Apie projektą  | Įvykiai  | Kontaktai

„Science on Stage Europe“ – tai STEM mokytojus vienijantis tinklas, kurio pagrindiniai tikslai – vykdyti geriausių mokymo patirčių mainus, tobulinti STEM dalykų mokymą, remiant pedagogus profesinio tobulėjimo srityje. Skleidžiant novatoriškas mokymo metodikas Europos mokytojams, suteikiama daugiau galimybių ugdyti mokinių gebėjimus, reikalingus ateičiai, skatinti juos siekti karjeros mokslo, informacinių technologijų ir inžinerijos srityse.

Nuo 2000 m. „Science on Stage Europe“ veiklose dalyvavo apie 100 000 mokytojų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistų iš daugiau nei 30 šalių. Projekte dalyvaujančių šalių nacionalinių komitetų tinklas užtikrina sąsają su nacionalinėmis STEM mokytojų bendruomenėmis. Ne Europos šalys turi galimybę prisijungti prie tinklo kaip asocijuotos narės ir skleisti geriausias STEM mokymo patirtis visame pasaulyje.
„Science on Stage Europe“ yra skėtinė organizacija, remianti 34 valstybes nares ir padedanti koordinuoti nacionalinius festivalius. Tinklo plėtra, naujų narių pritraukimas ir projekto administravimas atliekamas Berlyne esančioje būstinėje.
Vykdomos projekto veiklos:

  • Mokslo festivalis. Šio, kas dvejus metus vis kitoje šalyje mokytojams organizuojamo, renginio metu daugiau kaip 450 mokytojų iš visos Europos dalijasi sėkmingo STEM mokymo idėjomis įvairiose ugdymo pakopose. Mokytojai į festivalį atrenkami per nacionalinius šalių renginius. Artimiausias festivalis vyks 2019 m. spalio 31 – lapkričio 3 d. Portugalijos mieste Kaskaise.

  • Kelionių stipendijos mokytojams. Mokytojai, susitikę festivalyje, gali pretenduoti gauti kelionės stipendiją. Kelionės tikslas – bendradarbiavimo stiprinimas ir naujų STEM projektų būsimiems festivaliams kūrimas. Stipendijos dydis – 300 eurų.

  • Seminarai. Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje organizuojami seminarai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai, kad mokytojai susipažintų su geriausia patirtimi ir idėjomis iš tarptautinio mokslo festivalio. Paprastai seminaruose pristatomi du festivalio projektai: vienas – tos pačios šalies, kitas – kurios nors kitos Europos šalies.

  • Kvalifikacijos tobulinimo kursai. Jie skirti dalytis geriausiomis Europos mokytojų patirtimis. Dažniausiai remiamasi festivalio projektų medžiaga ir tarptautiniais mokytojų projektais.

  • Susitikimai su šalių atstovais. Projekto įgyvendintojai organizuoja nacionalinių komitetų atstovų susitikimus, kuriuose aptariamos projekto veiklos ir numatomi ateities darbai.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-09-13 16:28:52
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.