Švietimo konsultantų – institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertų kvalifikacijos tobulinimo seminaras

2012 m. gruodžio 3 d. vyko švietimo konsultantų – institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertų vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo seminaras. Seminare dalyvavo 15 švietimo konsultantų.

PRIDEDAMA:

Seminaro pažyma ir dalyvių sąrašas

Renginio medžiaga:

Pažyma ir sąrašas
PKT modelio pristatymas

Ramunė Korenkienė, Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.