testas

2013-12-01 Vilniuje, (vieta bus tikslinama).

Apie renginį:

2014 m. sausio 2–8 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko penkios metodinės konsultacijos meninio ugdymo mokytojams, besirengiantiems įgyvendinti menų brandos egzaminą. Renginio tikslas buvo analizuojant ir vertinant 2013 m. įvykusio menų brandos egzamino kandidatų baigiamuosius darbus padėti mokytojams geriau suprasti egzamino reikalavimus, vertinimo kriterijus, jų taikymą, vadovavimo kandidatams pobūdį. Konsultacijų dalyviai buvo supažindinti su egzamino organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčiais.

Metodinėse konsultacijose dalyvavo 267 mokytojai 2014-01-20 iš visų Lietuvos regionų. Konsultacijas organizavo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio ir Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriai.

Autoportretas, ryto bandymai:

 

Photo Jan 12, 7 55 28 AM.jpg
ryto bandymai.png
Firefox Setup 14.0.1.exeUgdymo plėtotės centras

Raimundas Zabarauskas, raimundas.zabarauskas@upc.smm.lt, (8 5) 210 9830 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.