ATVIROS PRIEIGOS ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI DARBUI IR MOKYMUI/SI

Katalogo tikslas – atskleisti anotuotų atviros prieigos elektroninių išteklių darbui ir mokymui(si) įvairovę, sudaryti sąlygas pedagogams veiksmingiau tobulinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas: komunikavimo (informacinių komunikacinių technologijų taikymo); pažinimo (informacijos paieškos ir jos analizės, kritinio mąstymo, įvairių informacijos šaltinių kokybės vertinimo, alternatyvių informacijos šaltinių paieškos).

Katalogas bus sistemingai atnaujinamas.

AIŠKINAMIEJI ŽODYNAI

1.Lietuvių kalbos žodynasSvetainėje pateikiamas „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto pirmasis leidimas. Šis žodynas – Lietuvių kalbos instituto parengtas daugiatomis aiškinamasis žodynas, kurio apimtis yra apie 11 mln. žodžių.
2.Dabartinės lietuvių kalbos žodynasLietuvių kalbos instituto parengtame žodyne yra beveik 80 000 žodžių. Žodyno gale pridėta apie 3 000 svarbiausių Lietuvos ir pasaulio vietovardžių straipsnių.
3.Tarptautinių žodžių žodynasElektroninis žodyno variantas parengtas pagal Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos „Tarptautinių žodžių žodyną“ (1985).
4.Tarptautinių žodžių žodynasTai atviras ir nemokamas bei visiems lengvai prieinamas žodynas internete. Šiame tinklalapyje ateityje bus galima rasti apie 20 000 tarptautinių žodžių.
5.Vietovardžių žodynas„Vietovardžių žodyno“ internetinis variantas parengtas remiantis knyginiu šio žodyno leidimu (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002). Skiriamas visiems bendrinės lietuvių kalbos vartotojams. Žodyną sudaro apie 12 000 vietovardžių.
6.Astronomijos enciklopedinis žodynasV. Straižio, G. Valiaugos, V. Valiaugienės žodyne informacija periodiškai atnaujinama ir papildoma. Jame yra apie 2 260 astronomijos terminų. Projektą iš dalies rėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
7.Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. III papildytas leidimas

Tai V. Dagienės, G. Grigo, T. Jevsikovos „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ 3-iasis papildytas leidimas, pasirodęs 2012 metais. Išleistas tik internetinis variantas. Jame aprašyta apie 4 000 terminų. Dirbant su kompiuteriu žodynas padeda geriau suprasti ar pasitikslinti programinės įrangos komandas ir pranešimus. Tikimasi, kad jis padės suartinti lietuvių bendrinę kalbą su kompiuterijos kalba.

8.Anglų-lietuvių kalbų kompiuterijos žodynėlis (Enciklopedinio kompiuterijos žodyno priedas).

V. Dagienės, G.Grigo, T. Jevsikovos „Enciklopedinio kompiuterijos žodyno“ priedas kompiuterijos tekstams versti iš anglų kalbos. Nežinomo angliško žodžio galimų lietuviškų atitikmenų pirmiausia reikėtų ieškoti šiame žodynėlyje. Jeigu kyla klausimų, reikia skaityti tų žodžių aprašus pagrindinėje (enciklopedinėje) žodyno dalyje. Žodyne yra apie 7 000 žodžių aprašų.

9.Žodynai ir enciklopedijos internete rusų kalbaNuorodos į įvairių temų žodynus ir enciklopedijas rusų kalba.
10.Enciklopedinis literatūros mokslo terminų žodynas „Avantekstas“

Tai originalus enciklopedinis lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas AVANTEKSTAS.Jame aprašyti terminai iš aktualiausių mąstymo apie literatūrą sričių, kuriose vyksta didžiausias humanitarinių sąvokų atsinaujinimas. Pateikiami ir lietuviškų terminų atitikmenys keturiomis kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, rusų. Siekiama sunorminti šiuos terminus, įvesti naujas sąvokas, atitinkančias šiuolaikinių humanitarinių ir socialinių tyrimų pasiekimus, sisteminti lietuvišką teriminiją. Tikimasi atšviežinti humanitarinį mąstymą.

11.Šventasis raštas lietuvių kalbaŽodynas skirtas žmonėms, kurie domisi Šventuoju raštu.

INFORMACIJA APIE LIETUVĄ

1.Svetainė „Lietuva“Tai oficialūs Lietuvos interneto vartai. Mūsų šalį pristatančioje svetainėje pateikiami faktai apie Lietuvą, jos istoriją, ekonomiką, mokslą ir švietimą, kultūrą, turizmą, sportą.
2.Laisvoji enciklopedija „Vikipedija“Interneto enciklopedija, kurią nemokamai ir be jokių apribojimų gali skaityti, tobulinti ir pildyti visi žmonės. Lietuviškuose puslapiuose jau yra daugiau kaip 138 000 straipsnių. Jų skaičius nuolat auga.
3.Lietuvos kultūros svetainėSvetainėje galima rasti periodinių meno leidinių, Lietuvos meno galerijų, muziejų, interneto katalogų.
4.Lietuvos muziejai

Portale galima susipažinti su Lietuvos muziejų edukacine veikla: edukacinėmis programomis, projektais, virtualiomis paskaitomis, apžvalginėmis ir teminėmis ekskursijomis, pamokomis.

5.Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali parodaLietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtualią parodą sudaro 24 ekspozicijos pagal temas: „Baltai“, „Valstybė“, „Visuomenė“, „Liaudies kultūra“, „Kraštovaizdis ir architektūra“, „Religija“, „Intelektas“, „Menas“, „Lietuva pasaulyje“ ir kt.
6.Lietuvių etninės kultūros draugijos portalasTai Lietuvių etninės kultūros draugijos žinių ir gyvenimo būdo portalas. Nuolat palaikomi ir uoliai atnaujinami internetiniai vartai veda į Lietuvos ir kaimyninių baltiškų kraštų (Latvijos, Gudijos) etnokultūros pasaulį. Portalas siekia supažindinti visuomenę su svarbiausiais mūsų etnokultūros ypatumais, skatinti dvasinių vertybių sklaidą, propaguoti etninės kultūros paveldą.
7.Lietuvos turizmo portalasPortale gausu pažintinės informacijos apie Lietuvą. Tai bendra informacija, etnografiniai regionai, miestai, paveldas, pažintinės kelionės ir kita turistinė informacija.
8.Lietuvos turizmo išteklių katalogasKataloge skleidžiama informacija apie Lietuvos turizmo galimybes.
9.Svetainė apie Lietuvą su nuotraukomis ir filmuota medžiaga iš paukščio skrydžioTai svetainė apie Lietuvą, kurioje pateikiamos nuotraukos iš paukščio skrydžio.
10.Multimedinis Lietuvos turistinių maršrutų pristatymasTeksto, foto bei vaizdo medžiaga išsamiai bei nuosekliai pristato 19 turistinių maršrutų po Lietuvą.
11.Lietuvos miestų ir miestelių svetainėSvetainėje pateikiama informacija apie Lietuvos gyvenvietes bei lankytinus objektus ir skatinamas turizmas visoje šalyje.
12.Svetainė „Maps.lt“Svetainėje skelbiami Lietuvos žemėlapiai. Geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijų taikymas padėtų integruoti geografijos, informacinių technologijų, istorijos, pasaulio pažinimo, biologijos ir kitų dalykų žinias.
13.Lietuvos elektroninės periodikos portalasPortale pateikiamos nuorodos į Lietuvos elektroninę periodiką. Leidinių rūšys: laikraščių, žurnalų, biuletenių elektroninės versijos ir interneto svetainės, portalai, tinklaraščiai, mokslo leidiniai.
14.Lietuvos virtualių leidinių katalogas

