Informacinių technologijų mokytojų konferencija „Informacinės technologijos mokykloje“

Vilniaus miesto IT mokytojų metodinis būrelis kartu su Ugdymo plėtotės centru rengė metodinę konferenciją IKT ugdymo klausimais. Konferencija vyko rugsėjo 25 d. (antradienį) 10–15 val. Vilniaus Gabijos gimnazijoje (Pašilaičių g. 13, Vilnius; http://gabijos.lt/).

Konferencijos tikslas – sutelkti IT mokytojus, skleisti gerąją patirtį, padėti vieni kitiems siekti, kad mokiniai įgytų informacinių ir komunikacinių technologijų žinių ir patyrimo, taikytų juos mokydamiesi įvairių dalykų ir kitoje asmeninėje veikloje.

Organizatoriai: Ugdymo plėtotės centras, Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo padalinys, Vilniaus Gabijos gimnazija.

Konferencijos programa
Pažyma

Konferencijos medžiaga:

Informatikos, informacinių technologijų ugdymo nuo 2015 metų strategijos gairės.
Linas Būtėnas, Vilniaus Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto akademinių reikalų prodekanas

Švietimo portalas eMokykla. ICIL S tyrimas (8 klasių IKT mokinių žinios).
Asta Buinevičiūtė, Švietimo informacinių technologijų centro Švietimo portalo skyriaus vedėjos pavaduotoja

Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją IKT žinių kitimo tendencijos.
Egidijus Grigūnas, Vilniaus kolegijos dėstytojas

IT PUPP programos pristatymas.

Povilas Leonavičius, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkas

Multimedijinių intarpų tyrimų galimybės projektinėje veikloje IT pamokose.
Irina Čibiraitė, Vilniaus licėjaus vyr. mokytoja

Kūrybinio metodo taikymas kompiuterinėje leidyboje: leidinio maketo rengimas.
Dainius Martūnas, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos informacinių technologijų vyr. mokytojas

Integruotas pilietiškumo pagrindų ir informacinių technologijų mokymas.
Jūratė Jankevičienė, Panevėžio 5-osios gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė
Jolita Stankevičienė, Panevėžio 5-osios gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Virtualioji mokymosi aplinka „Moodle“ viduriniame ir pagrindiniame ugdyme – privalumai ir trūkumai.
Lina Zajančkauskienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja

Projektai „Automatinė sodo valdymo sistema“ ir „Lazerinė projekcija“.
Veslava Kaminskienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė ir R.Lileikis, E.Balandis, Vilniaus Gabijos gimnazijos mokiniai

Informacinių technologijų integravimas 7–8 klasėse.
Inga Jusevič, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Trumpalaikių projektų rengimas.
Pavel Stefanovič, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų mokytojas
Natalja Švaibovič, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos informacinių technologijų vyr. mokytoja

Integruotos pamokos.
Irina Padvaiskaitė, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos informacinių technologijų vyr. mokytoja

Kūrybiškumo pritaikymas ugdymui, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę.
Asta Lukošienė, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

eTwinning ugdymo procese.
Gražina Rudienė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, informacinių technologijų  mokytoja metodininkė.

IT brandos egzamino pristatymas.
Povilas Leonavičius, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkas

Intelektinių ir biometrinių technologijų taikymas mokymo procese.
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedra.
dr. Jurga Naimavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedra.

Rima Šiaulienė,
el. p. r.siauliene@gmail.com

Tomas Jankūnas,
tel. (8 5) 211 2739,
el. p. tomas.jankunas@vilnius.lt,
interneto svetainė www.svietimas.vilnius.lm.lt ir www.mokyklos.tk

 

 
Informacija atnaujinta 2012-10-01 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.