Ugdymo plėtotės centras pristato didaktinį etikos pamokoms skirtą žaidimą „Mano pasirinkimas“ 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėms

Etikos mokytoja metodininkė Ilma Agajan sukūrė stalo žaidimą „Mano pasirinkimas“. Tai tarpasmeninis dilemų sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai pagal savo kriterijus ir vertybes įvertina situaciją, svarsto alternatyvas, priima sprendimus ir juos argumentuoja.

Kiekvienam svarbu išmokti priimti gerus sprendimus: nuo kasdienių iki labai svarbių, etinių, apgalvotų ir turinčių įtakos visam gyvenimui, karjerai, šeimai.

Mokymo metodas taikomas etikos ir dorovės dilemoms išspręsti. Trukmė: 30–60 min. žaidimui ir 15 min. aptarimui. Žaidėjų skaičius: 4–5 mokinių grupės.

Didaktinio žaidimo metodo principai:

  1. Pagrindinė informacija – „kabliukas“. Probleminės 24 situacijos kortelėse atitinka I–IV gimnazijos klasių dorinio ugdymo (etikos) bendrųjų programų turinį.

  2. Alternatyvos. Kiti grupės žaidėjai diskutuoja ir siūlo argumentuotus situacijos sprendimo būdus.

  3. Kriterijai. Mokinys, perskaitęs probleminę situaciją, atidžiai išklauso visus grupės pasiūlytus situacijos sprendimo būdus, pasirenka pagal moralinio vertinimo kriterijų: „Sąžiningas sprendimas“, „Atsakingas sprendimas“, „Gero elgesio pavyzdys“, „Pilietiška pozicija“ ar „Empatiškas sprendimas“.

  4. Refleksija. Žaidimas baigiamas, kai vienas iš mokinių pasiekia finišą. Laimi tas, kuris surinko daugiausiai taškų. Pabaigus žaidimą įsivertinama ir teikiama siūlymų, kaip patobulinti žaidimą.

Etikos pamoką taikant žaidimą „Mano pasirinkimas“ galima pažiūrėti čia: https://youtu.be/XeQpqHiMY-U .

Už dalyvavimą filmavime dėkojame Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos III klasės mokiniams.

Vilija Zeliankienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-04-24 15:40:09
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.