Švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų ir socialinių pedagogų veiklos vertintojų) kvalifikacijos tobulinimo seminaras

2012 m. lapkričio 19 d. vyko švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų ir socialinių pedagogų veiklos vertintojų) vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo seminaras). Seminare dalyvavo 47švietimo konsultantai.

PRIDEDAMA
Seminaro pažyma ir dalyvių sąrašas
mokyklų veiklos kokybės apžvalga.ppt
Poįstatyminių projektai 2012-08-29.ppt
vadovelis kokybe naudojimas 012 lap 18 20h.ppt

Dangira Bielinytė, Diana Verbiejienė,
Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus metodininkės

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.