Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Alytuje (Alytaus apskričiai)

2014-10-10 09:30 Alytaus kolegija, Studentų g. 17, Alytus.

Apie renginį:

Metodinė diena „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus" 2014-10-10 Alytuje

A._Vaičiulienė_Pagalbos_mokiniui_teikimo_patirtis__Marijampolės_Sūduvos_gimnazijoje.pptx
A._Vaičiulienė_Žaislai_pamokoje.pptx
dr._A._Kalvaitis_Mokyklų_ir_savivaldybių_metodinių_grupių_veikla.ppt
S._Balčiuvienė_Ugdymo_plano_įgyvendinimas_gerinant_mokinių_pasiekimus.ppt
L._Gudaitė_Kolegialus_grįžtamasis_ryšys.ppt
V._Sušinskienė_Lyderystė_mokykloje-_geresniems_mokinių_pasiekimams.ppt
Dalyvavimo_pazyma_10.10.pdf
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis,_grįstas_tvariosios_lyderystės_principais.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.