauda ir poveikis ugdymosi procesui.

2015-05-22

2015 m. gegužės 31 dieną kartu paminėkime Pasaulinę dieną be tabako

Pasaulis jau 26-ąjį kartą minės Pasaulinę dieną be tabako. Pagrindinis jos tikslas – apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo sukeliamų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekonominių problemų bei priverstinio kvėpavimo tabako dūmais užterštu oru.

2015-05-21

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“

2015 m. gegužės 15–16 d. Burbiškio dvare (Burbiškio kaimas, Pakalniškių sen., Radviliškio rajonas) vyks Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“.

2015-05-05