Konsultacija "Pasirengimas technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimui" bendrojo ugdymo technologijų mokytojams, įgyvendinantiems vidurinio ugdymo programas

2014-12-02 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. gruodžio 2 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko konsultacija vidurinio ugdymo technologijų mokytojams, technologijų brandos egzamino kandidatų vadovams, kurių mokiniai 2015 m. rengiasi laikyti technologijų brandos egzaminą, ir technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų nariams. Konsultacija buvo organizuota atsižvelgiant į Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus, telkiant mokytojų bendruomenes svarstyti atnaujintus technologijų brandos egzamino vertinimo kriterijus.

Renginio dalyvius (35) pasveikino Dalia Švelnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Ji paminėjo problemų sprendimo bendradarbiaujant svarbą, atkreipė dėmesį, kad 2015 m. be skaitymo gebėjimų, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo patikrinimo, planuojamas problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžių ir finansinio raštingumo PISA (tarptautinis mokinių pasiekimų tyrimas) patikrinimas. D. Švelnienė pastebėjo, kad mokinių pasiekimų gerinimui puikiai gali padėti technologinis ugdymas, integruojantis mokinių įgytą patirtį ir įgūdžius kitų dalykų pamokose.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, apžvelgė Technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčius.

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, apibendrino Nacionalinio egzaminų centro organizuoto technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo aprašų vertinimo išvadas, pristatė pagal jas parengtas metodines rekomendacijas technologijų egzamino organizavimui ir vykdymui ir technologijų brandos egzamino koreguojamų vertinimo kriterijų projektą. Dirbdami grupėmis dalyviai analizavo atnaujintus technologijų brandos egzamino vertinimo kriterijus, metodines rekomendacijas. Mokytojai pritarė atnaujintiems kriterijams, pasidžiaugė sumažėjusiu kriterijų skaičiumi (nuo 200 iki 50) ir jų aiškumu, pritarė siūlomam vertinimui, padėkojo už lengvai suvokiamas ir mokiniams gerai suprantamas „Metodines rekomendacijas technologijų brandos egzamino rengimui“.

Dalyviai dalijosi technologijų brandos egzamino įgyvendinimo patirtimi, metodinės veiklos ir gerosios patirties sklaida. Maloniai nustebino Vilniaus rajono Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojos Nataljos Zareckajos patirtis. Išnagrinėjo dokumentų projektus, teikė konstruktyvius pasiūlymus, siekdama gerinti mokinių pasiekimus, pristatė įvairių šalių (Danijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, ir kt.) technologijų vadovėlius ir jų turinį. Mokytojos teigimu, mokiniai labai vertina tarpinius brandos egzamino pasirengimo pristatymus, darbų peržiūras. Pirmam pristatymui mokiniai pateikia 20 proc. atliktų veikų, antrai peržiūrai 70 proc. Į šias peržiūras pasmalsauti ateina ir pagrindinio ugdymo pakopos mokiniai, ir vienuoliktokai, kurie planuoja pasirinkti technologijų brandos egzaminą. Vyresnioji technologijų mokytoja teigia: „Vaikai kviečiami stebėti egzaminą ne tik dėl to, kad ateityje patys laikys egzaminą, o daugiausia dėl to, kad būtų išlaikomas dalyko prestižas ir tolesnės pasirinkimo kryptys 9–10 kl. ir 11 kl. (gal kas norėtų pradėti verslą, dirbti dizaino srityje ar pan.), kad vaikai suprastų vertinimą. Aš dažnai integruoju į technologijas matematiką, kalbas (rusų, anglų, lietuvių), istoriją, informacines technologijas. Mokytojams siūlau kuo dažniau integruoti savo pamokas, vykdyti tikslines išvykas į pramoninius ir paslaugų teikimo objektus, domėtis naujovėmis ir mokinių technologinį raštingumą ugdyti jau pagrindinio ugdymo pakopoje. Tuomet brandos egzamino metu mokiniai atskleis savo patirtį ir pademonstruos puikius technologinius pasiekimus“.

Apibendrinant konsultaciją dalyviams pademonstruota Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio poskyrio vedėjos dr. Zitos Nauckūnaitės vaizdo paskaita „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“ padėjo atsakyti į daugelį technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo aprašo rengimo klausimų. Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, pristatė švietimo bendruomenei sukurtos aplinkos „Ugdymo sodas“ galimybes, kvietė metodinėse grupėse svarstyti pateiktus švietimo dokumentų projektus ir teikti siūlymus.

Dalyvavusiųjų renginyje prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Konsultaciją organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras.

Dr._Asta_Ranonytė._Technologijų_mokyklinis_brandos_egzaminas_2015_metais.pdf
Eglė_Vaivadienė._Pasirengimas_technologijų_brandos_egzamino_vertinimui.pdf
Pažyma_TU_2014-12-02.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.