Įvyko paskutinis projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas ir baigiamoji projekto konferencija

Liepos 9–15 dienomis Sesimbroje (Portugalija) vyko paskutinis Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos finansuoto strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (angl. Innovative Teacher – Motivated student: collaborative problem solving) partnerių susitikimas ir baigiamoji projekto konferencija.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos ir Graikijos. Partneriai iš Bulgarijos atvykti negalėjo, todėl susitikime dalyvavo virtualiai. Susitikimo metu aptarta projekto metu įgyta patirtis, partnerių institucijose įvykę pokyčiai, peržvelgti projekto partnerių įsipareigojimai bei jų vykdymas, tartasi dėl projekto metu kuriamų intelektinių produktų kokybės bei jų pabaigimo terminų, sklaidos, pradėta rengti baigiamoji projekto veiklos ataskaita (projektas baigiasi 2017-09-30), tartasi dėl naujų projektų ateityje.

Liepos 12 d. partnerio iš Portugalijos institucijoje – Švietimo išteklių ir mokymo centre (CREF) – vyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje dalyvavo apie 30 vietinių mokytojų bei 18 užsienio partnerių. Konferencijoje projekto partneriai pristatė savo patirtį, įvykusius pokyčius, įžvalgas, diskutavo. Lietuvos (Ugdymo plėtotės centro), Graikijos, Estijos ir Portugalijos atstovai, panaudodami projekto metu įvaldytus įrankius, tokius kaip quzizz, kahoot!, plicker, mentimeter, tricider, į aktyvias veiklas įtraukė visus konferencijos dalyvius. Įdėmiausių ir geriausiai atlikusių interaktyvias užduotis konferencijos dalyvių laukė prizai – penkiems iš jų padovanoti Google akiniai. Latviai, pritaikydami STEAM filosofiją, į aktyvų klausymąsi įtraukė užduodami loginio mąstymo reikalaujančius klausimus, Alytaus Putinų gimnazijos atstovai, demonstruodami vaizdo filmą, pakvietė dalyvius aplankyti tris planetas: integracijos, mokymosi be sienų ir bendradarbiavimo. Ispanai dalijosi įžvalgomis, kaip turi būti mokomas XXI amžiaus mokinys, ką jie, kaip mokytojai, suvokė dalyvaudami šiame projekte.

Pasibaigus konferencijai, vyko jos aptarimas, susitarimai dėl dar neatliktų darbų ir įsipareigojimų įvykdymo, būsimų projektų planavimas. Projekto dalyviai lankėsi Boa aqua (išvertus iš portugalų kalbos – „geras vanduo“) mokykloje, susipažino su Future Classroom Lab praktiniu įgyvendinimu, diskutavo mokinių mokymosi motyvacijos ir aukštesnių mokymosi pasiekimų didinimo klausimais.

Projekto metu buvo kuriami trys intelektiniai produktai: 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“, gerosios patirties rinkinys ir skaitmeninių mokymosi objektų rinkinys, kuriuos Lietuvos pedagogai gali rasti ugdymo turinio informacinėje sistemoje Ugdymo sodas.

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ Lietuvoje išbandyta 2016 m. lapkričio 2–4 ir sausio 5 dienomis. Seminaruose dalyvavo inovatyvių mokytojų konkurso (plačiau) nugalėtojai. Pirmieji seminarai pagal akredituotą programą vyks Ugdymo plėtotės centre, pirma dalis – 2017 m. rugpjūčio 17–18 d. 9 val., antra – 2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d., renginių pradžia 9 val. Kviečiame dalyvauti.

Eglė Vaivadienė
Projekto koordinatorė, Ugdymo turinio Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-08-04 19:54:49
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.