Projekto pavadinimas

Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė

Projekto Nr.

VP2-3.1-IVPK-07-V-01-001

Projekto trukmė

201.07.26 - 2014.06.30

Projekto vertė (skirta suma)

13 362 699 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas įgyvendinimas pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-3.1-IVPK-07-V „Elektroninio mokymosi paslaugos“. Projektu numatoma sukurti ir įdiegti naują interaktyvią elektroninio mokymosi paslaugą, skirtą sudaryti sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti galimybę suaugusiems šalies gyventojams elektroniniu būdu gauti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugyklą (toliau – saugykla).

Projekto laukiamas rezultatas

  • Bus sukurta ir įdiegta interaktyvi elektroninio mokymosi paslauga, kuris sudarys sąlygas kuo didesnei visuomenės daliai aktyviai dalyvauti tęstinio mokymosi veikloje.

  • Bus sukurta ir įdiegta Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugyklos infrastruktūra, apimanti Saugyklos veikimui būtiną techninę ir programinę įrangą;

  • Bus sukurta skambučių centro infrastruktūra, įgalinanti elektroninio ir telefoninio ryšio būdais konsultuoti besimokančiuosius apie Saugykloje esančias mokymosi programas bei kitose duomenų bazėse esančias mokymosi galimybes.

  • Bus skaitmenizuotos mokymo programos ir patalpintos objektų saugykloje (9 kompetencijų sritys, 500 mokymosi programų).

  • Bus užtikrintas mokymo medžiagos prieinamumas viešai internetu, o tam tikros informacijos – ir mobiliuoju ryšiu. Mobiliuoju ryšiu bus galima siųsti paprastesnes, nedidelės apimties bylas, t.y. tvarkaraščius, skelbimus, aktualijas, naujienas ir pan.

  • Bus surinkti ir Saugykloje patalpinti duomenys apie suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų tinklą (300-400 institucijų).

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

Suaugusieji, 25-64 m. amžiaus

Projekto vadovas

Saulius Samulevičius, mob. tel. 8 615 94812, el. paštas saulius.samulevicius@upc.smm.lt

Projekto metu sukurta svetainė www.smis.lt


 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-26 12:36:08
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.