BEBRO konkurso užduotys 2017

 

14-asis „Bebro“ konkursas

2017 m. lapkričio 6–17 d. vyko tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“.

Visame pasaulyje dalyvavo 2 048 602 mokiniai (iš 38 šalių). Šie duomenys dar tikslinami. Iš viso konkurse ir kitose „Bebro“ veiklose dalyvauja atstovai iš daugiau nei 60 šalių.

Konkurse dalyvavo 41 708 mokiniai iš 567 Lietuvos mokyklų. Šįmet pirmą kartą „Bebro“ uždavinius sprendė ir 1–2 klasių mokiniai (Nykštukai), jų buvo daugiau nei 1500. Taigi „Bebras“ jau įtraukia visus mokinius, nuo pirmokų iki dvyliktokų.

Aktyviausiai konkurse dalyvavo 5–6 (Bičiuliai) ir 9–10 (Jauniai) klasių mokiniai.

Dvi savaites trukusiame konkurse mokiniai sprendė patrauklius, netradicinius (kitokius nei mokyklinėse programose), žaismingai pateiktus uždavinius.

„Bebras“ apima užduotis mokiniams, mokymus mokytojams, žaidimais paremtą informatinio mąstymo ugdymo kryptį. Informatinio mąstymo ugdymas – kompleksinis uždavinys, kurio metu ugdomi pagrindiniai įgūdžiai: problemų sprendimas, abstraktus, loginis mąstymas, įvairios uždavinių sprendimo strategijos, duomenų analizė ir apdorojimas, algoritmavimo, programavimo, automatizavimo supratimas, sprendimų perkėlimas, išvadų darymas, apibendrinimas.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-01-09 16:17:10
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.