VšĮ „Vaiko labui“

VšĮ „Vaiko labui“ atsiradimo istorija glaudžiai susijusi su tarptautine ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. 1999 metais Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC) drauge su Ugdymo plėtotės centru (UPC, buvusiu Švietimo plėtotės centru) laimėjo tarptautinį konkursą ir tapo programos „Zipio draugai“ (angl. Zippy’s Friends) vykdytoju Lietuvoje. Programa plėtėsi, populiarėjo, buvo tobulinama. Atlikti lyginamieji programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų tyrimai. Rezultatai parodė, kad programa turėjo didelį teigiamą poveikį vaikams.

2002 metais JPPC ir UPC įsteigė nevyriausybinę ne pelno siekiančią organizaciją viešąją įstaigą „Vaiko labui“ programai „Zipio draugai“ įgyvendinti. Naujoji organizacija 2012 metais atšventė savo veiklos dešimtmetį.

Daugiau apie VšĮ „Vaiko labui“ veiklą: http://www.vaikolabui.lt/.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-03-02 16:14:42
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.