Dokumentai

Lietuvių kalbos programos 1-10 klasėms (galioja nuo 2016 metų)
Įsakymas dėl Ugdymo plėtotės centro veiklos akreditacijos
Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo 2015-2016 metų prioritetai
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai
Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai
Kvalifikacijos tobulinimo institucijų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
Mokytojų atestacija
Vadovų atestacija