Diskutuota apie skaitmeninius vadovėlius

Vasario 2 dieną Ugdymo plėtotės centre įvyko diskusija „Skaitmeniniai vadovėliai“, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) ir Ugdymo plėtotės centras (UPC). Renginyje dalyvavo ŠMM, Microsoft, žurnalo „Computer Bild Lietuva“, leidyklų, aukštųjų mokyklų atstovai, skaitmeninių mokymo(si) priemonių kūrėjai, UPC darbuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Diskusijos tikslas - aptarti skaitmeninių vadovėlių sampratą ir įvardinti priemones, kurios padėtų užtikrinti jų kokybę.

Renginį vedė UPC direktorius Giedrius Vaidelis. Jis pažymėjo didelį visuomenės, mokinių dėmesį skaitmeniniams vadovėliams ir Ugdymo plėtotės centro siekį einant atsinaujinimo keliu telkti bendrai veiklai socialinius partnerius.

UPC Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjas dr. Linas Jašinauskas kalbėjo apie iššūkį švietimui – naują požiūrį į ugdymo turinį.

Diskusijos pradžioje savo nuomonę apie skaitmeninius vadovėlius ir kitas mokymo(si) priemones išsakė ir leidyklų atstovai: UAB „Baltų lankų leidyba“ direktorius Saulius Žukas, leidyklos TEV generalinis direktorius Edmundas Žalys, leidyklos „Šviesa“ direktorė Asta Verkienė.

Toliau darbas vyko grupėmis. Buvo aptarti šie probleminiai klausimai: Kaip apibrėšime skaitmeninio vadovėlio sąvoką ir kokius požymius išskirsime jį apibūdindami? Kaip keičiantis ugdymo turiniui užtikrinsime skaitmeninių vadovėlių kokybę? Kaip keisis mokymo(si) kokybė naudojant skaitmeninius vadovėlius?

Darbo grupės pateikė siūlymų dėl skaitmeninių vadovėlių požymių, kokybės užtikrinimo, įtakos ugdymo procesui, pažymėjo, kaip svarbu skaitmeninių mokymo priemonių visumą glaudžiai susieti su mokinių kompetencijų ugdymu, teikti informaciją vartotojams apie priemonių pasirinkimą, kokybę.

Diskusiją apibendrino leidinio „Computer Bild Lietuva“ vyr. redaktorius Audrius Radzevičius. Jis pažymėjo, kad galima kurti skirtingų lygių ir įvairių formatų skaitmeninį turinį. Nurodė, kad kuriant skaitmeninį ugdymo turinį svarbu atsižvelgti į mokinių, mokytojų, leidėjų ir edukologų poreikius ir galimybes.

Renginio pabaigoje UPC direktorius Giedrius Vaidelis pažymėjo, kad Ugdymo plėtotės centras kaip atsakinga už ugdymo turinį institucija tęs pradėtą diskusiją.

Diskusija


Darbas grupėse


Diskusijos apibendrinimas

UPC IT skyrius

Tel. (8 5) 277 9881

 

 
Informacija atnaujinta 2011-02-04 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.