Šis katalogas – išsamus lietuviškų duomenų internete žinynas.

15.Tarptautinio jaunimo portalo EURODESK lietuviškoji versijaSkelbiama informacija ir patarimai, kokią profesiją pasirinkti, naudinga informacija apie švietimą, neformalųjį ugdymą, savanorystę, savarankišką kalbų mokymąsi.
16.Maironio muziejus

Maironio lietuvių literatūros muziejus siūlo edukacines programas, ekskursijas, paskaitas, konkursus. Jo padaliniai yra Salomėjos Nėries, Juozo Grušo memorialiniai muziejai, Vaikų literatūros muziejus, Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus, Balio ir Vandos Sruogų memorialinis butas-muziejus.

17.Gyvoji krašto enciklopedija „Graži tu mano“

Tai krašto enciklopedija internete, sukurta vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“. Joje galima rasti medžiagos apie šalies istoriją, tradicijas, pasiekimus ir įdomybes.

ĮVAIRIŲ DALYKŲ PORTALAI, SVETAINĖS

1.Lietuviškosios mokomosios programėlės „Žiburėlis“

Lietuviškos mokomosios programėlės skirtos ikimokykliniam, pradiniam ir specialiajam vaikų ugdymui. Yra ir nemokamų trumpųjų mokomųjų programėlių.

2.http://www.primaryresources.co.uk/

Portale galima pasinaudoti nemokamais ugdymo planais, veiklos idėjomis, ugdymo ištekliais.

3.Anglų kalbos portalas „YourDictionary.com“Viename išsamiausių kalbos portalų internete yra anglų kalbos gramatikos straipsnių, mokymosi vadovų, žodyno žaidimų ir anglų kaip antrosios kalbos išteklių mokiniams ir mokytojams. YourDictionary.com yra korporacijos „Norėčiau žinoti“ nuosavybė.
4.edutecher.netPortalo tikslas – padėti pedagogams veiksmingai integruoti technologijas ir interneto įrankius į mokymą. Pateikiamos interneto įrankių nuorodos ir glausta informacija apie jų taikymą. Pedagogams siūloma susijungti ir pasidalyti savo mėgstamomis nuorodomis (Personal Learning Network, edupln.ning.com). Svetainėje esančia informacija galima pasidalyti su kolegomis ir mokiniais.
5.http://www.teachingenglish.org.uk/Portale yra naujų įrankių ir medžiagos, kuri padės mokyti vaikus ir suaugusiuosius. Jos apimtis – nuo trumpų veiklų iki pilnų pamokų. Joje yra straipsnių apie mokymą, medžiagos pedagogo kvalifikacijai kelti.
6.http://learnenglish.britishcouncil.org/en/Britų Taryba tinklalapyje pateikia anglų kalbos mokymuisi klausymosi veiklos ir gramatikos pratimų, vaizdo medžiagos.
7.Mokytojo televizija.

Tai mokytojo televizija.

8.Aglų kalbos mokymo tinklalapis

Tinklalapyje daug žaidimų, dainų, pasakojimų, kurie padės vaikams smagiai mokytis anglų kalbos.

9.JAV nacionalinė mokslo skaitmeninė bibliotęka

Tai JAV nacionalinis portalas, nacionalinė mokslo skaitmeninė biblioteka, skirta pedagogams, besimokantiesiems. Sritys – gamtos mokslai, naujosios technologijos, matematika.

10.Gutenbergo projektas

Nemokamoje interneto bibliotekoje sukaupta per 40 000 elektroninių knygų įvairiais formatais.

11.Svetainė „Openculture.com“

Kultūros ir švietimo svetainė skirta besimokančiai bendruomenei. Tai kursai internetu, filmai, kalbos pamokos, elektroninės knygos.

12.Viljamo Šekspyro kūrybos svetainė

Svetainėje skelbiami Viljamo Šekspyro kūriniai.

13.Klasikinės grožinės elektroninės knygos

Laisvai pateikiamos klasikinės grožinės literatūros elektroninės knygos akiračiui plėsti.

14.Lietuvos leidėjų išleistos mokslo knygos

Portale šiuolaikinėmis priemonėmis pristatomos Lietuvos leidėjų išleistos vadybos, psichologijos, edukologijos, filologijos, tiksliųjų mokslų ir kitų sričių knygos.

15.Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas

Pateikiamas įvairių sričių Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis.

16.Meno istorijos šaltiniai internete

Tai meno istorijos šaltiniai internete. Aprašomos įvairios epochos, kryptys, skelbiamos meno kūrinių nuotraukos – nuo priešistorinio laikotarpio iki šių dienų.

17.Svetainė „Dositey“

Svetainėje galima rasti pamokų, kursų, užsiėmimų, skatinančių kritinį mąstymą. Programos padeda vaikams mokytis interaktyviai, įdomiai, žingsnis po žingsnio. Jos suteikia žinių, problemų sprendimo kompetencijų ir kūrybiškumo.

18.Svetainė „Vaizdo pamokos“

Naujoje svetainėje galima rasti virtualių pamokų biblioteką. Joje yra apie 50 matematikos, lietuvių ir anglų kalbų, fizikos pamokų bei neformaliojo ugdymo vaizdo pamokų. Vaizdo pamokas veda mokytojai. Su jomis gali susipažinti kiekvienas mokinys.

