Diskusija „Istorija pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose: mokinių pasiekimai, problemos ir galimi sprendimai“

2014-04-17 13:30 Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius.

Apie renginį:

Kviečiame susipažinti su renginio medžiaga ir atsispausdinti dalyvavimo pažymą.

dr. A. Ranonytė. Istorijos 2013 m. VBE rezultatų statistinė analizė.pptx
S. Vingeliene. Lietuvos mokinių pasiekimai. Ką sako tyrimai ir valstybinių egzaminų rezultatai.pptx
Pazyma. Istorijos mokytojų diskusija.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.