13-asis „Bebro“ konkursas – 33 tūkstančiai dalyvių

2016 m. lapkričio 7–11 d. vyko tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. Pasaulio duomenys dar renkami. O Lietuvoje jau suskaičiuota – per 33 tūkstančius! Džiaugiamės, nes šiemet dalyvių skaičius padidėjo beveik trečdaliu. Šį kartą leista dalyvauti kada kas gali, tai yra, klasės neskirstytos pagal dienas. Akivaizdu, kad tokios sąlygos palankesnės mokytojams, ypač dirbantiems keliose mokyklose.

Džiaugiamės, kad pradinukų dalyvavo per du tūkstančius. Žinoma, norėtume jų daugiau. Kitais metais planuojame parengti užduotis 1–2 klasių mokiniams, tačiau reikia gerai apgalvoti užduotis, nes tokio amžiaus vaikai ne visi gerai ir greitai skaito.

Mažai dalyvavo kolegų – 11–12 klasių mokinių. Matyt, jie jau renkasi profesijas, ruošiasi egzaminams ir mažiau užsiima papildomomis veiklomis.

Pernai tarptautinė „Bebro“ bendruomenė keitė konkurso pavadinimą – pavadinta informatikos ir informatinio mąstymo iššūkiu. Tai labiau atitinka šiuolaikinius visuomenės lūkesčius – informatinio mąstymo reikia kiekvienam. Nors lietuviškai vadiname konkursu, iš tiesų tai įvairių informatikos veiklų tinklas informatiniam mąstymui ugdyti.

Informatinis mąstymas – tai gebėjimas spręsti bet kurios srities problemas (uždavinius) tam tikrais etapais, apimančiais problemos formulavimo tikslinimą, duomenų analizę, dekomponavimą, abstrahavimą ir automatizavimą – išskyrimą to, ką galima suprogramuoti ir pateikti spręsti kompiuteriui.

„Bebro“ konkurso tikslas – atskleisti mokiniams (ir mokytojams) informatikos mokslo grožį, supažindinti su pagrindiniais informatikos konceptais, motyvuoti gilintis į modernius informatikos ir inžinerijos sprendimų metodus. Žaismingi, suprantamai formuluojami uždaviniai apima daugumą fundamentalių informatikos sričių.

„Bebras“ – tai būdas mokytis informatikos neformaliai: mokiniai, spręsdami įdomius informatikos uždavinius, susipažįsta su informatikos sąvokomis, pagilina jų sampratą, išsiugdo gebėjimą taikyti jas praktiškai, uždavinių sprendimą aptaria su bendraamžiais ir mokytojais. Didelė dalis uždavinių yra iš algoritmų ir programavimo srities. Juos perpratus, skatinama mokytis praktinio programavimo.

Daugelį metų konkurse dalyvauja beveik visos Europos Sąjungos šalys, taip pat Australija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Brazilija, Iranas, Islandija, Izraelis, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Kazachstanas, Malaizija, Naujoji Zelandija, Pakistanas, Pietų Afrikos Respublika, Pietų Korėja, Rusija, Singapūras, Šveicarija, Taivanas, Turkija.

Dauguma šalių dalyvių leidžia knygeles, kuriose aiškinami uždavinių sprendimai ir – svarbiausia – kaip kiekvienas uždavinys susijęs su informatika, kokie konceptai jame slypi, parodoma, kaip galima toliau plėtoti informatinio mąstymo pažinimą.

„Bebro“ uždavinius rengia konkurse dalyvaujančių šalių atstovai – entuziastai mokslininkai ir mokytojai. Kasmet pavasarį rengiami seminarai, kuriuose kelias dienas intensyviai aptariami ir atrenkami kiekvienos šalies pasiūlyti uždaviniai.

Keturis kartus šie seminarai – dirbtuvės – vyko Lietuvoje, Pasvalio r., Balsių malūne (2005, 2006, 2007 ir 2009 m.), 2008 ir 2013 m. seminaras surengtas Lenkijoje, Torunėje, 2010 m. – Vokietijoje, Dagštule, vėl tris kartus (2011, 2012 ir 2014 m.) uždavinių dirbtuvės vyko Druskininkuose. 2016 m., gegužės 23–27 d., „Bebro“ dirbtuvės vyko Bodrume, Turkijoje.

Kiekviena šalis turi savo „Bebro“ konkurso organizavimo komitetą ir konkursą vykdo atskirai. Skiriamos penkios konkurse dalyvaujančių mokinių amžiaus grupės, jungiant po dvi gretimas klases: 3–4 kl., 5–6 kl., 7–8 kl., 9–10 kl., 11–12 kl. Kiekviena šalis savo amžiaus grupes gali šiek tiek koreguoti.

