Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

2014-06-12 10:00 Klaipėdos universiteto Menų fakultetas, K. Donelaičio g. 4, Klaipėda.

Apie renginį:

2014 m. birželio 12 d. Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą „Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas“, kuris vyko Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Antrus metus vykdomo menų mokyklinio brandos egzamino komisijų pirmininkai, kandidatų vadovai, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojai, ugdymo įstaigų administracijos atstovai, savivaldybių administracijų specialistai (švietimo skyrių, švietimo centrų), atsakingi už meninį ugdymą, pasidalino egzamino sėkmėmis ir įgyvendinimo patirtimi. Dalyviai (48) iš Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos regiono, dirbdami grupėse pagal iš anksto pateiktus klausimus „Ką reikia aptarti po egzamino?“, argumentavo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus, kvietė aiškiau reglamentuoti egzamino įgyvendinimo instrukciją, aiškinosi apmokėjimo už kandidatų rengimą, brandos egzamino kūrybinių darbų saugojimo klausimus ir kt. 

Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėjos dr. Asta Ranonytės pranešimą „Menų mokyklinis egzaminas 2014“ pristatė Ugdymo plėtotės centro metodininkė Žydrė Jautakytė. Atkreipė dėmesį į kandidatų darbų vadovams ir vertinimo komisijų nariams suteiktą atsakomybę - sąžiningai vertinti. Renginio dalyvius supažindino su Brandos darbo (toliau - BD) programos projektu. Lietuvoje BD apjungtų visas tris kryptis – technologijų, menų kryptis ir tiriamąjį darbą. Žydrė Jautakytė kartu su meninio ugdymo puoselėtojais aiškinosi Brandos darbo kryptis, ypač daug diskusijų sukėlė Tiriamasis darbas. 

Klaipėdos universiteto Menų fakulteto plėtros koordinatorė, Muzikos ir pedagogikos katedros vedėja doc. dr. Rūta Girdzijauskienė dalyviams išsamiai pristatė studijų programas, jų praktinį pritaikymą, karjeros galimybes, fakulteto dėstytojų rengiamus praktinius užsiėmimus.

Po seminaro vykusiame susitikime buvo aptariamos meninio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės panaudojant aukštųjų mokyklų, kolegijų patirtį ir iniciatyvas. Diskusijoje dalyvavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto prodekanė doc. Irena Pečiūrienė, Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto dekanė Janina Reinienė. Savo patirtį ir galimybes pateikė Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Architektūros, dizaino ir dailės, Choreografijos, Muzikos teorijos ir pedagogikos, Režisūros katedrų bei Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto Menų pedagogikos katedros dėstytojai ir mokslininkai, tyrėjai ir specialistai.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams už klausimus, pastebėjimus ir pasiūlymus, taip pat Klaipėdos universiteto Menų fakulteto darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Pažyma 2014-06-12.pdf
Ką reikia aptarti po egzamino.pdf
Dr. Asta Ranonytė. Menų mokyklinis brandos egzaminas.pdf
Menų MBE apibendrinimo seminarų dalyviai.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.