Pedagogų karjeros raidos modelio viešosios konsultacijos dėl PKT veiklos apskaitos rekomendacijų ir PKT metinio pokalbio vykdymo metodinių rekomendacijų

2014-02-27 10:00 Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Apie renginį:

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ organizavo viešąsias konsultacijas, kuriose buvo svarstomi pedagogų karjeros raidos modelį detalizuojantys dokumentų projektai.

Viešosiose konsultacijose dalyvavo pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo politikai, įvairių švietimo asociacijų, profsąjungų atstovai, aukštųjų mokyklų, švietimo centrų darbuotojai, kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai.

2014 m. vasario 27 d. Vilniuje vyko viešoji konsultacija dėl:

* Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos apskaitos rekomendacijų
* Pedagogo kvalifikacijos tobulinimo metinio pokalbio vykdymo metodinių rekomendacijų

PKT metinio pokalbio vykdymo metodinių rekomendacijų projektas.doc
PKT veiklos apskaitos rekomendacijų projekto pristatymas.ppt
PKT veiklos apskaitos rekomendacijų_PROJEKTAS.doc
PKT vertinimo metinio pkalbio metodinių rekomendacijų pristatymas.pptxUgdymo plėtotės centras

Jovita Monkevičienė, jovita.monkeviciene@upc.smm.lt, (8 5) 276 5992, 8 687 57426 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.