Lietuvoje mokinių amžiaus grupių pavadinimai yra šie (nuo 2015 m.):

  • 3–4 klasių mokiniai – Mažyliai;
  • 5–6 klasių mokiniai – Bičiuliai;
  • 7–8 klasių mokiniai – Draugai;
  • 9–10 klasių mokiniai – Jauniai;
  • 11–12 klasių mokiniai – Kolegos.

Informatikos mokslininkai ir ugdymo specialistai iš daugiau kaip keturiasdešimties šalių aptaria iš anksto pasiūlytus uždavinius, parengia rekomenduojamų ir privalomų uždavinių rinkinius, sudaromus iš maždaug poros šimtų uždavinių. Uždaviniai pateikiami anglų kalba, dirbtuvėse aptariami ir tobulinami. Taigi kiekvienas uždavinys yra daugelio žmonių bendradarbiavimo rezultatas. Iš parengtų uždavinių rinkinių konkursą rengiančios šalys atsirenka sau tinkamiausius ir išsiverčia į savo kalbą.

Konkurse pateikiama nuo 18 iki 24 uždavinių. 2015 m. Lietuva pateikė po 18 uždavinių kiekvienai amžiaus grupei (iškyrus mažylius – 12 uždavinių): trečdalis yra lengvesnių (skiriama po 6 taškus), trečdalis – vidutinio sunkumo (po 9 taškus) ir trečdalis – sunkesnių (po 12 taškų). Nemažai uždavinių yra atvirojo atsakymo tipo arba interaktyvūs. Uždaviniams spręsti skiriama 40 min.

Rezultatai skaičiuojama taip:

  1. Prieš pradėdamas spręsti, kiekvienas dalyvis turi 54 taškus (18 uždavinių × 3);
  2. Už teisingai išspręstą uždavinį skiriama 6, 9 arba 12 taškų (atsižvelgiant į uždavinio sunkumo lygį);
  3. Už neišspręstą uždavinį – 0 taškų;
  4. Už klaidingą atsakymą atimamas trečdalis už uždavinį skiriamų taškų, t. y., atitinkamai 2, 3 arba 4 taškai.

Taigi už neteisingai išspręstą uždavinį atimama taškų, todėl, sprendžiant uždavinius, nereikėtų spėlioti!

Dešimt metų Lietuvoje „Bebro“ konkursas buvo vykdomas vienu etapu: uždaviniai buvo sprendžiami mokyklose, prisijungus internetu prie „Bebro“ varžybų lauko (lt.bebras.lt). Nuo 2014 metų (XI konkurso) buvo pradėtas rengti ir antrasis etapas, į kurį kviečiami geriausi pirmojo etapo dalyviai, o uždaviniai sprendžiami, atvykus į paskirtas aukštąsias mokyklas.

2016–2017 mokslo metais antrasis etapas vyko 2017 m. sausio 28 d. Į konkursą galėjo registruotis tik 9–12 klasių mokiniai. Iš viso užsiregistravo 548 mokiniai. Konkursas vyko septyniose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Kauno technologijos, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus universitetuose, Alytaus, Panevėžio, Utenos kolegijose. Į renginį atvyko ir uždavinius sprendė 385 mokiniai: 9–10 klasių – 198 ir 11–12 klasių – 187 mokiniai. Dalyviai turėjo išspręsti 15 uždavinių, tam buvo skirta 30 min. Pradėdami spręsti mokiniai turėjo po 45 taškus.

2016–2017 m. m. „Bebro“ konkurso II etapo laimėtojai

Mokiniai, kurie užėmė I-III vietas Lietuvos mastu:

9 klasė

Aneta Jaglinska, Vilniaus Simono Konarskio mokykla, I vieta
Matas Vaitkevičius, Panevėžio r. Velžio gimnazija, II vieta
Lukas Uscila, Vilniaus „Minties“ gimnazija, III vieta

10 klasė

Greta Žemgulytė, Vilniaus licėjus, I vieta
Kasparas Jankevičius, Vilniaus licėjus, II vieta
Arnas Marozas, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, III vieta

11 klasė

Tauras Bukelis, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, I vieta
Simas Kuprelis, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, II vieta
Domantas Vizbaras, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, III vieta

12 klasė

Džiugas Šimaitis, Vilniaus licėjus, I vieta
Paulius Poviliauskas, Vilniaus licėjus, II vieta
Rytis Baradas, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, III vieta

Mokiniai, kuriems įteikti pagyrimo raštai:

