Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Viešam svarstymui pristatomas brandos darbo programos projektas

Nacionalinis egzaminų centras rengia brandos darbo, naujo Lietuvoje mokinių pasiekimų vertinimo įrankio, programą. Viešam svarstymui teikiamas brandos darbo programos projektas, kurį siūlome apsvarstyti mokyklos bendruomenėms, įvairių mokomųjų dalykų mokytojams, mokinių organizacijoms, mokinių tėvams.

Kiekvienas gali dalyvauti Europos kalbų dienoje!

Rugsėjo 26 dieną (penktadienį) kviečiame į Europos kalbų dienai skirtus renginius Vilniuje.

2014-09-19

Kviečiame mokytojus registruotis į vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus

Mokymų tikslas – mokytojo asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas. Mokymuose kviečiami dalyvauti mokytojai, norintys pažinti save ir kitus, siekiantys eksperimentuoti, patirti, bendradarbiauti, išmokti.

2014-09-19

Kviečiame dalyvauti technologinių inovacijų programoje

„Kam to reikia?!“ kartu su Barclays Technologijų centru Lietuvoje kviečia 10-12 klasių mokinius, besidominčius tiksliaisiais mokslais ir naujausiomis technologijomis, reklama bei kompiuteriniu.

2014-09-18

Adaptyvusis mokymosi režimas įgyvendintas „Egzaminatorius.lt” sistemoje

Sistema suteikia galimybę mokytojams nuosekliai ir efektyviai ruošti, o moksleiviams savarankiškai ruoštis lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir biologijos egzaminams.

2014-09-18

Svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Savi stogai“

Svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ šiuo metu galima naudotis aštuonių temų – „Sustabdyta akimirka“, „Kasdienybės magija“, „Jausmų malūnai“, „Spalvoti vėjai“, „Rimti pokštai“, „Praeities ornamentai“, „Žalias žmogus“ ir „Savi stogai“ – mokymosi objektais.

2014-09-12

Kviečiame į metodines dienas pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui/skyrių vedėjus atsakingus už ugdymo planą, kuruojančius metodinę veiklą

Ugdymo plėtotės centras rengia metodines dienas „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“, kurios mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui/ skyrių vedėjai ieškos ir sieks rasti bendrus sprendimus kaip pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, įgyvendinant ugdymo planą ir teikiant pagalbą mokytojų metodiniams susivienijimams mokykloje bei numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus.

2014-09-10

Pratęsiama registracija į projekto MARCH veiklą „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos. Registracija į projekto veiklą pratęsiama iki 2014 m. rugsėjo 25 d.

2014-09-04

„Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaita eksternu

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijos skyrius 2014 m. rugsėjo 25 d. 10 val. organizuoja „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaitą eksternu besiatestuojantiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams.

2014-09-09

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mini mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

2014-09-09

Forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“

2014 m. rugsėjo 26–27 dienomis Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje (J. Radvilos g. 3, Biržai) vyks Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“.

2014-09-08

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į nacionalinę 2014 m. asamblėją ir konferenciją

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija maloniai kviečia anglų kalbos mokymo specialistus, dirbančius įvairiose ugdymo pakopose, dalyvauti 16-oje LAKMA nacionalinėje asamblėjoje ir konferencijoje.

2014-09-08

Europos komisija kviečia prisijungti prie ES programavimo savaitės

Europos komisija kviečia prisijungti prie ES programavimo savaitės, kuri šiemet vyks spalio 11–17 d. ir apsvarstyti galimybę plėsti programavimo (angl. Coding) gebėjimų ugdymą mokyklose.

2014-09-01

Kviečiame dalyvauti korupcijos prevencijos metodinės veiklos konkurse „Lietuvos krištolas“

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, skelbia antikorupcinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos ir mokinių iniciatyvų konkursą.

2014-05-06