19.http://www.bbc.co.uk/schools/magickey/teachers/teachers_resources.shtmlTransliuotojo BBC portale yra tinklalapiai, kuriuose skiriama dėmesio mokytojams ir tėvams, pateikiami įvairūs mokymosi šaltiniai.
20.http://www.sac.smm.lt/images/file/leidiniai/09%20Svietimo%20naujienos.pdfInformacinis leidinys „Švietimo naujienos“
21.http://www.time-for-time.com/

Laisvai prieinama informacinė svetainė anglų kalbos mokytojams, mokiniams ir visiems, kurie nori daugiau sužinoti apie laiką anglų kalba. Joje pateikiamos pamokos.

22.Klasikinės literatūros portalas „Bibliomanija“Išsamiame portale anglų kalba pateikta daugiau kaip 2 000 klasikinės literatūros tekstų, knygų aprašymų, santraukų, įvairaus žanro knygų nuorodų. Spausdinamas autorių sąrašas, svetainės autoriai rekomenduoja knygas mokytojams.
23.Istorijos žinynasNuolat besiplečiantį ir tobulėjantį istorijos žinyną sudaro datos, sąvokos, istorijos testai, žemėlapiai, žinios apie asmenybes, istorijos konspektai, nuotraukų galerija, vaizdo, garso įrašai ir kita medžiaga.
24.Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos svetainė

Svetainėje pateikiama informacija apie konkursus, teorinė geografija, Europos, Lietuvos geografija, naujienos (geografijos mokymas, olimpiados naujienos, pasaulio naujienos).

25.Matematikos mokymosi užduotys(darbalapiai)

Pateikiamos matematikos užduotys įvairioms klasėms, padedančios mokytojams geriau įvertinti mokinių įgūdžius, pasiekti naujų mokymo strategijų, suteikti naujų įgūdžių.

26.Matematikos užduotys 1–4 klasėms

Pateikiamos matematikos užduotys 1–4 klasėms.

27.Nemokami vokiečių kalbos kursai „Deutche Welle“

Tai „Deutsche Welle nemokami vokiečių kalbos kursai. Galima pasirinkti mokymosi stilių: e-mokymosi su trumpais vaizdo, garso įrašais arba su tekstais (lapus galite išspausdinti). Vokiečių kalbos mokytojai kviečiami naudoti multimediją savo pamokose.

28.Portalas 6–12 metų mokiniamsPortalo turinį rekomenduoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.Portalas skirtas 6–12 metų mokiniams žiūrėti mokomuosius pasaulio pažinimo filmukus, žaisti mokomuosius žaidimus. Jame mokoma pasaulio pažinimo, anglų kalbos, piešti ir kurti, organizuojami kūrybiniai konkursai vaikams. Mokymosi metodika paremta interaktyviu vaiko ir aplinkos santykiu.
29.Atviras kolektyvinis rinkinys „Žaidimai ugdymui“

Įvairūs žaidimai ugdymą daro patrauklesnį. Projekte „Kūrybinės partnerystės“ pradėta juos kolektyviai kaupti, rūšiuoti pagal įvairias ypatybes, siekiant surasti tinkamiausius.

30.Psichologas.lt

Tinklaraštis yra šviečiamojo pobūdžio. Jame galima rasti psichologijos mokslo naujienų, aktualijų, įdomių idėjų.

31.IKT pradinėje mokykloje

Svetainėje patariama, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas pradinėse klasėse: kalbos, matematikos mokymui, pasaulio pažinimui ir kt.

32.Matematinių žaidimų vaikams portalas internete

Matematinių žaidimų vaikams portalas internete siūlo daug įvairių žaidimų mokantis ir įtvirtinant matematikos žinias. .

33.Žaismingos kalbos terapijos priemonės

 Projekto  „Frepy“ tikslas – didinti lietuvių, rusų kalbų mokymosi galimybę kalbos sutrikimų turintiems vaikams.  Pateikiami patrauklūs ir  interaktyvūs  žaidimai, galvosūkiai,  paveikslų istorijos ir t.t.

34.Itin gabių mokinių papildomo ugdymo mokyklos „Fizikos olimpas“ svetainė

Interneto svetainėje www.olimpas.lt  galima išmėginti  gabiems mokiniams tinkamas fizikos olimpiadų, čempionatų užduotis.

35.Fizikos svetainė

Fizikos svetainėje galima rasti įvairių nuorodų į įdomius su fizika susijusius puslapius, laboratorinių ir fizikos bandymų bei savarankiško mokymosi ir savikontrolės įrankių.

36.Elektromagijos šalis

Edukacinio projekto svetainėje „Elektromagijos šalis“  pateikiama informacija apie saugų elgesį su elektra ir elektros energijos taupymą.

37.Ekologijos projektas „Galvok žaliai“

Patraukliai kalbama apie atliekų panaudojimo galimybę: ekologija derinama su kūrybiškumu.

38.Lietuvos ornitologų draugijos tinklalapis

Tinklalapyje galima susipažinti su Lietuvos paukščiais.

39.Žaidimas „Parodyk Lietuvos miestus“

Tinka Lietuvos geografijos žinioms patikrinti. Mokiniai pažymi Lietuvos žemėlapyje nurodytus miestus. Pabaigoje susumuojama, kiek kilometrų šalyje kiekvienas mokinys pasiklydo.

40.Naudingos nuorodos etikos pamokoms

Lietuvos etikos mokytojų asociacijos tinklalapyje pateiktos idėjos, kaip galima paįvairinti etikos pamokas.

41.Virtualus meno muziejus

Virtualiame meno muziejuje yra 100 000 paveikslų (klasikos ir kt.)

42.Anglų kalbos pamokos internete

Svetainėje  „Anglų kalbos pamokos internete“ mokytojai gali rasti naudingos medžiagos, kuri padės mokyti leksikos ir gramatikos.

43.Vilkyškių Jochaneso Bobrovskio gimnazijos „Debesų klasė“

Vilkyškių Jochaneso Bobrovskio  gimnazijos „Debesų klasėje“ galima susipažinti su metodine veikla, sukaupta metodine medžiaga

44.Integruotas verslumo ugdymas dailės ir technologijų pamokose pradinėse klasėse

Mokytojai gali pasisemti idėjų integruotam verslumo ugdymui dailės ir technologijų pamokose pradinėse klasėse.

45.All You Can Read

Geriausias žurnalų ir nuorodų rinkinys iš 200 šalių

46.Microsoft Mouse Mischief technologijos naudojimas pradinėse klasėse

Microsoft Mouse Mischief technologijos naudojimas pradinėse klasėse pagyvina pamokas.Pristatomos mokytojų parengtos pamokos.

47.Dr. Ramutė Skripkienė. Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui skirtų pavyzdžių analizė

Kalbama apie skaitymo strategijų svarbą per įvairių dalykų pamokas. Duodami praktiniai patarimai, kaip jas taikyti. Patariama, kaip supažindinti ir mokyti teksto detektyvų metodo, strategijos „Teksto gidas“, pristatomos siejamosios, sisteminančiosios strategijos, „Skaitymas ieškant atsakymo“, savikontrolės ir savireguliacijos strategijos, strategija „Interaktyvusis skaitymas“ ir kt.

