Lituanistų konferencija „Mūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“

2013 m. spalio 11–12 d. Seinų „Lietuvių namuose“ ir Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje vyko Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Mūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“, kurios tikslas – aktualizuoti Meilės Lukšienės idėjas, svarbias lituanistikai.

Konferenciją atidarė Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius A. Vaicekauskas, dalyvius sveikino LR Vyriausybės atstovas L. Vingelis, Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjas R. Ališauskas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. D. Vaišnienė, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokiniai. Pranešimus skaitė habil. dr. V. Daujotytė-Pakerienė („Vieno gyvenimo tekstas – mūsų gyvenimams (Meilė Lukšienė mums)“), dr. A. Smetona („Kalba visuomenei“), doc. dr. J. Zabarskaitė („Kalbos tvarumas“), doc. dr. D. Kuolys („Lituanistikos atsinaujinimo esmė: įsišaknijimas“), D. Eigminienė („Mokytojo darbo prasmė“). Mokytojai praktikai M. Januška, J. Macukonienė (Seinai) kalbėjo apie lituanistiką, kuriančią krašto tapatybę. M. Mikalajūnas pasidalijo mintimis, kuo Seinai reikšmingi mokyklinei lituanistikai, Maironiečių draugijos pirmininkas E. Urbonas kalbėjo apie rūpinimąsi krašto paveldu, Lenkijos lietuvių draugijos vicepirmininkas P. Maksimavičius – apie patirtis ir atramas, turinčias reikšmės Seinų krašto lietuvių tapatybės formavimuisi. Po pranešimų vyko diskusijos viešosios lietuvių kalbos politikos ir jos uždavinių šiandien tema, buvo dalijamasi kraštą kuriančiomis lituanistinėmis idėjomis ir patirtimis, konferencijoje aktyviai dalyvavęs jaunimas aptarė savo kartos lietuvybę – kokią turi ir kokią ketina kurti. Klaipėdos universiteto V. Masalskio vaidybos III kurso studentai, vadovaujami E. Mažulienės, pristatė G. Grajausko spektaklį „Lietuviai“.

Vykstant konferencijai veikė M. Lukšienės 100-čiui skirta paroda, buvo susipažinta su atmintinomis Seinų krašto vietomis.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių – Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, mokytojai iš Seinų, Punsko lietuviškų mokyklų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro atstovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Konferencijos medžiaga

Seinai. Pažyma

V. Daujotytė-Pakerienė. Meilė Lukšienė: Vieno gyvenimo tekstas – mūsų gyvenimui. Seinai, 2013-10-11

J. Zabarskaitė. Kalbos tvarumas
D. Eigminienė. Mokytojo darbo prasmė
M. Mikalajūnas. Seinai, reikšmingi lituanistikai
M. Januška. Lituanistika, kurianti krašto tapatybę

Konferencijos akimirkos

Doc. dr. Regimanto Tamošaičio nuotraukos

Meilė Čeponienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-10-28 08:20:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.