Metodiniai seminarai lietuvių kalbos, geografijos ir istorijos mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba

Lietuvių kalbos, geografijos, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai, dirbantys mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, šią ir kitą savaitę Vilniuje tobulinasi metodiniuose renginiuose, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras. Mokymai vykdomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 30 straipsnio nuostatas.

Seminarų lituanistams tikslas – plėtoti lietuvių kalbos mokytojų dalyko ugdymo 11–12 klasėse kompetencijas, padėsiančias mokyti lietuvių kalbos ir literatūros pagal vienodą lietuvių kalbos ir literatūros programą. Seminarų lektoriai – aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai praktikai patarė, kaip reiktų dirbti pagal atnaujintą lietuvių kalbos vidurinio ugdymo programą, kaip ugdyti mokinių kompetencijas, dalijosi literatūros dėstymo patirtimi, skyrė dėmesio retorinei viešosios kalbos analizei, teksto (literatūrinio rašinio, samprotavimo) kūrimo metodikai ir vertinimui.

Įvadiniuose seminaruose geografijos, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai, dirbantys mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, supažindinami su galimybėmis pasirengti dėstyti lietuvių kalba tas geografijos, istorijos ir pilietiškumo pagrindų dalykų temas, kuriose kalbama apie Lietuvą. Seminarų programa orientuota į geografijos ir istorijos dalyko naujoves, ugdymo turinio planavimą, dalyko žinių gilinimą, sąvokų supratimą taikant dvikalbio ugdymo metodikas, mokytojų asmeninį komunikacinį tobulėjimą, mokymosi mokytis kompetencijų tobulinimą.

2011 m. rugpjūčio 22–23 d. mokymuose dalyvavo Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių rajonų , rugpjūčio 24–25 d. – Vilniaus, Kauno, Visagino ir Trakų rajono lietuvių kalbos, rugpjūčio 25 d. geografijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai, dirbantys mokyklose, vykdančiose ugdymo programas tautinių mažumų kalba. Šiuose mokymuose tobulinosi 136 pedagogai. Dalyviai teigiamai vertino lektorius už suprantamą aiškinimą, veiksmingus darbo metodus, puikų bendravimą, toleranciją. Ypač naudingos buvo praktinės užduotys, padėjusios geriau suprasti tobulinamas kompetencijas, mokytojų praktikų dalijimasis patirtimi ir darbas grupėmis. Mokytojai siūlė ateityje organizuojamuose mokymuose pristatyti konkrečius darbo pamokoje metodus, geografijos mokytojai siūlė organizuoti konkrečių programinių temų dėstymo lietuvių kalba mokymus, pageidavo lietuvių kalbos tobulinimo renginių, skirtų mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinių mažumų kalba, pageidavo konkrečios pagalbos, kaip praktiškai vykdyti Švietimo įstatymo 30 straipsnio nuostatas, t. y. metodinės medžiagos rengiantis vesti pamokas ar atskiras temas apie Lietuvą lietuviškai.

Tokio aktyvaus mokytojų dalyvavimo tikimasi ir rugpjūčio 26 d. vykstančiame renginyje istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojams, dirbantiems mokyklose, vykdančiose ugdymo programas tautinių mažumų kalba, taip pat rugpjūčio 29 d ir 30 d. vyksiančiuose seminaruose savivaldybių lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams bei Vilniaus ir Vilniaus rajono mokyklų lietuvių kalbos mokytojams.

Pažyma ir dalyvių sąrašas. Istorija
Pažyma ir dalyvių sąrašas. Geografija

Seminarų akimirkos:

Seminarų pranešimai:
Lektoriaus Evaldo Bakonio pristatymas
Lektorės Vilmos Pundienės pristatymas ir rekomenduojamos literatūros sąrašas geografijos mokytojams.

Ugdymo plėtotės centro
Ugdymo turinio organizavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja
Rasa Šavareikaitė
tel. (8 5) 277 2840
el. p. rasa.savareikaite@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2011-09-07 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.