Metodinė diena savivaldybių informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams

2014-04-02 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014-04-02 dieną vyko metodinė diena savivaldybių informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams. Kviečiame susipažinti su renginio medžiaga.

I sesija. Metodinės medžiagos panaudojimo geroji patirtis.pdf
II sesija. Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas.pdf
III sesija. Vertinimo ugdymo procese pavyzdžiai (7–8 kl.).pdf
PažymaUgdymo plėtotės centras

Giedrė Čiapienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, giedre.ciapiene@upc.smm.lt (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.