„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė“

Š. m. kovo 7 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė“.

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, asocijuotų švietimo susivienijimų vadovai ir nariai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

Transliacijos tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei asociacijos pagrindu veikiantį Kokybės siekiančių mokyklų klubą, jo teikiamas bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes mokykloms ir atskiriems švietimo bendruomenės nariams, suinteresuotiems mokyklų veiklos kokybės užtikrinimu ir tobulinimu ir pripažįstantiems mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo idėją. Dalyviai diskutuos apie asocijuotų susivienijimų, kurių narius vienija bendri tikslai, veiklos naudą.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Jelizavetai Tumlovskajai el. paštu jelizaveta.tumlovskaja@nmva.smm.lt, tel. (8 5) 204 5373.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Živilė Gapšienė,
Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-02-28 16:45:34
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.