48.Audrius Grigaliūnas. Pamoka „PowerPoint skaidrių ruošimas“

Tai pamoka, kaip parengti kaip paruošti skaidres, paveiksliukus, lenteles.

49.Agenda Web

Portale yra šimtai anglų kalbos pratimų, kurie tinka mokant gramatikos, plečiant žodyną, tobulinant skaitymo, klausymo įgūdžius.

50.The Internet Picture Dictionary

Paveikslėlių žodynas skirtas anglų, prancūzų kalboms mokytis. Padeda plėsti žodyną, naudingas savikontrolei.

51.Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos pamokos kitaip

Įraše „Kauno Simono Daukanto progimnazijos anglų kalbos pamokos kitaip“  parodomi mokinių aktyvinimo per  anglų kalbos pamoką būdai.

52.Algirdo Karaliaus paskaita VU studentams: Kaip greitai, lengvai ir su malonumu mokytis?

Pedagogams naudinga susipažinti su netradicišku,  kontroversišku, bet įdomiu požiūriu į mokymosi veiksmingumą.. Algirdas Karalius savo požiūrį paremia užsienio kalbos mokymosi 4 žingsnių metodika. 

KELIAKALBIAI ŽODYNAI

1.Anglų-lietuvių-anglų kalbų žodynasTai žodyno kūrimo projektas. Siekiama sukurti nemokamus ir laisvai prieinamus daugiakalbius internetinius žodynus, kuriais galėtų naudotis kiekvienas. Žodyno idėja – bendromis savanorių pastangomis sukurti ir platinti nemokamą vertimų „saugyklą“. Žodynas yra kuriamas internete ir yra lengvai pasiekiamas per paieškos sistemas (Google, Yandex ir kt.). Laisvo anglų-lietuvių žodyno sukūrimo idėjos autorius – verslininkas, filologas Antanas Mockus.
2.Vokiečių-lietuvių-vokiečių kalbų žodynasNaudojantis „Vokiečių-lietuvių kalbų žodynu“ galima ne tik versti žodžius, bet ir peržiūrėti verčiamų žodžių sąrašus. Žodyne yra apie 16 000 žodžių.
3.Rusų-lietuvių-rusų kalbų žodynasDidžiausias daugiafunkcinis laisvai papildomas rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų internetinis žodynas, kurio ištekliais galima pasinaudoti be apribojimų.
4.Latvių-lietuvių kalbų žodynasPirmasis nemokamas latvių-lietuvių kalbų žodynas. Jo turinį parengė Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas doc. dr. Alvydas Butkus (Lietuva), o elektroninį žodyno variantą parengė Tildės Kalbos ir informacijos skyriaus specialistai (Latvija). Žodyne yra apie 43 000 žodžių. Jo pagrindą sudaro „Latvių-lietuvių kalbų žodynas“, išleistas 2003 m. Kaune.
5.Terminų glosarijus (žodynas)Nuolat atnaujinamą terminų glosarijų (žodyną) sudaro: Eurovoc – daugiakalbis, daugiadalykinis Europos Sąjungos terminų žodynas (tezauras); VDIC – Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centro terminų duomenų bazė; STD – Statistikos departamento Lietuvių-anglų statistinių terminų žodynas.
6.Fizikos terminų elektroninis žodynasKeturkalbio „Fizikos terminų žodyno“ papildytą elektroninę versiją parengė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto darbuotojai. Fizikos terminai pateikiami penkiomis kalbomis: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų. Jame yra 20 125 terminai.
7.Elektroninių vertėjų interneto adresai.Pateikiami elektroninių vertėjų interneto adresai.
8.Anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žodynas „ANGLONAS“ Prancūzų–lietuvių, lietuvių–prancūzų kalbų. žodynas FRANKONAS

Šie žodynai – UAB „Fotonija“ produktai. Svetainėje kasdien galima išversti keletą žodžių nemokamai.

LIETUVIŲ KALBA IR JOS VARTOJIMAS ELEKTRONINĖJE TERPĖJE

1.Takioji lietuvių kalba? Tvarioji lietuvių kalba?

Dr. Jolanta Zabarskaitė vertina dabartinę mūsų kalbos situaciją. Ko nepadarėme ir ką turėtume padaryti, kad lietuvių kalba nauju savo raidos etapu būtų visavertė, turėtų stiprų sąvokinį aparatą, jos kūrybinės galios stiprėtų, o prestižas nebūtų diskutuojamas? Naujai žvelgiama į atsinaujinančias diskusijas apie lietuvių kalbos likimą, saugojimą, neigiamą išorės poveikį.

2.Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bankas

Kalbos konsultacijų bankas yra lankomiausias iš teminių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainės skyrių. Jame galima rasti atsakymus į daugelį klausimų apie lietuvių kalbos leksiką, svetimžodžių lietuviškus atitikmenis, rašybą ir skyrybą, žodžių darybą ir t.t. Jame yra daugiau kaip 90 000 antraštinių žodžių. Banko įrašai nuolat atnaujinami ir redaguojami.

3.Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankasDabartinei kalbos vartosenai aktualūs kalbos dalykai atrinkti ir susisteminti remiantis Lietuvių kalbos instituto, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, konsultacijų punktų, Vilniaus savivaldybės kalbos tvarkytojos pateiktomis kalbos konsultacijomis. Kompiuterinį banką kūrė dr. Pranas Kniūkšta (vadovas), Jurgita Girčienė, Asta Ryklienė, Ramunė Vaskelaitė, Janina Vileikienė ir kiti.
4.Kanceliarinės kalbos patarimaiInternetinis leidimas parengtas pagal 5-ąjį Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute išleistą 2002-ųjų metų leidimą. „Kanceliarinės kalbos patarimai“ skiriami visiems, kas rašo, moko kitus arba patys mokosi rašyti įvairius dokumentus.
5.Programa „Kirčiuoklė“ (kirčiavimas internetu)Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre sukurta programa padeda sukirčiuoti į laukelį įkeltą lietuvišką tekstą. Kirčiuoklė nemokamai prieinama internetu.
6.Lietuvių kalbos mokymosi svetainė „Lituanika“Svetainėje informuojama apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, bendrovės „Tilde IT“ ir ryšių su visuomene agentūros „Strateginių komunikacijų centras“ organizuojamą nacionalinį moksleivių konkursą „Švari kalba“, kurio tikslas – skatinti moksleivius elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis ir taisyklingą lietuvių kalbą.
7.Lietuviškos klaviatūros žaidimas-treniruoklis „Lietutis“Žaidžiant lavinamąjį žaidimą „Lietutis“ treniruojami spausdinimo kompiuterių lietuviška klaviatūra įgūdžiai. Žaidimas tinka įvairų lygį pasiekusiems žmonėms – svarbu pasirinkti tinkamą lygį ir greitį pagal savo gebėjimus spausdinti lietuviška klaviatūra.
8.Lietuvių kalbos rašyba

Lietuvos radijo ir televizijos svetainėje pateikiami žaismingi klipai, kurie aiškina nosinių raidžių, ilgųjų ir trumpųjų balsių rašybą, priebalsių asimiliaciją ir kitus rašybos atvejus.

