Parengti metodiniai patarimai Europos pamokai

Ugdymo plėtotės centras mokytojams, kartu su mokiniais besirengiantiems „Europos egzaminui“, parengė metodinius patarimus Europos pamokai. Metodinėje medžiagoje mokytojai gali rasti integruotos pilietiškumo, istorijos ir geografijos pamokos planą, metodų aprašymus, užduočių lapus mokiniams, nuorodas į vaizdo ir kt. šaltinius. Primename, jog „Europos egzaminas“ raštu vyks 2017 m. gegužės 9 d.

Giedrė Tumosaitė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-04-28 14:53:22
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.