Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių su metodine medžiaga rengimas ir išbandymas

2014-10-17 10:00 Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Mokomųjų dirbtuvių ir teorinio mokymo patalpos, D. Poškos 21/23, Kauno m..

Apie renginį:

2014 m. spalio 17–18 dienomis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre ir Mokomųjų dirbtuvių ir teorinio mokymo patalpose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių metodinės medžiagos, įgyvendinimo aprašų ir ilgalaikių (detaliųjų) planų rengimą. Renginio tikslas – pasirengti dirbti pagal vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulius: Etninė kultūra ir socializacija, Gamta ir etninė kultūra, Kalba ir etninė kultūra, Menai ir etninė kultūra, Papročiai ir etika, Technologijos ir etninė kultūra.

Renginyje dalyvavo 78 etninės kultūros ir įvairių dalykų mokytojai, dirbantys vidurinio ugdymo pakopoje, įgyvendinantys Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, integruojantys etninę kultūrą į ugdymo procesą, iš visos Lietuvos. Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė Daiva Briedienė juos supažindino su Etninės kultūros bendrųjų programų ir metodinių rekomendacijų įgyvendinimo tarpiniais rezultatais. Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių programų projektus pristatė ir su pedagogais aptarė dr. Dalia Senvaitytė, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų ir etnologijos katedros docentė.

Mokytojai iš bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų, dirbdami grupėmis (pagal 6 modulius apimančius dalykus), pagal iš anksto pateiktas užduotis dalijosi etninės kultūros puoselėjimo patirtimi, argumentavo 6 modulių programų pakeitimus, siūlė mokinių veiklas, aiškinosi metodinės medžiagos ir įgyvendinimo aprašų rengimo klausimus ir kt. 

Kūrybinės laboratorijos baigėsi mokytojams organizuota ekskursija po Kauno senamiestį „Kaunas – meilės miestas“.

Antrą renginio dieną dalyviai dirbo kūrybinėse laboratorijose, papildė įgyvendinimo veiklų aprašus ir rengė detaliuosius (ilgalaikius) planus. Kiekvieno modulio darbo grupė pristatė ir aptarė nuveiktus darbus, teikė pasiūlymus jų įgyvendinimui.

Su renginio dalyviais aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokytojų ir mokinių. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro (toliau – KMPPMC) etninės kultūros įgyvendinimo patirtį pranešime Etninės kultūros ženklai bendruomenės gyvenime pristatė gimnazijos skyriaus vedėja Birutė Sveikatienė. Mokytoja ekspertė Egidija Kontrimienė supažindino seminaro dalyvius su Etnokultūrinio turizmo modulio programa. KMPPMC direktorius Alvydas Pranas Grevas nusakė mokyklos veiklą, vertybes, etnokultūrinio ugdymo svarbą. Centro darbuotojai didžiuojasi įkūrę etninės kultūros muziejų ir kvietė atvykti į KMPPMC atvirų durų dienas.

Susitikime su etninės kultūros dėstytojais, mokslininkais, tyrėjais, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos nariais buvo aptartos etninės kultūros ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės mokinių pasiekimų gerinimui, panaudojant aukštųjų ir profesinių mokyklų patirtį bei iniciatyvas.

Renginio organizatoriai Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras dėkoja renginio dalyviams ir tikisi vidurinio ugdymo etninės kultūros 6 modulių sklaidos, bendrų sumanymų įgyvendinimo, stiprinant etninės kultūros ugdytojų bendruomenę, jungiantis bendroms veikloms mokinių pasiekimams gerinti. Dėkojame etninės kultūros kuratoriams – savivaldybių švietimo padalinių specialistams, ugdymo įstaigų administratoriams – už supratimą ir geranorišką pagalbą puoselėjant etninę kultūrą savo mieste, rajone, regione. Dėkojame Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriui, visai dėstytojų ir moksleivių komandai už rūpestį ir sudarytas sąlygas kūrybiškai dirbti. 

Dalyvavusiųjų prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Renginio akimirkos (Daivos Bredienės nuotraukos)

Dalyviai_2014-10-18.pdf
Pažyma_2014-10-20.pdf
Egidija_Kontrimienė__Etninė_kultūra_ugdymo_procese.pdf
Birutė_Sveikatienė.__Etninės_kultūros_ženklai_bendruomenės_gyvenime.pdf
Rūta_Čėsnienė._Lietuvos_etninės_kultūros_ugdytojų_sąjunga.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.