9.Lietuvių kalbos tarties žodynas

VDU Kompiuterinės lingvistikos centro žodynas skirtas visiems, kas mokosi taisyklingos lietuvių kalbos tarties. Jame pateikta 75 000 žodžių ir jų formų iš rišlių tekstų.

10.Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

Lietuvių kalbos instituto kuriamame žodyne nuolat kaupiama nuo XX a. pabaigos lietuvių kalboje atsiradę ir dabartinėje viešojoje vartosenoje atsirandantys nauji žodžiai (skoliniai ir naujadarai), naujos žodžių reikšmės, informacija apie naujažodžių vartojimą ir norminimą.

11.Nauji Lietuvių kalbos instituto skaitmeniniai ištekliai leksikai mokyti

Dr. Rita Miliūnaitė pristato mokyklai reikalingus naujus Lietuvių kalbos instituto skaitmeninius išteklius leksikai mokyti.

12.Kas naujo kompiuterinių žaidimų serijoje „Kieti riešutėliai“?

Dr. Rita Miliūnaitė pristato kompiuterinių žaidimų serijos  „Kieti riešutėliai“ naujus žaidimus, kuriuos galima panaudoti ugdymo procese, serijos plėtros planus.

13.Kas laukia lietuvių kalbos?

Požiūrį į lietuvių kalbos perspektyvą gali padėti susiformuoti prieštaringos mokslininkų įžvalgos: jeigu lietuvių kalba neįsitvirtins skaitmeninėje erdvėje, ji bus pasmerkta išnykti; lietuvių kalbai dabar yra patys geriausi laikai, bet, jei elgsimės su ja tarsi su krištoline vaza, tai nuves ją į mirtį.

14.Kai kalnas eina pas Mahometą: ar reikės lietuvių kalbą pritaikyti beraščiams

Kalbininkai bando atsakyti į klausimą „Jei mokinių raštingumas vis mąžta, ar galėtų būti keičiamos kalbos normos?“

15.Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas

Naujame internetiniame tartuve galima ne tik sužinoti ar išgirsti naujadarus, bet ir juos įvertinti. Tai padėtų išsiaiškinti, ar naujadaras  gali prigyti. Galima siūlyti lietuviškus atitikmenis pateiktiems skoliniams.

16.Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema

Šioje sistemoje bus publikuojami lietuvių kalbos žodyno kartotekų įrašai, vienakalbių ir dvikalbių žodynų įrašai bei tautosakos paveldo kartotekų įrašai ( E. žodynai).

 

17.Leidinys „Lietuvių kalbos leksikos mokymo problemos ir rekomendacijos“

Leidinys supažindina su leksikos mokymo problematika, dabartine mokinių leksika, leksikos mokymu ir vertinimu, pateikiama užduočių pavyzdžių.

 

18.Aurelija Tamulionienė „Būdingiausios rašybos klaidos mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose“

Straipsnyje  nagrinėjamos būdingiausios rašybos klaidos ir jų priežastys mokinių parašytuose skirtingų žanrų tekstuose: šimte valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rašinių ir šimte šešiasdešimt tinklaraščių įrašų.

Apžvelgiamos balsių ir dvibalsių, nosinių raidžių rašybos, žodžių rašymo kartu ir stskirai, priebalsių, didžiųjų raidžių rašybos klaidos; rašybos klaidos elektroninėje erdvėje.

LITUANISTIKOS SVETAINĖS, DUOMENŲ BAZĖS

1.Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėSvetainėje pristatoma Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla, skelbiami aktualūs teisės aktai. Vieni iš aktualiausių yra šie nutarimai: 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 107–4084); 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 107–4085); „Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisyklių gretinamasis variantas“ . Svetainės lankomiausias skyrius yra „Konsultacijų bankas“. Kiti skyriai pagal lankomumą yra „Didžiosios klaidos“, „Nuorodos“, „Diskusijos“. Svetainėje pristatomi nauji lietuvių kalbos leidiniai, kalbos taisyklės.
2.Lietuvių kalbos instituto svetainėSvetainėje yra Lietuvių kalbos instituto internetiniai leidiniai, nuorodos į įvairius elektroninius šaltinius: žodynus ir t. t.
3.Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto svetainėLietuvių literatūros ir tautosakos instituto, vykdančio ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus, svetainėje pateikiama informacija apie instituto leidinius, duomenų bazes.
4.Valstybinės kalbos inspekcijos svetainėSvetainėje skelbiami teisės aktai kalbos klausimais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai dėl privalomosios skyrybos ir dėl pasirenkamosios skyrybos taisyklių. Skelbiami Didžiųjų kalbos klaidų, naudingos literatūros sąrašai, duodami kalbos patarimai.
5.Klasikinės lietuvių literatūros antologijaMokslininkų sąjungos instituto sukurta svetainė – klasikinės pasaulio literatūros virtualiosios bibliotekos dalis (projektą inicijavo UNESCO). Antologija apima 64 lietuvių autorių kūrinius nuo seniausių dokumentų iki šiuolaikinės literatūros. Kūriniai skelbiami lietuvių kalba, o anotacijos – anglų kalba.
6.Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologijaAntologijoje skelbiami lietuvių autorių tekstai, vertimai, vaizdo ir garso tekstai, literatūros kritikų straipsniai, medžiaga apie literatūrinius sąjūdžius, literatūrines kartas.
7.Vaikų literatūros informacijos svetainė „Rubinaitis“IBBY Lietuvos skyriaus iniciatyva sukurta Vaikų literatūros informacijos svetainė – vienintelė specializuota informacijos apie vaikų literatūrą sklaidos priemonė. Joje galima rasti informacijos apie vaikų literatūrą, žinių apie knygas, kūrėjus, literatūros reiškinius ir procesus Lietuvoje bei pasaulyje, kūrinių analizę, kompetentingų vertinimų, naujausių tyrinėjimų.
8.Lietuvos rašytojų sąjungos svetainėSvetainėje pristatomi Lietuvos rašytojai, teikiama aktuali informacija apie visoje Lietuvoje vykstančius literatūrinius renginius, literatūrinio pasaulio naujienas ir aktualijas.
9.Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos bibliotekaVirtualią Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteką sudaro XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių tautosakos tekstai, užrašyti bei surinkti į vieną vietą lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus iniciatyva. Tai apie 7 000 pasakų, sakmių, padavimų, dainų, raudų, mįslių, tikėjimų ir kitokios tautosakos, sudarančios lietuvių tautosakos aukso fondą, rinkinys.
10.Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos svetainėLituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos svetainėje informuojama apie Lietuvos valstybės svarbiausias datas ir įvykius, iškilius valstybės ir politikos veikėjus.
11.Baltnexus

Tai tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas. Jo tikslas – suintensyvinti pasaulio lituanistų ir baltistų mokslinę komunikaciją ir bendradarbiavimą.

