Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminio modelio viešieji svarstymai

2014-12-05 10:00 Green Hotel, Pilaitės pro. 20, Vilnius.

Apie renginį:

Renginys įvyko 2014-12-05 Vilniuje.

pažyma apie dalyvavimąUgdymo plėtotės centras

Raimundas Zabarauskas, raimundas.zabarauskas@upc.smm.lt, (8 5) 210 9830 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.