Konsultacija „Technologijų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimas“

2014-03-21 13:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. kovo 21 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko konsultacija internetu „Technologijų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimas“. Dalyviai – savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai, atsakingi už brandos egzaminus, technologinį ugdymą, ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas technologijų mokyklinis brandos egzaminas, vadovai, vidurinio ugdymo technologijų mokytojai ir profesinių mokyklų profesijos mokytojai, technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovai, kandidatų darbų vertintojai, technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų nariai – aktyviai jungėsi ir dalyvavo konsultacijoje (311 dalyvių).

Renginio dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis. Jis džiaugėsi technologijų mokyklinio brandos egzamino (toliau – MBE) patirtimi, kuri labai naudinga rengiant brandos darbo koncepciją.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, pristatė technologijų MBE organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčius, 2014 m. brandos egzaminų preliminarius pasirinkimus (pridedama) pažymėjo, jog technologijų MBE vykdomas 58 savivaldybėse, populiariausias Kauno mieste – jį pasirinko 1519 mokinių.

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, apžvelgė technologijų mokyklinio brandos egzamino turinio ypatumus, atkreipė dėmesį į 2013 m. vykdyto egzamino pasitaikiusius nesklandumus, kurie išryškėjo peržiūrėjus kai kuriuos technologijų MBE baigiamojo darbo aprašus. Metodininkė priminė egzamino reikalavimus, vykdymo instrukcijas, rekomendacijas, vertinimo kriterijus, jų taikymą, vadovavimo kandidatams pobūdį, technologijų MBE baigiamojo darbo aprašo struktūrą, formatavimo ypatumus, pristatė Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio poskyrio vedėjos dr. Zitos Nauckūnaitės vaizdo paskaitą „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“. Šioje paskaitoje atsakyta į daugelį technologijų MBE baigiamojo darbo aprašo rengimo – turinio formavimo, minties raiškos, citavimo, literatūros ir informacijos šaltinių sąrašo sudarymo – klausimų.

Eglė Vaivadienė pristatė rengiamą technologijų MBE vertinimo kriterijų projektą. Prašytume Jūsų apsvarstyti jį metodinėse grupėse, savivaldybių metodiniuose būreliuose ir pasiūlymus iki 2014 m. gegužės 15 d. pateikti Eglei Vaivadienei el. p. adresu egle.vaivadiene@upc.smm.lt.

Technologinio ugdymo kuratorė pasidžiaugė įsisteigusia Technologijų mokytojų asociacija, pristatė artimiausius technologijų mokytojams skirtus kvalifikacijos tobulinimo renginius Lietuvoje, savivaldybių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus kvietė į metodinę dieną, kuri vyks 2014 m. balandžio 11 d. Ugdymo plėtotės centre.

Į metodinių konsultacijų, vykusių 2014 m. kovo 17 ir 19 d., ir konsultacijos internetu dalyvių klausimus, pateiktus raštu, atsakė Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro specialistai. Parengta klausimų ir atsakymų suvestinė.

Maloniai laukiame technologijų mokyklinio brandos egzamino apibendrinimo seminaruose, kurie vyks 2014 m. birželio 3 ir 5 d. Ugdymo plėtotės centre. Renginiai nemokami, renginių pradžia 9.00 val. Aptarimas su egzamino organizatoriais, ugdymo įstaigų vadovais vyks virtualioje erdvėje – 2014 m. birželio 9 d. nuo 14.00 val. 

 

Konsultacijos internetu vaizdo įrašas.

Eglės Vaivadienė pranešimas

TMBE vertinimo kriterijų projektas

 

Dr. Asta Ranonytė TMBE pasirinkimai 2014.pdf
KLAUSIMAI-ATSAKYMAI.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.