Gamtos mokslų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projekto išbandymas mokyklose

Ugdymo plėtotės centras (UPC) pasitelkdamas mokytojus praktikus parengė gamtos mokslų,
informacinių technologijų, menų, socialinių mokslų, užsienio kalbų pagrindinio ugdymo pasiekimų

patikrinimų (PUPP) programų projektus ir užduočių pavyzdžius, kurie paskelbti UPC interneto svetainėje adresu http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/.

2012–2013 mokslo metais 44 gamtos mokslų mokytojai iš 18 mokyklų sutiko išbandyti PUPP programos projektą su savo mokiniais. Rugsėjo 14 d. UPC vyks pirmasis šių mokytojų susitikimas-konsultacija, kurios metu bus pristatomas PUPP programos projektas, aptariamos vertinimo aplanko, kaip svarbios vertinimo ir įsivertinimo dalies, sukūrimo galimybės ir diskutuojama dėl aplanko vertinimo ir įsivertinimo kriterijų.

Pažyma
Dalyvių sąrašas

Ona Vaščenkienė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2012-09-21 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.