Vadovaujantis 2012 m. PISA tyrimo ataskaita parengta metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų penkiolikmečiai nuo 2006 m. dalyvauja tarptautiniame OECD (Organisation for Economic and Social Cooperation and Development) PISA (Programme for International Student Assessment) tyrime. Jame vertinama mokinių sukauptos žinios ir išsiugdyti gebėjimai, padedantys visaverčiai dalyvauti visuomenės gyvenime. Taip pat siekiama sužinoti, kaip mokiniai geba įgytomis žiniomis naudotis nepažįstamoje aplinkoje ir situacijoje.

2012 m. tyrimo objektas – matematinis raštingumas. Jo svarbus aspektas yra matematikos sąsaja su realiame gyvenime kylančiais uždaviniais.

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, vykdydama Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkurso programą, sukvietė matematikos  mokytojus kartu ieškoti naujų matematikos mokymo(si) tobulinimo galimybių, pasinaudojant šio tarptautinio PISA tyrimo ataskaita. Programos rezultatas – mokytojų sukurti realaus gyvenimo konteksto probleminiai uždaviniai, uždavinių sprendimai ir vertinimo instrukcijos.  

Metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“

Albina Vilimienė
Ugdymo turinio skyrius
Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja

 

 
Informacija atnaujinta 2014-12-17 19:12:10
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.