Apie projektą  | Įvykiai

„TeachUP“ projektas – tai politinis eksperimentas: mokytojų naujiems vaidmenims atlikti būtinų kompetencijų stiprinimas

Projektas „TeachUP“ (anglų k. „Teacher UPskilling“, mokytojų kvalifikacijos kėlimas) grindžiamas ET2020 teminės darbo grupės „Mokyklos“ išvadomis, kuri pabrėžė poreikį užtikrinti aukštos kokybės mokytojų rengimą, leidžiantį suprasti naują mokytojų vaidmenį ir gerinti jų gebėjimus visos karjeros metu. Siekiant patenkinti minėtą poreikį, keliami šie projekto „TeachUP“ tikslai:

 • parengti keturis internetinius pirminio mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulinimosi kursus mokytojams, kurie būtų susiję su nauju mokytojų vaidmeniu ir apimtų mokytojų bendradarbiavimo, personalizuoto mokymo, ugdomojo tarpusavio vertinimo ir kūrybiškumo temas;
 • išbandyti ir palyginti du skirtingus mokymo modelius, vykdant atsitiktinių imčių tyrimą;
 • organizuoti su daugeliu suinteresuotųjų subjektų susijusias nacionalines ir Europos „Dialogo laboratorijas“.

Kodėl šis politinis eksperimentas svarbus?

Siekiant ugdyti su besikeičiančiu mokytojų vaidmeniu susijusius gebėjimus, skubiai reikalingi tokie veiksmingi didelio masto internetinio pirminio mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulinimosi sprendimai kaip masiniai atvirieji internetiniai kursai.

Ekspertų ir dėstytojų vertinimas nesuderinamas su masinių atvirųjų internetinių kursų vertinimo sistema, todėl reikia naujos vertinimo priemonės.

Vykdant projektą „TeachUP“ bus parengta:

 • apklausos anketa, skirta pirminio mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulinimosi trūkumams nustatyti;
 • keturių trumpų internetinių kursų turinys;
 • naujoviškas internetinių kursų mokymo modelis, apimantis naują vertinimą, kurį reikia patikrinti atliekant praktinius tyrimus;
 • šalies „Dialogo laboratorijų“ steigimo ir administravimo gairės.

Projektas „TeachUP“ pateiks atsakymus į šiuos vertinimo klausimus:

 • Kaip internetinis mokymas arba mentorystė gali padėti pasiekti, kad kuo daugiau besimokančiųjų baigtų atviruosius internetinius kursus?
 • Ar internetinis mokymas arba mentorystė ekonomiškai efektyvūs?
 • Ar internetinis mokymas arba mentorystė gerina mokytojų mokymosi pasiekimus?
 • Ar internetinis mokymas arba mentorystė gerina mokytojų savarankiškai reguliuojamą internetinį mokymąsi?
 • Kuo skiriasi tarpusavio vertinimo ir ekspertų vertinimo priemonės?
 • Kaip tarpusavio ir ekspertų vertinimo priemones vertina studentai ir mokytojai profesionalai?

Svarbiausi rezultatai

 • Naujoviškas ir ekonomiškai efektyvus pirminio mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulinimosi internetinių kursų mokymo modelis, užtikrinantis patenkinamą kursų baigimo lygį, mokytojų mokymosi pasiekimų gerinimą ir savarankiškai reguliuojamą internetinį mokymąsi, kurį suinteresuotieji subjektai gali panaudoti pakartotinai.
 • Nauja pirminio mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulinimosi kursų vertinimo priemonė, įvertinta studentų ir mokytojų profesionalų.
 • Įrodymais pagrįstos rekomendacijos, kaip gerinti mokytojų rengimo kokybę ir padėti mokytojams įgyti naujų įgūdžių, atitinkančių jų besikeičiantį vaidmenį, pasitelkiant „TeachUP“ projekto metu parengtus kursus.
 • Naujoviški dešimčia kalbų pateikti internetiniai kursai ir medžiaga, kuriuos kaip nemokamus švietimo išteklius galės pakartotinai naudoti ir pritaikyti visos suinteresuotosios šalys.
 • Pirminio mokytojų rengimo ir nuolatinio profesinio tobulinimosi kursų organizatorių, politikų ir mokytojų tinklas, sukurtas pasitelkiant nacionalines ir Europos „Dialogo laboratorijas“ bei internetinę platformą. Jis skirtas bendravimui ir bendradarbiavimui mokytojų rengimo srityje remti.

Projekto „TeachUP“ komanda Lietuvoje:

 • Ingrida Vigelė (vadovė)
 • Tadas Paslavičius (moderatorius)
 • Alvida Lozdienė
 • Regina Palaimienė
 • Roma Sausaitienė
 • Rasa Šavareikaitė
 • Cezary Taraškievič

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-18 11:32:23
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.