Įvyko seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“

2013 m. vasario 26 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Švietimo tyrimų rezultatai ir vadovėlių tobulinimo gairės“. Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus organizuotas seminaras buvo skirtas vadovėlių turinio vertintojams, autoriams ir leidėjams. Jame dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Valantinienė, leidyklų „Šviesa“, „Presvika“, „TEV“, „Briedis“, „Didakta“ ir „Katalikų pasaulio leidiniai“ atstovai.

Seminarą vedė Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjas dr. Linas Jašinauskas. Apie tarptautinius IEA PIRLS, TIMSS ir PISA tyrimus pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja doc. dr. Rita Dukynaitė, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Nida Poderienė. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų grupės vadovė Aurelija Dvylytė apžvelgė jau 10 metų trunkantį vadovėlių vertinimą Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje.

Viešai prieinama informacija: 2011 m. TIMSS, PIRLS ir PISA tyrimų rezultatų pristatymas.

Tyrimo interneto svetainės:

http://www.pirls.org, http://www.pisa.oecd.org, http://www.timss.org.

Pranešimo medžiaga

Renginio akimirkos

Jelena Žilinska,
Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.