Etninės kultūros ugdymas šiandienos mokykloje (konsultacija internetu)

2014-10-08 15:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai, kad viena svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas, pabrėždamas Lietuvos etnografinių regionų istorinę reikšmę ir savitumo puoselėjimo svarbą, 2015 metus paskelbė Etnografinių regionų metais.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. XII-564 „Dėl 2015 metų paskelbimo Etnografinių regionų metais“ (Žin., 2013, Nr. 111-5497) ir siekdami padėti įgyvendinti Etninės kultūros ugdymo bendrąsias programas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo konsultaciją internetu „Etninės kultūros ugdymas šiandienos mokykloje“. Konsultacija, kurios tikslas – aptarti savivaldybių administracijų etninės kultūros mokytojų metodinių būrelių veiklą, Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados koncepciją, etninės kultūros veiklų perspektyvą 2015 ir 2016 metais, vyko 2014 m. spalio 8 d.

Konsultacija skirta: formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, kuruojantiems etninę kultūrą, aukštųjų mokyklų etninės kultūros mokslininkams, tyrėjams, etninės kultūros studijų programų įgyvendintojams, etninės kultūros specialistų rengėjams. Daiva Briedienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė išryškino 2013–2014 m. ir 2014–2015 m. Bendruosiuose ugdymo planuose sudarytas galimybes Etninės kultūros ugdymui visose ugdymo programose, atkreipė dėmesį į tai, kad mokyklų bendruomenės šiandien švietimo įstaigoms turi didelę įtaką stiprinant gilų ir kryptingą etnokultūrinį ugdymą, skatinantį geresnius mokinių pasiekimus. Pristatė etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo mieste, rajone stiprinimo galimybes – metodinių būrelių prie Savivaldybių steigimą.

Metodinius būrelius rekomenduojama sudaryti iš 7 narių. Juose galėtų darbuotis po vieną atstovą iš kiekvienos ugdymo pakopos (ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo), neformaliojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų. Minėti nariai galėtų būti įvairių dalykų mokytojai, integruojantys etninę kultūrą į ugdymo procesą, ir vienas etninės kultūros mokytojas (specialistas), galintis profesionaliai konsultuoti etninės kultūros ugdymo įgyvendinimo ir organizavimo klausimais. Pavyzdžiu pateiktas Kauno miesto savivaldybės etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis. Būrelis ir jo svetainė buvo įkurta Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos, etninės kultūros mokytojos ekspertės, buvusios būrelio pirmininkės Gražinos Kepežinskienės iniciatyva. Būrelio svetainėje atsispindi kryptingai planuojamos veiklos ir bendradarbiavimas. Šiuo metu būrelio veiklas tęsia Birutė Nemčinskienė, Kauno dailės gimnazijos mokytoja metodininkė, Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Dailingė“ vadovė.

Dr. Gaila Kirdienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos bendraautorė, Lietuvių etninės kultūros draugijos švietimo komiteto pirmininkė, ir dr. Dalia Urbanavičiene, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, Etninės kultūros bendrųjų programų bendraautorė, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė, pateikė Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados koncepcijos gaires, atliepiančias mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimo nuostatas. Dr. Dalia Urbanavičienė atkreipė dėmesį į etninės kultūros puoselėjimo situaciją Lietuvoje, kuriose savivaldybėse ryškiai atsispindi etninės kultūros ugdymas, o kuriose – reikėtų pastiprinti. Tuo tikslu reikalingi metodiniai susivienijimai (metodinės grupės mokyklose, savivaldybių metodiniai būreliai).

Metodinės veiklos stiprinimo galimybes pateikė Daiva Briedienė, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, ir Rūta Čėsnienė, Vilniaus Senvagės gimnazijos mokytoja metodininkė, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė. Minėtos sudėties metodinės grupės (etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimui) rekomenduojamos sudaryti ir ugdymo įstaigose.

Daiva Briedienė pristatė etninės kultūros veiklų perspektyvą 2015 ir 2016 metais, akcentavo mokslo įstaigų, tarpinstitucinio bendravimo ir bendradarbiavimo kryptis atliepiant Lietuvos Respublikos Seimo aukščiau minėto nutarimo nuostatas. Alė Vilutienė informavo apie švietimo bendruomenės poreikiams sukurtą aplinką „Ugdymo sodas“, edukacinės programos „ETNO MEDUS“ pristatymą tradicinėje parodoje „Mokykla 2014“, kurios tema „Mokykla be sienų“.

Konsultacijos internetu dalyviai pateikė aktualius klausimus, aiškinosi etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo ugdymo įstaigose galimybes.

Renginio organizatoriai Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras dėkoja konsultacijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą. Dėkojame etninės kultūros kuratoriams  už supratimą ir geranorišką pagalbą puoselėjant etninę kultūrą savo mieste, rajone, regione, telkiant mokytojus Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių įgyvendinimo aprašų, detaliųjų (ilgalaikių) planų rengimui, kuris vyks 2014 m. spalio 17–18 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre (D. Poškos g. 21/23, Kaunas).

Maloniai kviečiame dalyvauti parodoje „Mokykla 2014“, kuri vyks 2014 m. lapkričio 21–23 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius). Į parodos renginius lankytojus kviečiame registruotis nuo spalio 27 d. per registracijos sistemą „PIEVA“ (http://www.ugdymas.upc.smm.lt/pieva/kaip_registruotis.php).

Transliacijos vaizdo įrašas.

Daiva_Briedienė,_Alė_Vilutienė._Etninės_kultūros_bendrųjų_programų_įgyvendinimas_mokykloje_šiandiena_ir_perspektyvos.pdf
Rūta_Čėsnienė._Lietuvos_etninės_kultūros_ugdytojų_sąjunga.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.