„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“

2017 m. sausio 19 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.30 val. Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti informacinių technologijų, matematikos mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

Transliacijos tikslas – aptarti, kas yra informatinis mąstymas ir kuo jis aktualus 21-ajame amžiuje. Informatinį mąstymą galime nusakyti įvairiai, tačiau svarbiausia – tai gebėjimas atpažinti ir formuluoti aplinkos problemas (uždavinius), logiškai organizuoti ir analizuoti duomenis, pavaizduojant juos modeliais, įvertinti problemos išsprendžiamumą ir automatizuoti jos sprendimą, naudojant šiuolaikines technologijas.

Mokytojams svarbu suprasti, pamąstyti, kaip ugdyti mokinių informatinį mąstymą, tam galima ir reikia pasitelkti įvairias priemones. Laidoje bus aptariama viena iš tokių priemonių – informatikos konkurso „Bebras“ uždaviniai, jų pateikimas žaidybine forma – kortelėmis. Žiūrovas bus kviečiamas drauge išspręsti kelis uždavinius ir atrasti juose informatikos konceptus.

Transliacijoje dalyvauja Vilniaus universiteto mokslininkės: profesorė Valentina Dagienė, doktorantės Lina Vinikienė ir Gabrielė Stupurienė.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Alvidai Lozdienei el. paštu alvida.lozdiene@upc.smm.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Alvida Lozdienė,
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-01-11 09:42:28
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.