Prasidėjo renginių ciklas, skirtas meninio ugdymo kokybei tobulinti

2017 m. sausio 26 d. įvyko primoji kvalifikacijos tobulinimo akredituotos 6 sesijų programos „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ sesija. Ji buvo skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi ypatumams ir klasės valdymo psichologiniams aspektams aptarti. Dailės ir muzikos mokytojai įdėmiai klausėsi lektorių Astos Kisielienės (Vilniaus m. psichologinės pedagoginės tarnybos vyriausiosios specialiosios pedagogės) ir psichologės Irenos Ramoškaitės (Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus vedėjos pavaduotojos) įžvalgų, aktyviai klausinėjo, kartu sprendė praktines problemas. Sesijos apibendrinimo metu mokytojai teigė, kad teorinės ir praktinės žinios apie specialiųjų poreikių vaikus ir klasės valdymą yra jiems labai reikalingos ir naudingos. Dalyviai kartu su lektoriais susiplanavo savarankiško darbo užduotis, kurias praktiškai išbandys ir po mėnesio aptars 2-ojoje sesijoje.

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ (AIKOS kodas: 213000869) orientuota į ilgalaikį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Programos dalyviai mokysis visą pusmetį, sesijų metu įgytą patirtį apibendrins savarankiško darbo užduotyse. Daugiau informacijos apie programą.

Kviečiame ir į kitas kvalifikacijos tobulinimo programos menų mokytojams:

akredituota 3 sesijų programa „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ (AIKOS kodas: 211000260);

akredituota 2 sesijų programa „Menų dūzgės“: mokinių mokymosi edukacinėse aplinkose galimybės(AIKOS kodas: 213000649).

Žydrė Jautakytė
Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė
Alė Vilutienė
Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-01-30 15:03:02
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.