Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Vilniuje (Vilniaus apskričiai)

2014-10-15 09:30 Vilniaus lenkų kultūros namai, Naugarduko g. 76, Vilnius.

Apie renginį:

Metodinė diena „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“ 2014-10-15 Vilniuje

A._Vaičiulienė_Pagalbos_mokiniui_teikimo_patirtis__Marijampolės_Sūduvos_gimnazijoje.pptx
dr._A._Kalvaitis_Mokyklų_ir_savivaldybių_metodinių_grupių_veikla.ppt
L._Gudaitė_Kolegialus_grįžtamasis_ryšys.ppt
S._Balčiuvienė_Ugdymo_plano_įgyvendinimas_gerinant_mokinių_pasiekimus.ppt
V._Sušinskienė_Lyderystė_mokykloje-_geresniems_mokinių_pasiekimams.ppt
A._Vaičiulienė_Žaislai_pamokoje.pptx
E._Nausėdienė_Ar_galime_pagerinti_kokybę.pptx
E._Nausėdienė_pradinio_ugdymo_kokybė__kas,_kaip,_kodėl.pptx
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis._Vilnius.pdf
Dalyvavimo_pazyma10.15_2.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.