Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

2014-06-04 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. birželio 4 d. Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą „Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas“, kuris vyko Ugdymo plėtotės centre. Antrus metus vykdomo menų mokyklinio brandos egzamino komisijų pirmininkai, kandidatų vadovai, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojai, ugdymo įstaigų administracijos atstovai, savivaldybių administracijų specialistai (švietimo skyrių, švietimo centrų), atsakingi už meninį ugdymą, pasidalijo egzamino sėkmėmis ir įgyvendinimo patirtimi. Dalyviai (76) iš Šiaurės Lietuvos regiono, dirbdami grupėmis pagal iš anksto pateiktus klausimus „Ką reikia aptarti po egzamino?“, argumentavo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus, kvietė egzamino gyvendinimo instrukcijoje aiškiau reglamentuoti vertinimo komisijos darbą, aiškinosi apmokėjimo už kandidatų rengimą, brandos egzamino kūrybinių darbų saugojimo klausimus ir kt. 

Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja dr. Asta Ranonytė pristatė 2014 metų menų mokyklinio brandos egzamino statistiką. Ji renginio dalyvius supažindino su Brandos darbo (toliau - BD) programos projektu. Lietuvoje BD sujungtų visas tris kryptis – tiriamoji-taikomoji, technologijų ir menų kryptis. Dr. Asta Ranonytė kartu su meninio ugdymo puoselėtojais aiškinosi brandos darbo kryptis, ypač daug diskusijų sukėlė tiriamasis darbas. 

Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedros doc. dr. Henrika Šečkuvienė (muzika), Meninio ugdymo katedros doc. dr. Vida Kazragytė (teatras), doc. dr. Birutė Banevičiūtė-Ališauskienė (šokis) dalyviams pristatė studijų programas, jų praktinį pritaikymą, karjeros galimybes.

Po seminaro vykusiame susitikime aptartos meninio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės panaudojant aukštųjų mokyklų, kolegijų patirtį ir iniciatyvas. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto prodekanė doc. dr. Emilija Sakadolskienė, savo patirtį ir galimybes pateikė Meninio ugdymo, Muzikos katedros, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Dizaino fakulteto, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojai ir mokslininkai, tyrėjai ir specialistai.

 

Pažyma 2014-06-04.pdf
Ką reikia aptarti po egzamino.pdf
Dr. Asta Ranonytė. Menų mokyklinis brandos egzaminas.pdf
Menų MBE apibendrinimo seminarų dalyviai.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.