Metodinė diena pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui/skyrių vedėjams atsakingiems už ugdymo planą, kuruojantiems metodinę veiklą Kaune (Kauno ir Marijampolės apskritims)

2014-10-24 09:30 Best Western Santaka Hotel, J.Gruodžio g. 21, Kaunas.

Apie renginį:

Metodinės dienos „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“ Kaune, vykusios 2014-10-24 dalyvavimo pažyma ir medžiagos

A._Vaičiulienė_Pagalbos_mokiniui_teikimo_patirtis__Marijampolės_Sūduvos_gimnazijoje.pptx
A._Vaičiulienė_Žaislai_pamokoje.pptx
dr._A._Kalvaitis_Mokyklų_ir_savivaldybių_metodinių_grupių_veikla.ppt
E._Nausėdienė_Ar_galime_pagerinti_kokybę.pptx
E._Nausėdienė_pradinio_ugdymo_kokybė__kas,_kaip,_kodėl.pptx
L._Gudaitė_Kolegialus_grįžtamasis_ryšys_2ppt.ppt
S._Balčiuvienė_Ugdymo_plano_įgyvendinimas_gerinant_mokinių_pasiekimus.ppt
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis,_grįstas_tvariosios_lyderystės_principais.pdf
V._Sušinskienė_Lyderystė_mokykloje-_geresniems_mokinių_pasiekimams.ppt
Dalyvavimo_pazyma10.24_2.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.