Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, skirtą sukurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį. Projekto trukmė – 2017 m. vasaris – 2018 m. rugpjūtis.

Kviečiame mokyklas, kurios jau dabar sėkmingai integruoja informatiką į pradinį ugdymą, dalyvauti projekto veiklų vykdymo atrankoje.

Atrinktų mokyklų komandos kartu su mokslininkų grupe kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio metmenimis; teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto; dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose; dalysis gerąja patirtimi.

Atrinkta mokykla turės prisiimti šiuos įsipareigojimus: užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su projekto ekspertais; sudaryti galimybes komandai dalyvauti projekto įvadiniame renginyje, mokymuose ir susitikimuose; stebėti, fiksuoti ir vertinti projekto inicijuojamus pokyčius – teikti grįžtamąją informaciją; užtikrinti projekto sklaidą ir tęstinumą mokykloje; dalytis įgyta patirtimi su kitomis mokyklomis. Dalyvavimą projekte mokykla turi suderinti su mokyklos steigėju. Mokyklos steigėjo paskirtas atstovas padės įgyvendinti projekto veiklas mokyklų komandoms.

Mokykla, dalyvaujanti atrankoje, turi suburti 4–6 narių komandą:

  • 4 mokytojai, kurių kiekvienas 2017–2018 m. m. mokys skirtingų 1–4 klasių mokinius;
  • komandos vadovas – mokyklos administracijos atstovas. Jei komandos vadovas (administracijos atstovas) yra ir pradinių klasių mokytojas, dėstantis pagrindinius dalykus, tai jis gali kartu būti ir ketvirtuoju mokytoju;
  • jei mokykla turi galimybę, į komandą gali įtraukti ir IT specialistą (IT mokytoją arba IKT koordinatorių).

Atrenkant mokyklas bus atsižvelgta į mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį, mokyklos ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdyme, mokyklos naudojamas IKT priemones, galimybę suformuoti tinkamą komandą, steigėjo pritarimą.

Mokyklas, apsisprendusias dalyvauti atrankoje, prašome iki 2017 m. kovo 9 d. informuoti el. paštu informatika.pradinis@upc.smm.lt. Jums bus išsiųsta paraiškos pildymo nuoroda. Prieš pildant paraišką, rekomenduojame atidžiai susipažinti su jos turiniu ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenimis (pridedami).

Prašome mokyklų komandų vadovus paraišką užpildyti iki 2017 m. kovo 13 d. 13 val.

Jei kiltų klausimų, prašome rašyti el. pašto adresu informatika.pradinis@upc.smm.lt.

Dešimties atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas Ugdymo plėtotės centro svetainėje.

Albina Zdanevičienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-02-23 13:09:52
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.