9 klasė

Joris Gagilas, Vilniaus Žvėryno gimnazija
Povilas Damynas, Prienų „Žiburio“ gimnazija
Miglė Kašėtaitė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
Astijus Simanavičius, Prienų „Žiburio“ gimnazija
Vitalija Smirnovaitė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
Pijus Stravinskas, Kauno jėzuitų gimnazija
Marius Davidavičius, Viešoji įstaiga Kauno technologijos universiteto gimnazija
Paulius Mikėnas, Kauno „Vyturio“ gimnazija
Edvinas Juodeikis, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Rokas Kapočius, Ignalinos gimnazija
Emilis Druteika, Ignalinos r. Vidiškių gimnazija
Vilius Šlekys, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Donata Snieškaitė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Aistė Židonytė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
Rusnė Šipelytė, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Kristupas Sabaliauskas,Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija
Benas Ranauskas, Šilutės pirmoji gimnazija
Arvydas Grublys, Klaipėdos licėjus
Ugnė Bučytė, Klaipėdos licėjus
Gabrielė Petrikytė, Plungės r. Alsėdžių gimnazija
Gintė Grubliauskaitė, Klaipėdos licėjus
Paulius Leščauskis, Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija
Aušrinė Leimontaitė, Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija
Žygimantas Bagdonas, Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

10 klasė

Mindaugas Zabodtka, Vilniaus licėjus
Šarūnas Rūgys, Prienų „Žiburio“ gimnazija
Rima Miknaitė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
Deimantas Eidukevičius, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
Tomas Ignatavičius, Šakių „Žiburio“ gimnazija
Deivydas Bakanauskas, Raseinių r. Ariogalos gimnazija
Otilija Jociūtė, Raseinių r. Ariogalos gimnazija
Vakarė Prisiažniukaitė, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Vaida Žvirblytė, Kauno Rokų gimnazija
Tadas Umbrasas, Ignalinos gimnazija
Lina Drūteikaitė, Ignalinos gimnazija
Eglė Skebaitė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Emilija Fijalkauskaitė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Klaudija Garnytė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Vilius Kaščionis, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Mantvydas Grabauskas, Panevėžio 5-oji gimnazija
Jevgenij Sudajev, Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinė mokykla
Ugnė Kaselytė, Klaipėdos licėjus
Astijus Kundrotas, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija
Akvilė Drachnerytė, Šilutės Vydūno gimanzija
Edvinas Juozapaitis, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija
Tomas Genčauskis, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
Vilmantas Pieškus, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

11 klasė

Emilija Barteškaitė, Vilniaus jėzuitų gimnazija
Joana Izabela Šyškaitė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazija
Emilija Rizgelytė, Vilniaus Žvėryno gimnazija
Dautartas Valvonis, Alytaus r. Butrimonių gimnazija
Rytis Lapušinskas, Alytaus r. Butrimonių gimnazija
Vytenis Zalieckas, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija
Vytenis Petrauskas, Kauno jėzuitų gimnazija
Lukas Ališauskas, Raseinių r. Ariogalos gimnazija
Vilius Birštonas, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija
Aušra Molotkevičiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija
Tadas Jaugielavičius, Kauno jėzuitų gimnazija
Karolis Ličkūnas, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Ernestas Rimkevičius, Ignalinos gimnazija
Mingaudas Matukas, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
Rokas Tubutis, Šilutės pirmoji gimnazija
Aleksandr Lichovoj, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Pijus Serapinas, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija
Valerij Bogdanov, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Edmundas Pagareckis, Šilutės pirmoji gimnazija
Marius Pocevičius, Šiaulių Didždvario gimnazija
Rimantas Paulauskas, Tauragės „Versmės“ gimnazija
Laurynas Mikolaitis, Šiaulių Didždvario gimnazija

12 klasė

Edvardas Dlugauskas, Vilniaus „Juventos“ gimnazija
Ieva Korsakaitė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
Gabrielė Abunevičiūtė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija
Agnė Moleikaitytė, Šakių „Žiburio“ gimnazija
Andrėja Šapalaitė, Kauno Veršvų vidurinė mokykla
Mantas Klevinskas, Raseinių r. Ariogalos gimnazija
Darius Kurtinaitis, Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Augustas Talačka, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
Martyna Mazuronytė, Panevėžio 5-oji gimnazija
Tautvydas Grabauskas, Panevėžio 5-oji gimnazija
Mantas Vanagas Kupiškio, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
Monika Žukaitė, Utenos Dauniškio gimnazija
Tomas Kučejevas, Molėtų gimnazija
Dominykas Pilitauskas, Klaipėdos licėjus
Arsenij Djakov, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Michail Petrov, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Ignas Kurlinkus, Šilutės Vydūno gimnazija
Marina Bielskytė, Tauragės Žalgirių gimnazija
Simas Bijeikis, Joniškio „Aušros“ gimnazija
Arnas Klova, Telšių „Džiugo“ gimnazija

Valentina Dagienė, Lina Vinikienė,
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas

 

 
Informacija atnaujinta 2017-02-14 13:36:25
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.