Etninės kultūros mokymo priemonių elektroninis katalogas pristatytas vaizdo konferencijoje

2012 m. lapkričio 20 d. Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvių etninės kultūros draugijos organizuotoje vaizdo konferencijoje buvo pristatytas „Etninės kultūros mokymo priemonių elektroninis katalogas“ (toliau – Katalogas). Tiesioginė vaizdo konferencija vyko šešiuose Lietuvos miestuose: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose ir Vilniuje.

Etninės kultūros pedagogai, jos puoselėtojai, kuratoriai, mokslininkai dalyvavo vaizdo konferencijoje, pateikė aktualius klausimus, siūlė pagalbą pildant minėtų mokymo priemonių Katalogą, kaupiant mokytojų patirtį. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius pristatė Šalčininkų krašto bendruomenę suburiantį projektą „Šalčios aleliumai“. Gimnazijos iniciatyva sukurtame projekte aktyviai veikia visi ugdymo proceso dalyviai, ugdytinių tėvai, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, valstybinių institucijų atstovai.

Vaizdo konferenciją stebėjo ir mokyklų bendruomenės, kolegijų, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai, mokyklų metodinių grupių pedagogai, švietimo centrų metodininkai. Vaizdo konferencijos statistika: 163 prisijungę vartotojai.

Pateikiame kelis dalyvių atsiliepimus:
„Ačiū už sudarytą galimybę dalyvauti konferencijoje.“ „Ačiū už suteiktą galimybę vaizdo konferenciją stebėti namuose“.
„Darbą atlikot titanišką, gražiai ir pristatėt. Pritariu dr. Gailai, kad virtuali duona ne tokia skalsi kaip tikra, tačiau realybė tokia, kad daugelis vaikų, o gal jau ir mokytojų, nepamatę ko nors kompiuteryje, liks nematę iš viso. Todėl sveikinu su gera pradžia ir tikiuosi, kad įmanoma rasti būdų pamažu paversti visus katalogo punktus interneto nuorodomis. [...] Tad būtų labai verta katalogą paskelbti visur, kur tik įmanoma [...] ir būtinai su prierašu, kokiu adresu siųsti atsiliepimus, pasiūlymus ir pageidavimus.“
„Dėkojame už organizavimą. Viską puikiai matėme ir girdėjome bei supratome. Informacija bus perduota mokytojų metodiniuose būreliuose.“

Kviečiame Ugdymo plėtotės centro svetainėje skyriuje „Ekspertinė ir kita veikla“ skelbti:
• sėkmingos praktikos pavyzdžius „Metodinių darbų bazės“ skiltyje „Etninė kultūra“;
• kūrybinius atradimus, mokinių darbus skiltyje „Mokytojų geroji patirtis“.

Organizatoriai už visokeriopą pagalbą nuoširdžiai dėkoja savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, švietimo centrų metodininkams, Kauno technologijos universiteto E. mokymosi technologijų centro, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos mokymo studijų centro darbuotojams.

Vaizdo konferencijos medžiaga

Etninės kultūros mokymo priemonių elektroninio katalogo pristatymo vaizdo konferencijoje dalyviai

Daiva Briedienė, UPC Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė, UPC Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.