Seminaras „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“ švietimo konsultantams (vadybos ekspertams)

2012 m. gruodžio 10–14 d. vyko seminaras „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“ švietimo konsultantams (vadybos ekspertams). Seminare dalyvavo 16 švietimo konsultantų (vadybos ekspertų).

PRIDEDAMA:

Seminaro pažyma ir dalyvių sąrašas

Renginio medžiaga:

Biudžeto planavimas
Kompetencijos aplanko rengimo metodika
Koučingas
Materialiniai ir finansiniai ištekliai
Mokiniu pasiekimu vertinimas
Planavimas
Teisės aktai reglamentuojantys personalo valdymą
Vadovų kompetencijų vertinimas
Vadybos ekspertų etikos kodeksas
Vadovų veiklos vertinimas ir atestacija

Snieguolė Dinapienė, Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus metodininkė

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.