12.Svetainė „Sociolingvistika“

Sociolingvistika – kalbos mokslas, kuris tiria kalbos santykį su kalbėtojais. Ją labiausiai domina kalbos, ypač sakytinės, vartosena. Svetainėje kviečiami naršyti visi, kam įdomu, kokia yra ir kaip keičiasi dabartinė lietuvių kalba.

13.http://www.tarmes.lt

Lietuvių kalbos instituto projekte galima  rasti lietuvių tarmių skirstymą, dabartinę klasifikaciją ir naująjį tarmių žemėlapį.

14.https://www.raštija.lt/

Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių produktų ir paslaugų interneto svetainėje bus galima naudotis naujais lietuvių kalbos ir raštijos ištekliais.

15.Internetinis tinklalapis „Būrai“

Pramoginis testas – grupės bendraminčių bandymas aktualizuoti Donelaitį kaip mūsų pasaulėvaizdžio, aplinkos, kasdienybės dalį. Čia pateikiami žaismingi dešimties būrų, persikėlusių į XXI amžių, aprašymai. Atlikdamas testą rizikuoji sužinoti, į kokį būrą esi panašus.

16.Justino Marcinkevičiaus pamokos

Pedagogai kalba apie Justino Marcinkevičiaus kūrybos ir asmenybės poveikį, dalijasi prisiminimais, paliudija poeto pamokų įtaką..

17.Etnolingvistikos ir tarmių pamokos

Lietuvos edukologijos universiteto lituanistų vedamos etnolingvistikos ir tarmių pamokos.

18.Lituanistų sambūrio svetainė

Lituanistų sambūrio svetainėje galima rasti daug aktualių lituanistikos ir lituanistinio švietimo klausimų.

MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS

1.Svetainė „Draugiškas internetas“

Tai oficiali projekto ,,Saugesnis internetas” svetainė. Projekto tikslas yra atkreipti dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete, skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir supažindinti su galimais apsisaugojimo nuo tokios informacijos būdais.

2.Medijų ir informacinis raštingumas Lietuvoje: laikas keisti požiūrį?

Švietimo ir mokslo ministerijos leidinyje „Švietimo problemos analizė“ svarstoma, kas yra medijų ir informacinis raštingumas, kaip sekasi jį ugdyti Lietuvos mokyklose ir į ką būtina atkreipti dėmesį.

3.15 laidų ciklas apie medijų raštingumą

Bernardinų TV laidų cikle gvildenamas medijų santykis su nacionaliniu tapatumu, kultūra ir jos paveldu, pilietine visuomene, stereotipais, realybe. Kalbama apie socialinius tinklus, reklamos kūrėjų triukus, tradicines ir naująsias medijas.

4.Apklausa „Kuri medija paveikia jaunimą labiausiai“

Apklausa parodo įvairių medijų skirtingą įtaką jaunimui.

5.Medijų raštingumo samprata

Filosofas Nerijus Čepulis analizuoja naujųjų medijų raštingumo sampratą, medijų santykį su tautine ir individualia žmogaus tapatybe, svarsto, kas kuria medijų turinį.

6.Žiniasklaida ir socialiniai tinklai – XXI amžiaus kalėjimas?

Medžiaga tinkama ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, jų kritinį mąstymą. Joje perspėjama apie pavojus: mes savo noru tampame įkalinti virtualioje erdvėje, žiniasklaidos, medijų įtaka žmogaus vertybėms tampa problemiška.

7.Medijų filosofija

Naujosiomis medijomis grindžiamas ugdymas – alternatyva masinės spau­dos inicijuotam klasikiniam ugdymui. Naujosios elektro­ninės ir skaitmeninės medijos išstumia spausdinto žodžio dominavimą. Svarsto­ma, kaip šie pokyčiai paveikė ugdymo aplinką ir mokymosi procesą.

8.Medijų burbulas

Gvildenama  medijų samprata, jų vaidmuo visuomenės ir valstybės gyvenime, tikros ir išgalvotos grėsmės bei teikiamos galimybės.

9.Smurtas ir medijos

Tai vieno žymiausių Europos režisierių Michaelio Haneke’s  mintys apie medijų ir smurto santykį.

10.Žinios ir gebėjimai medijų kompetencijos struktūroje: mokyklos vadovų požiūrio analizė

Atskleidžiant medijų kompetencijos sampratą, pateikiant tyrimo rezultatus diskutuojama apie žiniasklaidos naudojimą mokyklos vadovo mokymuisi  visą gyvenimą.

11.Jaunimo departamentas „ Atsargiai– informacija! Kaip elgtis su ja?“

Rašoma apie etišką informacijos paiešką, saugumą ir privatumą internetinėje erdvėje.  

12.Leonidas Donskis „Bijau, kad XXI amžiuje išsipildė Mefistofelio svajonė“

Profesorius L. Donskis kviečia susimąstyti apie komunikacijos perteklių, apie tai, kad žmogus nustoja mąstyti etinėmis kategorijomis, apie technologijų diktatą žmogui.

13.Medijų raštingumas: belaukiant bendrų rekomendacijų Europai

Mokinius reikia pasitikti ten, kur jie būna: medijose, socialiniuose tinkluose, todėl Europos Komisija Europos medijų raštingumo konsorciumui patikėjo parengti rekomendacijas, kaip įtraukti medijų raštingumo ugdymą į privalomą mokymo programą Europos mokyklose.

14.Lilija Duoblienė. Medijų raštingumo ugdymas: globaliosios tendencijos ir lietuviškojo kelio paieškos

Medijų raštingumo ugdymas neišvengiamas šiuolaikinėje mokykloje ir iš esmės ją keičia. Medijų raštingumo ugdymo kontekstas – tai ugdymo kaita, medijų raštingumo didaktika, ugdymo proceso dalyvių santykiai. Ar mokykla turi aiškią medijų raštingumo ugdymo filosofiją? Atsakymų ieškoma analizuojant bendrojo lavinimo informacinio raštingumo programas bei mokyklose vykdomus medijų raštingumo projektus.

