Konsultacija „Pasirengimas technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimui“ profesijos mokytojams, įgyvendinantiems vidurinio ugdymo technologijų programą

2014-12-05 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. gruodžio 5 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko konsultacija profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojams, technologijų brandos egzamino kandidatų vadovams, kurių mokiniai 2015 m. rengiasi laikyti technologijų brandos egzaminą, ir technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų nariams. Konsultacija buvo organizuota atsižvelgiant į Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus, telkiant mokytojų bendruomenes svarstyti atnaujintus technologijų brandos egzamino vertinimo kriterijus.

Renginio dalyvius (29) pasveikino Dalia Švelnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Ji paminėjo problemų sprendimo bendradarbiaujant svarbą, atkreipė dėmesį, kad 2015 m. be skaitymo gebėjimų, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo patikrinimo, planuojamas problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžių ir finansinio raštingumo PISA (tarptautinis mokinių pasiekimų tyrimas) patikrinimas. D. Švelnienė pastebėjo, kad mokinių pasiekimų gerinimui puikiai gali padėti technologinis ugdymas, integruojantis mokinių įgytą patirtį ir įgūdžius kitų dalykų pamokose.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, apžvelgė Technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčius.

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, apibendrino Nacionalinio egzaminų centro organizuoto technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo aprašų vertinimo išvadas, pristatė pagal jas parengtas metodines rekomendacijas technologijų egzamino organizavimui ir vykdymui ir technologijų brandos egzamino koreguojamų vertinimo kriterijų projektą. Dirbdami grupėmis dalyviai analizavo atnaujintus technologijų brandos egzamino vertinimo kriterijus, metodines rekomendacijas. Mokytojai pritarė atnaujintiems kriterijams, pasidžiaugė sumažėjusiu kriterijų skaičiumi (nuo 200 iki 50) ir jų aiškumu, pritarė siūlomam vertinimui, padėkojo už lengvai suvokiamas ir mokiniams gerai suprantamas „Metodines rekomendacijas technologijų brandos egzamino rengimui“.

Profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai dalijosi technologijų brandos egzamino įgyvendinimo patirtimi, metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaida.

Apibendrinant konsultaciją dalyviams pademonstruota Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio poskyrio vedėjos dr. Zitos Nauckūnaitės vaizdo paskaita „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“ padėjo atsakyti į daugelį technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo rengimo klausimų. Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, pristatė švietimo bendruomenei sukurtos aplinkos „Ugdymo sodas“ galimybes, kvietė metodinėse grupėse svarstyti pateiktus švietimo dokumentų projektus ir teikti siūlymus.

Dalyvavusiųjų renginyje prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Konsultaciją organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras.

Dr._Asta_Ranonytė._Technologijų_mokyklinis_brandos_egzaminas_2015_metais.pdf
Eglė_Vaivadienė._Pasirengimas_technologijų_brandos_egzamino_vertinimui.pdf
Pažyma_TU_2014-12-05.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.