Technologijų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

2014-06-09 14:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. birželio 9 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko konsultacija internetu „Technologijų mokyklinio brandos egzamino apibendrinimas“. Dalyviai – savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai, atsakingi už brandos egzaminus, technologinį ugdymą, ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas technologijų mokyklinis brandos egzaminas, vadovai, vidurinio ugdymo technologijų mokytojai ir profesinių mokyklų profesijos mokytojai, technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovai, kandidatų darbų vertintojai, technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų nariai.

Renginio dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotoja dr. Loreta Statauskienė. Ji pasidžiaugė technologijų mokyklinio brandos egzamino (toliau – TMBE) patirtimi, kuri labai naudinga rengiant brandos darbo koncepciją, priminė problemų sprendimo bendradarbiaujant kryptis.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja pristatė TMBE rezultatus, pasidžiaugė, kad technologijų mokyklinis brandos egzaminas vykdomas jau penkerius metus ir jo populiarumas auga. Atsakė į mokytojų iš anksto pateiktus klausimus, kvietė teikti pasiūlymus egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašui. Vedėja pateikė Brandos darbo koncepciją, išgrynino kryptis ir jų specifiką.

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, apžvelgė mokytojų, dalyvavusių 2014 m. birželio mėn. TMBE apibendrinimo seminaruose, pateiktus siūlymus ir klausimus, padėkojo mokytojams, mokomiesiems tikslams teikusiems technologijų MBE baigiamojo darbo aprašus. Metodininkė priminė rengiamą technologijų MBE vertinimo kriterijų projektą, padėkojo Technologijų mokytojų asociacijai už vertingus pasiūlymus ir rekomendacijas.

Technologinio ugdymo kuratorė pristatė artimiausius technologijų mokytojams skirtus kvalifikacijos tobulinimo renginius Lietuvoje, konkursą „Technologijos – jėga 2!“, savivaldybių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus kvietė į metodinę dieną, kuri vyks 2014 m. rugpjūčio mėn. Ugdymo plėtotės centre.

Konsultacijas organizavo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio ir Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriai.

Konsultacijos internetu vaizdo įrašas.

Dr. Asta Ranonytė. TMBE.pdf
Eglė Vaivadienė. TMBE.pdf
KLAUSIMAI-ATSAKYMAI.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.