NAUJOJI Z KARTA

1.Kodėl šiuolaikinius Z kartos vaikus reikia mokyti kitaip negu įprasta

Informaciją mokiniai ar studentai nori gauti ir atlikti taip, kaip socialiniame tinkle „Facebook": štai viena informacija iš vienos srities, štai iš kitos, štai nuotrauka, štai ir video. Ir tokių trumpų tekstinių ar vizualių žinučių – begalė. Nepaisant to, kad vyresniems toks informacijos gavimas atrodo padrikas ir netvarkingas, Z kartai tai tinka geriausiai.

 

2.Z karta: kitokie vaikai, kitoks ir mokymasis

Dabartinių vaikų išskirtinumą bei nepritapimą prie nusistovėjusios švietimo sistemos nulemia skirtumas tarp kartų. Šio skirtumo svarbą pabrėžia socialinių mokslų daktarė, edukologė ir mokslininkė stažuotoja Ilona Valantinaitė.

Bandoma atsakyti, kokia yra Z kartos mokymosi metodika.
 

3.Z karta: charakteristika ir ugdymo metodologinės linkmės įžvalga

Prof. Vilija Targamadzė išryškina Z kartos bruožus, aktualius numatant ugdymą/si, parodo, kodėl ugdymą reikia grįsti vertybėmis.

4.Naujoji (Z) karta: prarastoji ar dar neatrastoji?

Visuomenės raida susijusi su kartų raida. Studijoje išgryninami Z  kartos mokymosi esminiai aspektai. Karta charakterizuojama, parodomi psichologiniai mokymosi pasiekimų veiksniai, pagrindžiama tarpasmeninė komunikacija. Ypač rekomenduotina susipažinti su  pateikiamomis  teksto suvokimo mokymo ir mokymosi strategijomis ir išvadomis (88–114 psl.).

5.Kaip nori mokytis šiuolaikiniai vaikai

VDU  Edukologijos katedros vedėja Lina Kaminskienė: „Atsižvelgiant į šiandieninę kartos specifiką, į mokymo programą turi būti įtrauktos naujos mokymo aplinkos: e. mokymas, e. knygos, atvirieji mokymosi ištekliai, žaidimai ir t. t.“.

6.Z karta

Kalbama apie Z kartos atstovų išskirtinumą, asmenines savybes, patariama, kaip padėti jiems mokytis, teisingai auklėti.

7.Kaip mąsto ir mokosi Z karta?

Edukologė psichologė Asta Blandė susitikime su tėvais kalba, kokie Z kartos ypatumai, kaip stiprinti jų motyvaciją, kokie suaugusiojo vaidmenys svarbūs kontakte su Z kartos vaiku, kokie sunkumai kyla mokymosi procese, kaip juos įveikti. Pabaigoje demonstrauojamas Z kartos atstovo filmukas „Kas svarbu gyvenuime?“

8.Z karta - tiesiog kitokie vaikai

Vilniaus universiteto profesorė Vilija Targamadzė svarsto apie esminius Y  ir Z kartų, gerai išmanančių informacines technologijas, skirtumus, kokie Z kartos bruožai skatintini ir stiprintini.

9.Dėstytojų mokymams

Doc. Nijolė Saugėnienė brėžia takoskyrą tarp dėstytojų ir studentų kaip tarp skaitmeninio pasaulio imigrantų ir čiabuvių, kalba, kaip XXI amžiaus studentams reikėtų dėstytii. Šios mintys akivaizdžiai tinka ir mokytojo situacijai, tad naudingų minčių ras ir mokytojas.  

10.Z karta

Nuotaikingame filmuke šmaikščiai parodomi pagrindiniai Z kartos bruožai ir darbo su jais kaita.

ŠVIETIMO IR MOKSLO PORTALAI

1.Nacionalinio egzaminų centro portalasNacionalinio egzaminų centro portale skelbiama informacija apie brandos egzaminus, įskaitas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, mokinių pasiekimų tyrimus ir kita informacija.
2.Nevalstybinis švietimo portalasNevalstybinis švietimo portalas, kuriame pateikiama švietimo naujienos, informacija apie mokymo priemones, IKT taikymą, standartizuotus testus, nuotolinius kursus, studijų galimybes. Portalą rengia VšĮ „Švietimo tinklas“.
3.Nacionalinė moksleivių akademijaTai papildomo ugdymo institucija, skirta ugdyti gabiems mokslui ir muzikai vaikams. Nuotolinio mokymo mokykla stiprina intelektinį Lietuvos potencialą, investuodama į aukštą motyvaciją ir pasiekimus turinčius mokinius.
4.BebrasTai informatikos ir informacinių technologijų konkurso svetainė.
5.Centrinė projektų valdymo agentūraTeikiama bendra informacija apie Centrinės projektų agentūros valdomus projektus, skelbiami dokumentai paramos gavėjams ir pareiškėjams, kvietimai, kontaktai.
6.EuropaOficiali Europos Sąjungos svetainė padeda surasti informaciją ir paslaugas, kuriuos siūlo Europos Sąjunga, padeda orientuotis jos svetainėse. Svetainėje pateikiama pagrindinė informacija, kaip veikia Europos Sąjunga, naujienos ir įvykiai, jos institucijų ir agentūrų svetainių nuorodos.
7.Lietuva Europos SąjungojePortalo tikslas – informuoti Lietuvos ir užsienio visuomenę apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir teikti žinių apie eurointegracijos galimybes. Trumpame Europos Sąjungos žodyne galima rasti Europos integracijos kontekste dažnai naudojamus politinius ir teisinius terminus, santrumpas.
8.http://ec.europa.eu/education/index_en.htmEuropos Komisijos švietimo portale teikiama informacija apie europinę mokymosi visą gyvenimą politiką ir programą.
9.Mokytojų kampelis. Įdomi mokomoji medžiaga apie Europos SąjungąTai puikus internetinių išteklių šaltinis. Jame pateikta mokomoji medžiaga apie Europos Sąjungą ir jos politiką: istoriją, klimato kaitą ir kitus klausimus. Medžiaga skirta įvairių amžiaus grupių mokiniams. Jie gali rasti daug žaidimų, viktorinų.
10.Vaikų kampelis. Europos Sąjungos žaidimai ir viktorinosPateikiama įvairaus amžiaus grupėms skirti žaidimai ir viktorinos, kurių turinys susijęs su įvairių sričių Europos Sąjungos politika. Medžiagą perengė įvairios ES institucijos.
11.Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“Projektas yra tarpininkas tarp verslo profesionalų, norinčių dalytis savo patirtimi, ir mokyklų, siekiančių ugdytiniams suteikti reikiamų žinių. Mokytojai gali siūlyti pamokas, verslo projektus, į kuriuos norėtų įtraukti verslo profesionalus.
12.Mokslo ir technologijų pasaulis

Naujausiame mokslo ir technologijų naujienų portale pateikiama informacija apie naujas ir senas technologijas bei jų praktinį taikymą. Publikuojami pažintiniai straipsniai, analizuojamas technologijų ir mokslo vystymasis dabartiniame pasaulyje. Apžvelgiamos švietimo aktualijos Lietuvoje ir pasaulyje, formuojamas platesnis akiratis per įvairios tematikos pažintinius straipsnius.

