Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatų sklaidos metodiniai susitikimai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami visas interesų grupes supažindinti su valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kriterinio vertinimo nuostatais, reglamentuojančiais mokinių vidurinio ugdymo programos dalykų VBE kriterinio vertinimo pasiekimų lygius, kriterinių ribų tarp pasiekimų lygių skaitinių reikšmių nustatymą, VBE įvertinimų balais apskaičiavimą, organizavo savivaldybių administracijų Švietimo padalinius ir švietimo centrus bendradarbiauti vykdant VBE kriterinio vertinimo sklaidą.

Metodinių susitikimų su savivaldybių/rajonų metodinių būrelių pirmininkais medžiaga

Vaizdo konferencijos medžiaga

2013 m. kovo 18 d. valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai vaizdo konferencijoje pristatyti savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, švietimo centrų metodininkams, ugdymo įstaigų vadovams. Saulė Vingelienė, Ugdymo plėtotės centro l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, pateikė pranešimą Valstybinių brandos egzaminų kriterinis vertinimas

Vaizdo konferencija vyko šešiuose Lietuvos regionuose: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose ir Vilniuje. Į vaizdo konferencijos (480) dalyvių klausimus atsakė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro atsakingi darbuotojai.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems konsultacijos dalyviams už klausimus, pastebėjimus ir pasiūlymus, taip pat Kauno technologijos universiteto E. mokymosi technologijų centro, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Klaipėdos miesto kultūros ir švietimo centro ir Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Distancinio mokymo centro, Lietuvos edukologijos universiteto Elektroninių studijų centro, Panevėžio pedagogų švietimo centro, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Nuotolinių studijų centro darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Roma Sausaitienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Violeta Valiuškevičienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Alė Vilutienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.