Vadovėlis ir mokymosi priemonės: kokybės aspektai, pasirinkimo galimybės

2012 m. spalio 30 d. Ugdymo plėtotės centro Konferencijų salėje vyko seminaras Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Vadovėlis ir mokymosi priemonės: kokybės aspektai, pasirinkimo galimybės“. UPC Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjas dr. Linas Jašinauskas savo pranešime aptarė vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos kokybės aspektus. Seminaro dalyviai pasidalijo mintimis, ko trūksta vadovėliuose pateikiamai medžiagai ir mokymosi priemonėms, kad būtų įgyvendintas į kompetencijas orientuotas ugdymo turinys.

Antroje seminaro dalyje buvo nagrinėjami vadovėlių medžiagos pritaikymo bendrosioms kompetencijoms ugdyti pavyzdžiai.

Seminaro dalyviai džiaugėsi, kad turėjo galimybę susipažinti su vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos kokybės aspektais, o praktinio darbo metu analizuoti ir aptarti, ar vadovėlių medžiaga pritaikyta bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Įgyti gebėjimai seminaro metu padės tinkamai pasirinkti naujus vadovėlius.

Vadovelių ir kitos mokymosi medžiagos kokybės aspektai. dr. Linas Jašinauskas
Seminaro pažyma

Ramunė Šaučiulytė, Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2012-10-31 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.