13.Mokslo žinių sklaidos, populiarinimo ir interaktyvaus bendravimo portalasMokslo žinių sklaidos, populiarinimo ir interaktyvaus bendravimo portalas orientuoja savo veiklą į veiksmingą technologinių ir mokslo žinių sklaidą bei bendradarbiavimą. Jame yra Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo Lietuva“. Portale pateikiama ir virtualūs eksperimentai, įdomūs fizikos bandymai, webMathematica (sąsaja į standartinių matematikos užduočių sprendimo programas, padedanti pasitikrinti užduočių atsakymus), pagrindinės astronomijos, matematikos, fizikos formulės.
14.Skaitmeninė kultūra humanitaramsMatematikos ir informatikos instituto Multimedijos centro parengtas ir nuolat atnaujinamas švietimo ir mokymo leidinys skirtas humanitarams. Jame pateikta medžiagos apie skaitmeninę literatūrą humanitarams, yra elektroninės leidybos kursai, multimedijos resursų duomenų bazių www adresai, nemokamos konsultacijos tiems, kam kyla problemų dėl kompiuterio ar programinės įrangos.
15.Vilniaus universiteto leidinys Acta Paedagogica VilnensiaElektroniniame leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojami įvairūs kultūros, edukologijos klausimai: edukaciniai tyrimai, dvasinių vertybių ugdymas, ugdymo proceso kaita ir daugelis kitų problemų.
16.Vilniaus universiteto žurnalas „Psichologija“

Elektroniniame leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai psichologijos klausimais.

17.Lietuvos edukologijos universiteto leidinys „Pedagogika“Žurnalas „Pedagogika“ – vienas pirmųjų mokslo darbų leidinių, skirtų nagrinėti ugdymo problemas remiantis eksperimentiniais tyrimais. Savo straipsnius jame publikuoja žymūs Lietuvos ir Europos edukologijos mokslininkai.
18.Informacinis biuletenis „Numatomos leisti knygos“Lietuvos nacionalinės Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro savaitinis informacinis biuletenis informuoja apie numatomas leisti knygas. Pateikiami pagrindiniai leidinių duomenys ir anotacijos.
19.„Encyclopaedia Britannica“

Seniausioje universalioje enciklopedijoje anglų kalba skelbiamos internetinės enciklopedijos ir mokymo programos. Ji gali sėkmingai konkuruoti su Wikipedia, nes turi ilgą ir turtingą istoriją, autoritetingus šaltinius, kruopščiai suredaguotus straipsnius. Enciklopedija teikia informaciją apie mokymo produktus, taikomus mokyklose, universitetuose, namuose, bibliotekose visame pasaulyje. Aktyviai bendradarbiaujama su mokyklomis, pedagogais ir tėvais taikant enciklopediją 21-ojo amžiaus klasei ir šiandienos namų mokymosi aplinkai. Ji teikia matematikos, mokslo ir socialinių mokslų žinių.

20.Informacijos paieška įvairiuose šaltiniuose: paieškos strategija

Skelbiama pateiktis apie mokslinės informacijos paieškos įvairiuose šaltiniuose strategijas. Autorė –

KTU doc. dr. Gintarė Tautkevičienė.

21.Informacinis raštingumas

Svetainę sukūrė Vilniaus universiteto bibliotekos Informacijos skyriaus specialistai. Jie suteikia žinių apie informacijos šaltinius, radimą, vertinimą ir valdymą.

22.Animaciniai Amsio patarimai

Lietuvos policijos simbolis šuniukas Amsis yra pagrindinis animacinių filmukų herojus. Juose kalbama apie saugų eismą, apsaugą nuo vagysčių.  Filmukai skelbiami Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje.

23.Idėjos vaikų darbeliams

Pedagogai, dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais, gali tinklalapyje rasti idėjų vaikų darbeliams.

24.Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą

Tai metodinis rinkinys klasių vadovams, kurį sukūrė mokytojai. Debatų išmanymas padės tobulinti mokinių komunikavimo ir kritinio mąstymo įgūdžius.

 

25.DIDAKTIKA-MOKYKLA-VISUOMENĖ

LEU prorektorius prof. dr. Aivas Ragauskas inicijavo tęstinį elektroninį mokslo taikomąjį leidinį Didaktika – Mokykla – Visuomenė. Leidinio paskirtis – įvairiapusės pagalbos teikimas pedagogams ir kitoms visuomenės grupėms, besidominčioms didaktikos-mokyklos-visuomenės klausimais. Jame bus  publikuojamos naujausios pirmiausia Lietuvoje parašytos mokslo studijos, straipsniai, konferencijų pranešimai, forumų medžiaga, diskusijos, apžvalgos, recenzijos didaktikos tema. Leidinyje bus sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti įvairių dalykų mokytojams, plačiajai visuomenei, pateikiama medžiaga, susijusi su ugdymo bendrąja didaktika, įtraukiojo ugdymo didaktika, didaktika pagal amžiaus tarpsnius, ugdymo sričių, dalykų didaktika, integruojamųjų programų didaktika, bendrojo ugdymo vadovėlių tyrimais, e-mokymusi ir virtualiomis inovacijomis.

 

26.Tėvų forumas apie bendradarbiavimą

Aptariamas modelis „Pokyčių įgyvendinimas ugdymo įstaigoje: kartu mes galime daugiau“:  bendruomenės pokyčių planavimas, mokymai, įsivertinimas. Tokį modelį siūloma taikyti ir kitoms Lietuvos mokykloms.

TERMINŲ BANKAI

1.Lietuvos Respublikos terminų bankasTai oficialus Lietuvos valstybės institucijų terminologijos bankas, kurio paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą. Terminų banką kuria, jo veiklą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Jame yra daugiau kaip 180 000 terminų straipsnių: teisės aktų, 32 žodynų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijų terminai.