Apie projektą  | Įvykiai  | Rezultatai

Apie projektą

MENTEP (ang., Mentoring Technology-Enhanced Teaching) - tarptautinis politinių reformų projektas, kuriame buvo atliekamas didelio masto tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai. Pagal dalyvavusių šalių skaičių tokio tipo tyrimas yra iki šiol didžiausias iš kada nors vykdytų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje. 2015 kovo mėn. - 2018 gegužės mėn. 7391 mokytojai iš 496 mokyklų 11 šalių dalyvavo tyrime.

MENTEP projektas rėmėsi paradoksu, kad viena vertus - tyrimai rodo (Europos Komisija, 2013), jog dauguma mokytojų Europoje teigiamai vertina skaitmeninių technologijų poveikį mokymosi rezultatams, o kita vertus - mokytojams trūksta pasitikėjimo savo gebėjimais taikyti IKT ugdymo procese. Tai rodo poreikį stiprinti mokytojų gebėjimus taikyti IKT ir taip prisidėti prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų. Taip pat pastebimas duomenų apie mokytojų technologijomis grįstą kompetenciją trūkumas - projekto MENTEP metu atliktas tyrimas siekė užpildyti ir šią spragą.

Projekto metu, remiantis jame dalyvaujančių šalių patirtimi, sukurtas internetinis kompetencijų įsivertinimo įrankis, padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti turimos technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį ir jos progresą, išbandytas jo poveikis minėtai kompetencijai stiprinti. Buvo aiškinamasi, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas ir derinimas su nacionaline informacine aplinka (ekosistema) bei joje siūlomomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai.

MENTEP projektą įgyvendino Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet) kartu su Ugdymo plėtotės centru ir institucijomis partnerėmis. Jį vykdė dar dešimt Europos šalių: Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Italija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija. FBK-IRVAPP - Viešosios politikos vertinimo Italijoje tyrimų institutas - buvo atsakingas už kiekybinį projekto vertinimą.

Projekto MENTEP komanda Lietuvoje:

  • Giedrė Tumosaitė (vadovė)

  • Povilas Leonavičius

  • Alvida Lozdienė

  • Rūta Mazgelytė

  • Cezary Taraškievič

  • Albina Zdanevičienė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-01-22 15:36:48
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.