Konsultacija „Menų mokyklinio brandos egzamino 2014 metais įgyvendinimas“

2014-03-24 14:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų mokyklinį brandos egzaminą, 2014 m. kovo 24 d. Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinio egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras organizavo konsultaciją internetu „Menų mokyklinio brandos egzamino 2014 metais įgyvendinimas“. Į konsultacijos, transliuojamos internetu, dalyvių klausimus, pateiktus raštu, atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro specialistai. Konsultacija organizuota savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, meninį ugdymą, ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas menų mokyklinis brandos egzaminas, vadovams, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojams ir profesinių mokyklų profesijos mokytojams, menų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovams, kandidatų darbų vertintojams, menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų nariams.

Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius, pasveikino konsultacijos dalyvius, atkreipė dėmesį į antrus metus vykdomo menų brandos egzamino pasirinkimo galimybes, pasidžiaugė menų mokyklinio brandos egzamino (toliau – MBE) patirtimi, kuri labai naudinga rengiant brandos darbo koncepciją.

Laima Rutkauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, pasveikino su egzaminų pradžia, priminė menų MBE įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų pokyčius.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, pristatė menų MBE organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčius, 2014 m. brandos egzaminų preliminarius pasirinkimus ir atkreipė dėmesį į 2013 m. menų MBE dalykinės analizės rezultatus.

Žydrė Jautakytė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė, atkreipė dėmesį į parengtas rekomendacijas kiekvienai egzamino krypčiai, priminė dr. Zitos Nauckūnaitės vaizdo paskaitą „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“, kuri padėtų atsakyti į daugelį menų MBE kūrybinio darbo aprašo rengimo – turinio formavimo, minties raiškos, citavimo, literatūros ir informacijos šaltinių sąrašo sudarymo – klausimų.

Išsamią informaciją apie menų mokyklinį brandos egzaminą rasite Ugdymo plėtotės svetainėje. Klausimus, susijusius su menų MBE organizavimo ir vykdymo tvarka prašytume pateikti raštu Nacionaliniam egzaminų centrui el. pašto adresu centras@nec.lt.

Žydrė Jautakytė pristatė metodinės dienos savivaldybių menų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams programą ir meno edukacijos kultūros erdvėse savaitės „Menų dūzgės“ programą.

Laima Rutkauskienė pristatė artimiausius dalykinius renginius: tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“ (2014 m. balandžio 10–11 d., Lietuvos edukologijos universitete), Šokio mokytojų asociacijos XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą (2014 m. balandžio 30 d., Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje).

Konsultacijos vaizdo įrašas.

Iki susitikimo metodinėje dienoje savivaldybių menų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams, kuri vyks 2014 m. balandžio 4 d. Ugdymo plėtotės centre.

Dr. Asta Ranonytė. Brandos egzaminų pasirinkimai 2014.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.