Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Utenoje (Utenos ir Panevėžio apskritims)

2014-10-17 09:30 Utenos kolegija, Maironio g. 7, Utena.

Apie renginį:

Metodinė diena ,,Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus" Utenoje 2014-10-17

Dalyvavimo_pažyma_10.17.pdf
A._Vaičiulienė_Pagalbos_mokiniui_teikimo_patirtis__Marijampolės_Sūduvos_gimnazijoje.pptx
A._Vaičiulienė_Žaislai_pamokoje.pptx
E._Nausėdienė_Ar_galime_pagerinti_kokybę.pptx
E._Nausėdienė_pradinio_ugdymo_kokybė__kas,_kaip,_kodėl.pptx
S._Balčiuvienė_Ugdymo_plano_įgyvendinimas_gerinant_mokinių_pasiekimus.ppt
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis,_grįstas_tvariosios_lyderystės_principais.pdf
dr._A._Kalvaitis_Mokyklų_ir_savivaldybių_metodinių_grupių_veikla.ppt
L._Gudaitė_Kolegialus_grįžtamasis_ryšys_2ppt.ppt
V._Trakimavičius_Padėkime_vaikui_mokytis._Patirtis_ir_problemos.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.