Ugdymo plėtotės centras dalyvauja Erasmus + programos projekte

Ugdymo plėtotės centras pasirašė sutartį su Galisijos regiono (Ispanija) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centru „Kvalifikacijos tobulinimo ir inovacijų autonominiu centru“ („Centro Autonomico De Formacion e Innovacion“) dėl partnerystės dalyvauti europinio projekto Erasmus + programoje „Mokytojų profesinės kompetencijos bendroji sąranga“ („Teachers Professional Competences Common framework“).

Projekto tikslas – palyginti Ispanijos, Portugalijos, Škotijos, Austrijos, Lietuvos mokytojų profesines kompetencijas ir parengti bendrą visoms šalims mokytojų profesinių kompetencijų aprašą. Įgyvendinant projektą bus parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių vertinimo sistema, dvi nuotolinės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos bei vaizdo filmukų rinkinys, iliustruojantis mokytojų profesines kompetencijas.

2016 m. sausio 25 d. įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas – mokymai projekto dalyviams. Susitikimas įvyko Santjago de Kompostela mieste (Ispanijoje). Jo metu projekto partneriai diskutavo dėl projekto veiklos terminų, būsimų projekto veiklos produktų, projekto viešinimo ir veiklų įgyvendinimo gairių. Mokymų metu kiekvienas partneris pristatė savo instituciją, jos veiklą, buvo aptarti mokytojų kompetenciją reglamentuojantys dokumentai bei jų įgyvendinimas. Projekto dalyviai apsilankė vienoje Galisijos kaimo mokykloje ir stebėjo inovatyvų mokytojų darbą.

Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2015 m. rugsėjo 1 d. ir tęsis 36 mėnesius, iki 2018 metų rugsėjo 1-osios. Ugdymo plėtotės centras šiame projekte dalyvauja kaip vienas iš šešių projekto partnerių. Į projektą įsitraukė ir Škotijos, Ispanijos Kastilijos ir Leono regiono, Austrijos ir Portugalijos šalių institucijos. Kitas projekto susitikimas numatomas Vilniuje šių metų gegužės mėnesį.

Projektas finansuojamas Erasmus + programos lėšomis.

Vilma Venta Jankūnienė,
Mindaugas Briedis,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkai

 

 
Informacija atnaujinta 2016-04-08 15:03:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.