Viešoji konsultacija „Ką mums šiandien reiškia etninės kultūros ugdymas?“

Ugdymo plėtotės centras, atliepdamas jau dirbančių su etninės kultūros pakraipa mokyklų lūkesčius, etninės kultūros specialistų ir mokslininkų rekomendacijas, remdamasis 2010 m. Etninės kultūros globos tarybos apklausomis ir tyrimais, 2011 m. gegužės 9 d. kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Etninės kultūros globos taryba organizavo viešąją konsultaciją „Ką mums šiandien reiškia etninės kultūros ugdymas?“.

Viešoji konsultacija skirta etninės kultūros ugdymo sampratai išgryninti.

Konsultacijoje dalyvavo etninės kultūros ugdytojai, specialistai, mokslininkai, politikais, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų atstovai, Lietuvos švietimo tarybos ir Bendrojo ugdymo tarybos nariai, aukštųjų mokyklų studentai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, Ugdymo plėtotės centro metodininkai.

Pateikiama Pažyma ir viešosios konsultacijos Dalyvių sąrašas.

Renginio medžiaga (kalba iš dalies taisyta):
„Etninės kultūros ugdymo prioritetai ir tikslai“, Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos darbo patirtis
Gintaras Kavarskas, „Paskutiniųjų 21 metų etninės kultūros situacijos Lietuvoje tarp kaimyninių valstybių analizė tautiškumo ugdymo labirintuose sprendimui surasti“
Dr. Gražina Kazlauskienė, „Kokie etninės kultūros ugdymo prioritetai ir tikslai?“
Loreta Lichtarovičienė, „Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia etninė kultūra?“
Dr. Egidijus Mažintas, „Kaip atsitiko, kad neformalus ugdymas Lietuvos švietimo institucijose tapo subkultūrinis, o ne etninio ir tautinio ugdymo dalimi?“
Marytė Mikelionienė, „Kaip etninė kultūra galėtų prisidėti prie šiuolaikinio tautiškumo ugdymo – turėdami praeities patirtį, kas esame dabar?“
Rūta Piekurienė, „Etninė kultūra pradinėje mokykloje: bausti ar pasigailėti?“
Virginija Rudavičienė, „Kokie etninės kultūros ugdymo prioritetai ir tikslai?“
Loretė Sarapinienė, „Etnokultūra“
Dr. Dalia Senvaitytė, „Etninė kultūra ir etnokultūrinis ugdymas“
Aldona Skamarakienė, „Ką mums šiandien reiškia etninės kultūros ugdymas?“
Dr. Dalia Urbanavičienė, „Etninės kultūros ugdymas: samprata, siekiniai ir pagrindinės gairės“

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.